Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye ve SSCB arasında 1950’lerin ikinci yarısında devam eden gergin ilişkiler, hangi konular üzerine odaklanmıştı?

A
Füze krizi ve Kafkaslar
B
Suriye ve NATO
C
Boğazlar ve Kafkaslar
D
Marshall yardımı ve ABD ile ilişkiler
E
Suriye ve Kafkaslar
Soru 2

Türkistan bölgesinin tam ortasında yer alan ve Cumhuriyetler içerisinde nüfusu en fazla olan ülkenin ve başkentinin adı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Türkmenistan, Aşkabat
B
Özbekistan, Taşkent
C
Kazakistan, Akmola
D
Türkmenistan, Taşkent
E
Kazakistan, Almatı
Soru 3

BDT Kurucu Antlaşmasının 7. maddesi gereğince örgütün faaliyet alanlarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Çevre güvenliği
B
Organize suçlarla mücadele
C
Avrupa - Avrasya pazarlarında ortak politika oluşumu
D
Savunma ve güvenlik
E
Dış politikada koordinasyon
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sovyet güçlerinin kontrolünden sonra kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A
Azerbaycan
B
Buhara
C
Özbekistan
D
Türkmenistan
E
Tacikistan
Soru 5

I. Dünya Savaşı’nda cephelerde başarısızlıklar üzerine Mart 1917’de Petrograd’da “İşçilerin ve Askerlerin Sovyeti” kurulunca Çar II. Nikola tahttan feragat etmiş ve geçici hükümet kurulmuştur. Lenin’in “Bütün İktidar Sovyetlere” sloganı ile Ekim 1917’de Bolşevik Hükümeti kuruluncaya kadar Rusya’yı kim yönetmiştir?

A
Romanov
B
Stalin
C
Troçki
D
Engels
E
Kerensky
Soru 6

1988’de Yukarı Karabağ Özerk Bölgesi Azerbaycan’dan ayrılarak Ermenistan’a katılma kararı aldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim tırmanırken Rusya'nın yaşanan bu gelişmeler karşısında attığı adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yukarı Karabağ’ın bu kararını tanıdığını açıklamış ve askeri destek göndermiştir.
B
Yukarı Karabağ’ın bu kararının kabul edilemeyeceğini duyurmuş ve Ermenistan’a askeri müdahalede bulunmuştur.
C
Yeltsin başkan seçilince Ermenistan’a askeri müdahalede bulunmuştur.
D
Ülkede yaşanan iç karışıklıklardan dolayı gelişmeler konusunda sessiz kalmıştır.
E
Yukarı Karabağ’ın bu kararının kabul edilemeyeceğini duyurduysa da Ermeni yanlısı politika izlemiştir.
Soru 7

Hangi savaştan sonra Rusya’da Çar’ın yetkisi sınırlanmış, Duma’nın açılmasına karar verilerek meşruti monarşiye geçilmiştir?

A
1853-1856 Kırım Savaşı
B
1878-1880 Rus-ingiliz Afganistan Savaşı
C
1903-1905 Rus-Japon Savaşı
D
1912-1913 Balkan Savaşları
E
I. Dünya Savaşı
Soru 8

SSCB’nin dağılması sonrasında Rusya BDT ülkeleri topraklarında hangi savunma ve güvenlik politikalarını benimsemiştir?

A
Nükleer silahlar ve santralleri ortaklaşa pay etmek
B
BDT ülkeleri ile ortak ekonomik konsey kurmak
C
Karaganov Doktrini ilkesini terk etmek
D
Sınırları dışındaki 26 milyon Rus vatandaşına yönelik Rusya pasaportu taşıma hakkını geri almak
E
Ukrayna, Belarus, Moldova ile Slav Birliğini kurmak
Soru 9

Soğuk Savaşın ilk yıllarında, Türkiye ve SSCB arasındaki ilişkileri yönlendiren Sovyet lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kruşçev
B
Stalin
C
Gorbaçov
D
Molotov
E
Brejnev
Soru 10

Rusya'dan sonra yüzölçümü açısından ikinci en büyük ülke olan, petrol, doğalgaz, uranyum, bakır ve çinko gibi doğal kaynaklar yanında tarım ve hayvancılık bakımından da zengin olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermenistan
B
Gürcistan
C
Kırgızistan
D
Kazakistan
E
Tacikistan
Soru 11

2007 yılında hangi ülkenin arabuluculuğunda Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi süreci yaşanmıştır?

A
ABD
B
İsviçre
C
Norveç
D
Fransa
E
İsveç
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dışişleri Bakanlığı’nın, 2000 yılında Türk-Azeri-Ermeni ilişkilerinde Ermeni diasporasının olumsuz etkisini soyutlayabilmek için geliştirdiği planın boyutlarından biri değildir?

A
Azerbaycan ve Ermenistan arasında siyasi diyaloğu başlatmak
B
Ermenistan ile ekonomik açılımlar ve sınır ticareti yoluyla ilişkileri arttırmak
C
Soykırım iddialarının akademik düzeyde tartışılacağı ikili/uluslararası süreci başlatmak
D
Türkiye’deki Ermenilerin sorunlarının gidermek
E
Ermenistan’ın ekonomik sorunlarını aşmasına destek olarak Türkiye aleyhindeki grupları etkisizleştirmek
Soru 13

Türk dış politikasında 1991-1993 döneminde vurgulanan, “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyası” söylemi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

A
Türk Yüzyılı
B
Avrasyacılık
C
Büyük Oyun
D
Türk Milletler Topluluğu
E
Bölgesel Güç
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1991-1993 yılları arasında izlediği Orta Asya politikasının temel hedefleri arasında yer almaz?

A
Dünya ile bütünleşmelerine yardımcı olmak
B
Türk Milletler Topluluğu’nu kurmak
C
Doğu-Batı enerji koridorunu hayata geçirmek
D
Bölge ülkelerinin devletleşme süreçlerine destek olmak
E
Ekonomik ve siyasi reform süreçlerine katkıda bulunmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Dağlık Karabağ ve işgal altındaki reyonlar sorununun çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu’nun eş başkanlarından biridir?

A
İngiltere
B
Almanya
C
İran
D
Rusya Federasyonu
E
Çin
Soru 16

Kafkas İstikrar Paktı fikrini 2000 yılında ilk öneren lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bülent Ecevit
B
İsmail Cem
C
Recep Tayyip Erdoğan
D
Süleyman Demirel
E
Haydar Aliyev
Soru 17

Ekim 2001’de Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze, ülkesinin dış politik yönelimini nasıl tarif etmiştir?

A
Gürcistan, Avrupa’nın bir parçasıdır.
B
Gürcistan, Kafkasya’nın en merkezi ülkesidir.
C
Gürcistan, Türkiye’nin kuzey kanadıdır.
D
Gürcistan, Azerbaycan’la birleşerek Kafkas Birliği oluşturmalıdır.
E
Gürcistan, Rusya’nın güney kanadıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi AGİT’in Dağlık Karabağ ve İşgal Altındaki Reyonlar Sorunu”nu barışçıl yollarla çözümü için başlattığı oluşumdur?

A
Minsk Grubu
B
Yeşil Kuşak
C
Prag Süreci
D
Şangay işbirliği Örgütü
E
Barış Grubu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Orta Asya bölgesinde aktif rol oynamasının nedenlerinden biri değildir?

A
Dinsel, dilsel ve kültürel bağlar
B
Bölgesel gelişmeler
C
Bölgedeki jeostratejik rekabet
D
Bölgeye coğrafi yakınlık
E
Terörle mücadele
Soru 20

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi Fergana Vadisi’nde İslam Kerimov’un Özbekistan’daki İslami muhalefete uyguladığı baskıcı politikalara bir tepki olarak oluşmuştur?

A
Yeni Büyük Oyun
B
Yeşil Kuşak Hareketi
C
Özbekistan islami Hareketi
D
Şanghay işbirliği Örgütü
E
Özbekistan Kurtuluş Örgütü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...