Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1100-1207 yılları arasında Ahlat merkez olmak üzere Van, Erciş, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında hüküm sürmüş beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sökmenliler
B
Saltuklular
C
Danişmendliler
D
Artuklular
E
Mengücükler
Soru 2

Harezmşahlar ülkesinde XII. yüzyılda, Seyhun ötesi bozkırlarda yaşayan Türk göçebelerinin İslamlaşmasında ve bunlar arasında bir Türk tarikatının kurulmasında, en büyük rolü oynayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuzuli
B
Katip Çelebi
C
Hafız Osman
D
Ahmed Yesevî
E
Evliya Çelebi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Memlukler (Memlükler) ve Osmanlılar arasında tampon bölge oluşturan beyliklerden biridir?

A
Bayramoğulları
B
Pervaneoğulları
C
Aydınoğulları
D
Candaroğulları
E
Dulkadiroğulları
Soru 4

Bağdat ve Kirman’ı ele geçirerek Karakoyunlu Devleti'ni yıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kara Mehmet
B
Uzun Haşan Bey
C
Melihşah
D
Kara Yusuf
E
Cihan Şah
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Haşan Bey’in Osmanlı Devleti’yle ilişkilerinin bozulmasına neden olan faaliyetlerinden biri değildir?

A
Kalenderoğlu isyanı’na destek vermesi
B
Karamanoğulları topraklarında nüfuz sahibi olmaya çalışması
C
Trabzon’un fethini önlemeye gayret etmesi
D
Osmanlılara karşı Venediklilerle ittifaka girmesi
E
Osmanlı topraklarına zaman zaman taarruz etmesi
Soru 6

Akkoyunlu tahttında 1403-1435 yılları arasında bulunan bey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüstem Bey
B
Pir Ahmet Bey
C
Kara Yülük Osman Bey
D
Kutlu Bey
E
Uzun Haşan Bey
Soru 7

Otlukbeli Savaşı (1473) kimler arasında gerçekleşmiştir?

A
Osmanlı ve Akkoyunlular
B
Osmanlı ve Karakoyunlular
C
Safeviler ve Karakoyunlular
D
Safeviler ve Akkoyunlular
E
Osmanlı ve Memlûk
Soru 8

Tur Ali Bey’in ölümünden sonra Akkoyunlu tahtına kim geçmiştir?

A
Kara yülük
B
Pir Ahmet Bey
C
Osman Bey
D
Orhan Bey
E
Fahreddin Kutlu Bey
Soru 9

Çaldıran Şavaşı'nın (1514) hükümdarları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yıldırım Bayazid ve I. Tahmasb
B
Kanuni Sultan Süleyman ve I. Abbas
C
Fatih Sultan Mehmet veII. Abbas
D
Osman Gazi ve I Tahmasb
E
Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail
Soru 10

Selçuklularda uygulanan ikta geleneğinin bir devamı olarak, Safevilerde idarecilere veya askeri sınıfa tahsis edilen arazilere ne ad verilir?

A
Mücerret
B
Topçiyan
C
Tuyul
D
Hâkim
E
Tüfenkçiyan
Soru 11

Papa Pius, Tahmasb'a elçiler göndererek, kendilerinin karadan ve denizden Osmanlılara saldıracaklarını, Safevilerin de Suriye ve Irak’tan saldırıya geçmelerini aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra teklif etmiştir?

A
inebahtı Deniz Savaşı
B
Sapienza Deniz Savaşı
C
Preveze Deniz Savaşı
D
Mercidabık Savaşı
E
Sedan Savaşı
Soru 12

Safevi hükümdarı
I. Abbas devletin başkentini Kazvin’den hangi şehre taşımıştır?

A
Herat
B
Meşhed
C
İsfahan
D
Belh
E
Gence
Soru 13

Delhi Türk Sultanlıklarında posta ve istihbarat işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dîvân-ı Arz
B
Dîvân-ı istifa
C
Dîvân-ı Tuğra
D
Dîvân-ı Berîd
E
Dîvân-ı Pervane
Soru 14

Delhi Türk Sultanlığı’nda İltutmuş’un kendisinden sonra tahta geçmesini istediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oğlu Rükneddin
B
Kızı Raziye
C
Bilge Melik
D
Oğlu Behram Şah
E
Torunu Mesud Şah
Soru 15

1230 yılında Kalaçların Lakhnauti’deki hâkimiyeti sona erince İltutmuş'un bölgeye vali olarak atadığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehsuvaroğlu Ali
B
Bilge Melik
C
Melik Nasıruddin Mahmud
D
Alâeddin Canî
E
Emir Gazi
Soru 16

Hindistan’da Farsça, Türkçe ve Hindu dilleri karışımından oluşan “Ordu Dili”nin gelişmesinde büyük etkisi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasım Emin
B
Zahir Bigi
C
Emir Hüsrev
D
Farah Antun
E
Kayyum Nâsırî
Soru 17

Hindistan Delhi hükümdarı Ekber Şah’ın mektubunda “yeryüzünün halifesi, zamanın bütün hükümdarlarının sığınağı, anlaşmazlıkların halledicisi” olarak nitelendirdiği Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatih Sultan Mehmed
B
II. Bayezıd
C
Yavuz Sultan Selim
D
IV. Murad
E
Kanuni Sultan Süleyman
Soru 18

Babür Devleti'nde Ekber’in 1605’te ölümü üzerine tahta çıkan oğlu Selim’in, adını Muhammed Cihangir olarak değiştirmesinin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selim'in dedesinin ismini almak istemesi
B
Selim adının Osmanlı sultanlarınca kullanılıyor olması
C
Safevi-Babürlü dostluğunun ileri seviyede olması
D
Babürlü devlet geleneğine göre kahramanlık unvanı almanın zorunlu olması
E
Ekber’in bu konuda vasiyetinin bulunması
Soru 19

“Isbatü’n-Nübüvve” (İsbâtü'n Nübüvve) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu’l FazI
B
ikbal
C
Seyid Ahmed Han
D
Şeyh Ahmet Sirhindî
E
Ebu’l-Kelam Azad
Soru 20

Afgan Sur kabilesinden Şir Şah Surî isyanının büyümesi sonucunda Hindistanı terk ederek İran’a sığınan Babür hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şah Cihan
B
Hümayun
C
Cihangir
D
Ekber
E
Babür
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x