Orta Asya Türk Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Orta Asya Türk Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarih kaynaklarında Eftalitler olarak da bilinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ak Hun
B
Hazar
C
Uygur
D
Gök-Türk
E
Türgişler
Soru 2

Uygurlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uygurların dâhil olduğu Dokuz Oğuz boy birliğinin II. Gök-Türk Devleti döneminde devlete karşı çıkan isyanlarda ön saflarda oldukları görülür.
B
Uygur kelimesinin uy’dan (akraba, müttefik) geldiği ve On Uygur adının on müttefik manasında olduğu kayıtlarda geçmektedir.
C
Uygur adına 945 yılında yazılan bir Çin kaynağında “şahin gibi dolaşan, hücum eden” anlamı verilmektedir.
D
Böğü Kağan Maniheizm’i kendi halkına kabul ettiren ilk ve tek Uygur hükümdarıdır.
E
Bağımsızlıklarını kazandıktan sonraki ilk kağanları Bayan Çor Kağan’dır.
Soru 3

II.Gök-Türk devletine Bolçu Savaşı’nda yenilen Türk Devleti/boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırgızlar
B
Sabarlar
C
Türgişler
D
Uygurlar
E
Hazarlar
Soru 4

Codex Cumanicus adlı sözlük aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin en mühim hatırasıdır?

A
Türgişler
B
Hazarlar
C
Sabarlar
D
Avarlar
E
Kuman-Kıpçaklar
Soru 5

Moğol İmparatorluğu’nda Ögedey Kağan döneminde profesyonelleşen posta teşkilatında 45 km’de bir kurulan istasyonların iaşesini karşılayan bölge halkına ne ad verilir?

A
Kubçiri
B
Zasak
C
Yamçı
D
Taştdar
E
Menzil
Soru 6

Ticaret yollarının ve tüccarların güvenliğini sağlamak ve böylece ticaretin gelişmesini hızlandırmak amacıyla Altın Orda ve Türk-Moğol devletlerinde Uygurlardan benimsenerek oluşturulan teşkilata ne ad verilir?

A
Dany
B
Kopçur
C
Ortak
D
Koltka
E
Tamga
Soru 7

Aşağıdaki devletlerden hangisinin Rusların eline geçmesinden sonra Orta İdil sahasında VI. yüzyıldan beri devam eden Türk hâkimiyeti sona ermiş ve Rusların Hazar Denizi ve Aşağı Ural bölgesine doğru yayılmalarının önündeki en büyük engel ortadan kalkmış olmuştur?

A
Timurlular
B
Altın Orda
C
Astrahan Hanlığı
D
Kazan Hanlığı
E
Sibir Hanlığı
Soru 8

“Özbek Han’ın otağı altın yapraklarla kaplı ağaç çubuklarından yapılmıştır. Ortasında ayakları gümüş, üstü değerli taşlarla süslü bir taht mevcuttu.” Özbek Han’ın otağını tasvir eden yukarıdaki satırlar hangi seyyah tarafından kaleme alınmıştır?

A
ibn Battûta
B
Carpini
C
Rubruck
D
Clavijo
E
Marco Polo
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1402 Ankara Savaşı öncesi Timur’un Bâyezid’den isteklerinden biri değildir?

A
Şehzadelerinden birini yanına göndermesi
B
Tâbilik alâmeti olarak gönderilecek kemer ve külahı kabul etmesi
C
Kara Yusuf’un kendisine teslimi
D
Anadolu beylerinden alınan toprakların iadesi
E
Venediklilerle işbirliğine son vermesi
Soru 10

Şahruh devrinin en büyük tarih yazarı kimdir?

A
Şamî
B
Yezdî
C
Meragalı Abdülkadir
D
Hafız-ı Ebrû
E
ibnArabşah
Soru 11

Tac Mahal hangi Babür hükümdarı döneminde inşa edilmiştir?

A
Hümayun
B
Şahcihan
C
Babür
D
Ekber
E
Cihangir
Soru 12

Türkistan kabilelerinden biri olup Deşt-i Kıpçak sahasındaki parçaları Nogay olarak bilinen kabilenin Maveraünnehr’deki parçalarına ne ad verilir?

A
Kongrat
B
Mangıt
C
Nöker
D
Tunguz
E
Özbek
Soru 13

Hokand Hanlığı hangi bölgede kurulmuştur?

A
Fergana
B
Kaşgar
C
Sincan
D
Harezm
E
Buhara
Soru 14

Özbeklerin bir ulus olarak güçlü konuma gelmesi ilk kez aşağıdaki hangi hükümdar zamanında gerçekleşmiştir?

A
Şibanî Han
B
Timur
C
Ebu’l-Hayr Han
D
Ubeydullah Han
E
Abdullah Han
Soru 15

“Tatar Uyanışı” olarak da bilinen reform hareketi hangi şehirde başlamıştır?

A
Ufa
B
Bakü
C
Kazan
D
Semerkant
E
Akmescit
Soru 16

İsmail Gaspıralı tarafından 1883’te yayınlanmaya başlanan ve Rusya Müslümanlarının milli ve fikri uyanışı için âdeta bir çığır açan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkistan
B
Tanin
C
Cedit
D
idil
E
Tercüman
Soru 17

İsmail Gaspıralı’nın kızı Şefika Hanım editörlüğünde çıkan ve Rusya Türklerinin ilk kadın dergisi olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âlem-i Nisvân
B
Pazar
C
Süyüm Bike
D
ileri
E
Cedit
Soru 18

Türkistan’da Sovyet rejiminin dayatmalarına karşı 1918’de başlayıp 1930’ların başlarına kadar devam eden isyan ve direniş hareketi olan “Basmacılık” aşağıdaki olayların hangisinden sonra başlamıştır?

A
Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca’nın Afganistan’a sığınmak zorunda kalması
B
Sultan Galiyev’in 1923’te Ruslar tarafından tutuklanması
C
Cüneyd Han’ın 1929 yılında Türkmenistan’daki direnişinin kırılması
D
Kızıl Ordu’nun Hokand’da çok sayıda Türkistanlıyı öldürmesi
E
Enver Paşa’nın Belcivan’da Rus güçleri tarafından şehit edilmesi
Soru 19

Tatar milli komünizminin lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mir Said Sultan Galiyev
B
Baydarlı Mustafa
C
Veli ibrahimov
D
Âlimcan ibrahimov
E
Ekmel ikramov
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkiye’ye gelen iyi yetişmiş Rusyalı Türk aydınlar arasında yer almaz?

A
Ahmet Ağaoğlu
B
İbrahim Şinasi
C
Zeki Veli Togan
D
Yusuf Akçura
E
Akdes Nimet Kurat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x