Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Artuklular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Artukoğlu İlgazi, Antakya hakimi Roger komutası altındaki Haçlı ordusunu Tellafrin vadisinde büyük bir bozguna uğratmıştır.
B
Fahreddin Kara Arslan, Zengi'ye karşı Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesud ile anlaştı.
C
Artukluların en uzun süre yaşayan kolu Harput koludur.
D
Belek Gazi, Artuklu hükümdarlarından biridir.
E
Artukoğlu ilgazi, Selçuklu Sultanı Tapar’ın emriyle, Haçlılar’a karşı düzenlenen 1112 seferine katılmıştır.
Soru 2

Anadolu’da 1150 yılında yaptırılan Türk mimari sanatının ilk ve en değerli örnekleri arasında yer alan Bitlis Ulu Cami aşağıdaki beyliklerden hangisine aittir?

A
inal Oğulları
B
Sökmenliler
C
Dilmaç Oğulları
D
Mengücükler
E
Artuklular
Soru 3

Kendi adına para bastıran ilk Dânişmendli hükümdarı kimdir?

A
Melik Muhammed
B
Dânişmend Gazi
C
Emîr Gazi
D
Ebû’l-Kasım
E
Melik Arab
Soru 4

Mengücükler hükümdarı Fahreddin Behramşah namına “Mahzenü’l-esrâr” adlı eseri kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genceli Nizami
B
Yunus Emre
C
Nefi
D
Ömer Hayyam
E
Aşık Paşa
Soru 5

1100-1207 yılları arasında Ahlat merkez olmak üzere Van, Erciş, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında hüküm sürmüş beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artuklular
B
Sökmenliler
C
Danişmendliler
D
Mengücükler
E
Saltuklular
Soru 6

14 Mayıs 1277 tarihinde Konya’yı ele geçiren Karamanoğlu Mehmed Bey’in tahtta çıkardığı ve adına hutbe okuttuğu ‘Cimri’ adıyla da anılan kişi kimdir?

A
Şahsuvar
B
Emir Taceddin
C
Ebu’l-Kasım
D
Siyavuş
E
Zünnun
Soru 7

Karamanoğulları baskısı karşısında Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir’i 80 bin altın karşılığında I. Murad’a satan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menteşeoğulları
B
Saruhanoğulları
C
Germiyanoğulları
D
Aydınoğulları
E
Hamitoğulları
Soru 8

Pervaneoğulları Beyliği hükümdarı Gazi Çelebi, oğlu olmadığı için ülkesini aşağıdaki Türkmen beyliklerinden hangisine bırakmıştır?

A
Bayramoğulları
B
Candaroğulları
C
Hamitoğulları
D
Eşrefoğulları
E
Sahipataoğulları
Soru 9

Ülkesinin topraklarını Osmanlılara vasiyet eden Germiyanoğulları hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I.Yakup Bey
B
Muzafferüddin Alişir Bey
C
Kerimüddin Alişir Bey
D
II.Yakup Bey
E
Mehmet Bey
Soru 10

Eretna Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beylik, Kadı Burhaneddin tarafından 1381 yılında ortadan kaldırılmıştır.
B
Aslen Uygur Türk’ü olan Eretna Bey, devletin kurucusudur.
C
Adana merkez olmak üzere Çukurova bölgesinde kurulmuştur.
D
Eretna Bey, Şeyh Haşan ile yaptığı Karanbük Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını ilan ederek sultan unvanını almıştır.
E
II. Mehmet Bey, Devletin son hükümdarıdır.
Soru 11

Büyük Selçukluların bir görevlisi olarak 1097-1128 yılları arasında Harezm’i idare eden Yeminü’d-din lakaplı kişi kimdir?

A
Togan Şah
B
Anuş-Tigin
C
Habeşi b. Altuntak
D
Süleyman b. Muhammed
E
Melik Dinar
Soru 12

Harezmşah Alaeddin Muhammed 1200’de tahta çıktığında ilk önce aşağıdakilerden hangisiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır?

A
Irak Selçukluları
B
Türgişler
C
Gurlular
D
Gazneliler
E
Büyük Selçuklular
Soru 13

Harzemşahlar Devleti’nde orduya ait bütün idari işlere aşağıdaki divanlardan hangisi bakardı?

A
Divan-ı arz
B
Divan-ı istifa
C
Divan-ı tuğra
D
Divan-ı israf
E
Divan-ı hass
Soru 14

Harezmşahlar Devleti’nde Atsız’a, Harezm hudut boylarındaki Müslüman olmayan Türklerle savaştığı için aşağıdaki sıfatlardan hangisi verilmiştir?

A
Kağan
B
Gazi
C
Sencer
D
Cemaleddin
E
İskender
Soru 15

Harezmşahların sosyal-kültürel yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hükümdar, halkının can, mal ve ırzını korumakla mükelleftir.
B
Dış ülkelerle büyük ölçüde iş yapan zengin ve nüfuzlu tüccarlar sınıfı vardı.
C
Tökiş ve Alaeddin devrinde Ürgenc parlak bir ilim ve sanat merkezi olmuştur.
D
Devletçe resmen meşruiyeti tanınmış mezhepler ve tarikatlar dışındaki dini zümrelere katılmak serbesttir.
E
Devlet hâzinesinden istifade eden zümreler dışında, bütün halk ra’iya addedilirdi.
Soru 16

Kara Yusuf Karakoyunlu tahtına oturduktan sonra ilk olarak aşağıdaki yerlerden hangisi üzerine yürümüştür?

A
Tebriz
B
Musul
C
Erzincan
D
Şam
E
Bağdat
Soru 17

Karakoyunlu hanedanın tarihi kaynaklarda Türkmenlerin hangi oymağına mensup olduğu bildirilmektedir?

A
Duharlı
B
Karamanlı
C
Hacılı
D
Baranlı
E
Alpavut
Soru 18

Timurluların başkenti Herat’ı direniş görmeden ele geçirip kendi adına hutbe okutan ve Şahruh’un halefi durumuna gelen Karakoyunlu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İskender
B
Bayram Hoca
C
Kara Mehmet
D
Kara Yusuf
E
Cihan Şah
Soru 19

Karakoyunlu hükümdarı İskender Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kardeşi olmadığı için taht mücadelesi yaşamadı.
B
Saltanatının ilk yıllarında Şahruh’a bağlı kaldı.
C
1423 yılında Ahlat’ı kuşattı.
D
Bitlis ve yöresini tamamıyla zapt etti.
E
Şeyh Kendi mevkiinde yapılan savaşta Akkoyunluları ağır bir yenilgiye uğrattı.
Soru 20

Kara Yusuf’un 1420 yılında vefatı üzerine Karakoyunlu ordusunda yaşanan büyük karmaşadan faydalanan Şahruh’un kolaylıkla ele geçirdiği yerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Şirvan ve Makü
B
Damgan ve Meşhed
C
Kazvin ve Kirman
D
Bağdat ve Cürcan
E
Sultaniye ve Tebriz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x