Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1071-1178 yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Niksar, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Elbistan dolaylarında hüküm sürmüş beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saltuklular
B
Mengücükler
C
Sökmenliler
D
Saruhanoğulları
E
Danişmendliler
Soru 2

Kara Yusuf Karakoyunlu tahtına oturduktan sonra ilk olarak aşağıdaki yerlerden hangisi üzerine yürümüştür?

A
Şam
B
Musul
C
Erzincan
D
Tebriz
E
Trabzon
Soru 3

Alaeddin Muhammed, Halife En-Nâsır’ın adını hutbelerden kaldırıp onun yerine Seyyid Alâülmülk-i Termizî isminde meşhur bir seyyidi halife ilan etmek suretiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A
Yönetimle halkın yakınlaşmasını sağlamak
B
Gulam Sistemi’ni geniş sınırlarda uygulamak
C
Atabeylerin zararlı faaliyetlerini sonlandırmak
D
Haçlı Seferleri’nin Anadolu üzerindeki etkisini kırmak
E
Bağdad’a karşı girişeceği askerî bir harekâta meşrutiyet sağlamak
Soru 4

Cenevizlilerin elindeki Foça’yı kuşatan Bizans İmparatoru'na, Saruhan Bey ile birlikte yardımda bulanan Aydınoğulları beyliği hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Murad Arslan Bey
B
Gazi Umur Bey
C
izzeddin Bey
D
Ali Bey
E
Muzafferüddin Alişir Bey
Soru 5

Akkoyunlu Hanedam’mn dayandığı Oğuz Boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dodurga
B
Kayı
C
Bayındır
D
Kınık
E
Avşar
Soru 6

Şah I. Abbas zamanında imzalanan hangi antlaşma ile Azerbaycan, Dağıstan, Şirvan, Karabağ, Gence ve Bağdat Osmanlıların eline geçmiştir?

A
Kasr-ı Şirin Antlaşması
B
Türkmençay Antlaşması
C
Serav Antlaşması
D
Amasya Antlaşması
E
Ferhad Paşa Antlaşması
Soru 7

Avrupa saraylarında, Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’ten ayırmak için “Küçük Türk” unvanıyla anılan Akkoyunlu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Bey
B
Uzun Haşan Bey
C
Hamza Bey
D
Göde Ahmet Bey
E
Cihangir Bey
Soru 8

Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1400 yılında Timur’un Anadolu seferine katılmıştır.
B
1407’de Memlûk Sultan’ına karşı isyan ederek emirliğini ilân eden Cekem’in isyanını bastırmıştır.
C
Ankara savaşında bizzat bulunup, Osmanlı kuvvetlerinin solunda bulunan Süleyman Çelebi’yi bozguna uğratmıştır.
D
Sivas yakınlarında Kadı Burhaneddin’le giriştiği savaşı kazanmıştır.
E
Hısn-ı Keyfa (Haşan keyf) şehrini ele geçirerek Eyyubî Devleti’ne son vermiştir.
Soru 9

Selçuklularda uygulanan ikta geleneğinin bir devamı olarak, Safevilerde idarecilere veya askeri sınıfa tahsis edilen arazilere ne ad verilir?

A
Topçiyan
B
Tüfenkçiyan
C
Mücerret
D
Tuyul
E
Hâkim
Soru 10

Bağdat’ı 1638 yılında fetheden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
IV. Murad
B
I. Mustafa
C
I. Ahmed
D
III. Mehmed
E
II. Selim
Soru 11

Şahseven adıyla yeni askeri birlikler meydana getiren Safevi hükümdarı kimdir?

A
I. Tahmasb
B
I.Abbas
C
Muhammed Hüdabende
D
II. İsmail
E
Şah Süleyman
Soru 12

II. Bayezid’ın damadı olan ve Osmanlı merkezî yapılanma düzenini Akkoyunlu ülkesinde tatbik etmeye ve bu suretle yarı-bağımsız aşiret reislerinin siyasi gücünü kırmaya çalışan Akkoyunlu beyi kimdir?

A
Kutlu Bey
B
Hamza Bey
C
Göde Ahmet Bey
D
Tur Ali Bey
E
Pir Ahmet Bey
Soru 13

Delhi Türk Sultanlıklarımda posta ve istihbarat işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dîvân-ı Berîd
B
Dîvân-ı istifa
C
Dîvân-ı Arz
D
Dîvân-ı Tuğra
E
Dîvân-ı Pervane
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Şah Cihan’ın elçi göndererek Osmanlı Sultan’ı IV. Mehmet’ten istediklerinden biridir?

A
Portekizlilere karşı ortak hareket
B
Hatîroğlu isyanı için destek
C
Tac Mahal’in kubbe inşaatı için mimar
D
Sumatra Seferi için maddi yardım
E
Gemicilikle ilgili kitaplar
Soru 15

Hindistan’da Farsça, Türkçe ve Hindu dilleri karışımından oluşan “Ordu Dili”nin gelişmesinde büyük etkisi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farah Antun
B
Zahir Bigi
C
Kayyum Nâsırî
D
Emir Hüsrev
E
Kasım Emin
Soru 16

Delhi Türk Sultanlıklarında Dîvân-ı Mezâlim’e bizzat başkanlık eden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan
B
Müşrif
C
Müstevfi
D
Arz’ül Ceyş
E
Emir-i Arz
Soru 17

Delhi Türk Sultanlığında İltutmuş’tan sonra başa geçen kadın hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tomris
B
Alemşah Begüm
C
Huricihan
D
Raziye
E
Hatice Begüm
Soru 18

Hindistan’da Türk-Moğol resim ekolünün temellerinin atılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Şir Han’ın Moğol ressamları Delhi’ye davet etmesi
B
Hümayun’un Osmanlılardan sanatçı davet etmesi
C
Hümayun’un iran’lı ünlü ressam Abdüssamed’i davet etmesi
D
Babür’ün Türkistan’dan minyatür sanatçılarını davet etmesi
E
Babür’ün Horasan’dan Türk ressamları davet etmesi
Soru 19

Babür’ün, 1510 yılında Şah İsmail’i tebrik etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şah İsmail’in Bağdat’ı bir ilim merkezi haline getirmesi
B
Şah İsmail’in Özbek Şiban Hanı bozguna uğratması
C
Şah İsmail’in doğum günü olması
D
Şah İsmail’in Osmanlıları yenmesi
E
Şah İsmail’in Harezmşahları yenmesi
Soru 20

Şah I. Abbas ile Cihangir’in sıkı dostluk ilişkilerine son veren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şah I. Abbas’ın Kandahar’ı işgal etmesi
B
Cihangir'in Tebriz'i işgal etmesi
C
Cihangir’in Bağdat'ı işgal etmesi
D
I. Abbas'ın Babürlü tahtına Hümayu'un tekrar çıkması için faaliyetlerde bulunması
E
Cihangir'in, I. Abbas'ın kardeşiyle gizlice mektuplaşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x