Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset 2017-2018 Vize Sınavı

Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

19 . Yüzyıl başında Rusya'nın, Kafkasya’da Ermenistanlaştırma ve Gürcistanlaştırma siyaseti çerçevesinde Erivan merkezli bölgeye İran ve Osmanlı topraklarından kimler göçe teşvik edilerek yerleştirilmiştir?

A
Gürcüler
B
Rumlar
C
Museviler
D
Hristiyanlar
E
Ermeniler
Soru 2

1922-1953 yılları arasında SSCB’yi yöneten Stalin, Kafkaslar ve Türkistan’da adım adım sosyalist düzeni kurmuştur. Bu aşamada Türk köylüleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır?

A
Fabrika işçileri haline getirilmiştir.
B
Kolhozlarda toplanmıştır.
C
Toprak sahibi yapılmıştır.
D
Askeri geri hizmetlere sevk edilmiştir.
E
Ekonomik özgürlük verilmiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Nikolay İlminsky'nin Türkistan hanlıklarında, Rus işgalini sürekli hale getirmek için yaptığı önerilerden biridir?

A
Türkçedeki Arapça kelimeler yerine Rusçaları konmalıdır.
B
Türkler Ortodokslaştırılmalı fakat Türkçe konuşup yazmalıdır.
C
Muhtemel isyanı önlemek için Türklere din, dil ve kültür özgürlüğü tanınmalıdır.
D
Türkler Arap harflerini bırakarak derhal Latin harflerine geçmelidir.
E
Türkler derhal Ruslaştırılmak, fakat dinlerinde serbest bırakılmalıdır.
Soru 4

Batı Türkistan hanlıklarının Rus işgali altına girmesi üzerine 1873’te elçisini İstanbul’a gönderip yardım isteyen ve daha sonra Osmanlı Padişahı adına sikke bastırıp hutbe okutan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaşgar
B
Buhara
C
Hokand
D
Hîve
E
İran
Soru 5

I. Dünya Savaşı’nda cephelerde başarısızlıklar üzerine Mart 1917’de Petrograd’da “İşçilerin ve Askerlerin Sovyeti” kurulunca Çar II. Nikola tahttan feragat etmiş ve geçici hükümet kurulmuştur. Lenin’in “Bütün İktidar Sovyetlere” sloganı ile Ekim 1917’de Bolşevik Hükümeti kuruluncaya kadar Rusya’yı kim yönetmiştir?

A
Engels
B
Kerensky
C
Romanov
D
Stalin
E
Troçki
Soru 6

Sovyetler Birliği’nin 1945 yılında, Türkiye ile ilgili toprak iddialarını müttefiklere kabul ettiremediği konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moskova
B
San Francisco
C
Yalta
D
Berlin
E
Potsdam
Soru 7

Türkiye ve SSCB arasında 1950’lerin ikinci yarısında devam eden gergin ilişkiler, hangi konular üzerine odaklanmıştı?

A
Suriye ve NATO
B
Füze krizi ve Kafkaslar
C
Suriye ve Kafkaslar
D
Boğazlar ve Kafkaslar
E
Marshall yardımı ve ABD ile ilişkiler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1962'de yaşanan Küba krizine taraf olan ülkelerden biri değildir?

A
Türkiye
B
ABD
C
Küba
D
SSCB
E
Almanya
Soru 9

Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den talep ettiği topraklar için Ermenistan ve Gürcistan’ın gerekçe gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boğazlardaki rejimin değiştirilmek istenmesi
B
Diasporanın oluşturduğu baskı
C
Kafkasya’da sınırları belirleyen anlaşmalar bulunmaması
D
Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin toprak kaybının telafi edilmek istenmesi
E
Türk Sovyet Dostluk Anlaşmasının feshedilmesi
Soru 10

Sovyetler Birliğinin 1946 yılında, Boğazlar Rejimini düzenleyen Montrö Sözleşmesi hakkında Türkiye’ye verdiği notaya temel oluşturan öneri, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rejimin Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle sınırlanması
B
Boğazlar konusunda uluslararası konferans düzenlenmesi
C
Rejimin ikili anlaşmaya dayanması
D
Tüm savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin engellenmesi
E
ABD ve İngiltere’nin arabulucu olmaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın BDT Örgütünü kurmaktaki stratejik, siyasal ve ekonomik hedefleri arasında yer almaz?

A
Yakın çevre doktrini kapsamında bağımsızlığını kazanan Baltık - Kafkas -Orta Asya ülkeleri üzerinde nüfuzunu güçlendirmek
B
Rus vatandaşlarını korumak
C
Hazar Bölgesi ve Orta Asya’nın enerji kaynaklarını kontrol etmek
D
ABD ile ilişkileri güçlendirmek
E
Rus dilinin yaygın kullanılmasını sağlamak
Soru 12

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kurulmasının ana fikri olarak, Rusya ve Çin liderliğinde Orta Asya'da NATO benzeri yeni bir güvenlik eksenli savunma ittifakının oluşturulma çabaları, aşağıdaki güvenlik ve savunma kaygılarından hangisini kapsamaz?

A
Kuzey Kore'nin nükleer silahlanmasının önlenmesi
B
Avrupa Birliğinin geliştirdiği enerji politikası
C
ABD'nin Rusya-Çin ortaklığını sınırlama politikaları
D
NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ı üyeliğe kabul etmesi ve İttifak'ın genişleme girişimlerinin önlenmesi
E
ABD'nin Orta Asya'da terörle mücadele politikası kapsamında Pekin ve Moskova ile ortaklık kurması
Soru 13

ABD’nin Büyük Strateji perspektifine göre, Avrasya’da güç dengesinin istikrarı açısından en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya’nın bölgedeki rakiplerine karşı güçlenmesi
B
Yabancı petrol şirketlerinin bölgeye girmeleri
C
Avrupa Blrliği’nln bölge ile entegrasyonunun sağlanması
D
ABD’nin tek küresel süper güç olarak statüsünü koruması
E
Uluslararası örgütlerin sayısının arttırılması
Soru 14

Bağımsız Devletler Topluluğunun kuruluş antlaşmasında; hangi entegrasyon ve işbirliği konuları yer almamıştır?

A
Çevrenin korunması
B
Üye ülkeler arasında ortak pazar kurulacak ekonomik farklılığın kaldırılması
C
Askeri harcamaların artırılarak, nükleer silahların üye devletler ile ortak paylaşımı
D
Ortak ekonomik alan ile Avrupa ve Avrasya pazarlarının oluşumu, gümrük ve ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi
E
Organize suçlarla mücadelenin geliştirilmesi
Soru 15

Batı karşıtlığı çerçevesinde Rus kimliğinin inşasını hedefleyen dış politika yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medeniyetlerarası Avrasyacılık
B
Yakın Çevre Doktrini
C
Yeni Avrasyacılık
D
Pragmatik Avrasyacılık
E
Avrasya Birliği
Soru 16

Rusya'dan sonra yüzölçümü açısından ikinci en büyük ülke olan, petrol, doğalgaz, uranyum, bakır ve çinko gibi doğal kaynaklar yanında tarım ve hayvancılık bakımından da zengin olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermenistan
B
Kazakistan
C
Kırgızistan
D
Gürcistan
E
Tacikistan
Soru 17

Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmazlığa sebep olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Acara
B
Cavahati bölgesi
C
Abhazya
D
Yukarı Karabağ
E
Fergana vadisi
Soru 18

Türkistan bölgesinin tam ortasında yer alan ve Cumhuriyetler içerisinde nüfusu en fazla olan ülkenin ve başkentinin adı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kazakistan, Akmola
B
Türkmenistan, Taşkent
C
Özbekistan, Taşkent
D
Türkmenistan, Aşkabat
E
Kazakistan, Almatı
Soru 19

Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Birliği’nin desteği ile gerçekleşen Avrupa-Kafkasya-Asya taşıma koridoru (TRACECA ) ulaşım işbirliği örgütüne üye değildir?

A
Rusya
B
İran
C
Ermenistan
D
Türkiye
E
Azerbaycan
Soru 20

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri arasında bağımsızlığını ilk ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gürcistan
B
Ermenistan
C
Özbekistan
D
Kırgızistan
E
Azerbaycan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...