Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Karasu-Kelkit Irmakları arasında Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar (Kögonya) kentlerini içine alan bölgede kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
inal Oğulları
B
Artuklular
C
Mengücükler
D
Danişmendliler
E
Dilmaç Oğulları
Soru 2

Hısn-ı Keyfâ (Hısmkeyfâ), Mardin ve Harput olmak üzere üç kol halinde hüküm süren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danişmendliler
B
Artuklular
C
Mengücükler
D
Saltuklular
E
Sökmenliler
Soru 3

1124 yılında Malatya’yı fethederek Danişmendlilerin Anadolu’da en güçlü Türk devleti olmasını sağlayan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuğrul Arslan
B
Danişmend Gazi
C
Emir Gazi
D
Melik Muhammed
E
Atabek Belek
Soru 4

Sökmenliler (Ahlatşahlar) zamanında, Ahlat ile Bitlis arasındaki yol güzergahındaki ilkel köprülerin yerine taştan, sağlam köprüler yaptıran, yolları genişleterek onaran, bu çabaları sonunda Ahlat’ı uluslararası çok işlek bir merkez haline getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
izzeddin Saltuk
B
Şahbanu Hatun
C
Tomris Hatun
D
Melik Emir
E
Hüsameddin Kurtî
Soru 5

Mengücükler hükümdarı Fahreddin Behramşah namına “Mahzenü’l-esrâr” adlı eseri kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşık Paşa
B
Ömer Hayyam
C
Yunus Emre
D
Nefi
E
Genceli Nizami
Soru 6

Karamanoğlu Mehmed Bey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
14 Mayıs 1277 tarihinde Konya’yı almıştır.
B
Moğollara ve Anadolu Selçuklularına karşı amansız bir mücadeleye girişmiştir.
C
Selçuklulara karşı isyan eden Niğde Emiri Hatiroğlu’nun yanında yer almış ve Selçuklu hâzinesine gönderdiği vergiyi kesmiştir.
D
Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır.
E
1276 yılında Moğol kuvvetleriyle takviye edilen Selçuklu ordusunu bozguna uğratmıştır.
Soru 7

Batı Anadolu’dan Ege sahillerine kadar uzanan uc bölgelerin Türkleşmesinde büyük rolü olan (1300-1429) beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşrefoğulları
B
Germiyanoğulları
C
Ramazanoğulları
D
inançoğulları
E
Saruhanoğulları
Soru 8

Karamanoğulları hükümdarı İbrahim Bey’in Osmanlı topraklarına ve komşu beyliklere sık sık saldırıda bulunmasında etkili olan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti'nin inebahtı Deniz Savaşı'nı kaybetmesi
B
Osmanlı Devleti'nin Hotin Seferi'ne çıkmış olması
C
Anadolu’da çıkan Şahkulu Ayaklanması’nın zorlukla bastırılması
D
Anadolu'da çıkan Canberdi Gazali isyanı'nın zorlukla bastırılması
E
Osmanlı Devleti'nin Rumeli seferinde olması
Soru 9

Harezmşahlar ile Moğolların arasını açan Otrar Hadisesi hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
1100
B
1140
C
1220
D
1315
E
1345
Soru 10

II. Giyaseddin Keyhusrev zamanında Anadoluda yaşayan Harezmli emirlerin kendilerine verilmiş olan iktalarını bırakarak, bütün kavim ve kabileleri ile birlikte süratle Anadolu'dan çıkmak üzere harekete geçmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harezmşahlar Devleti hükümdarı Kutbeddin Muhammed'in ölüm haberinin gelmesi
B
I. Haçlı Seferi'nin başlaması
C
Osmanlı'nın Hicaz su yollarının onarılması ve bakımı konusundaki teklifinin Memlükler tarafından kabul edilmemesi üzerine Osmanlı- Memlûk Savaşları'nın başlaması
D
Şah İsmail'in Doğu Anadolu'da bazı kaleleri alarak ilerlemesi
E
Saadettin Köpek'in kışkırtması ile büyük emirlerinin tutuklanması ve kendilerinin de bu akibetten korkması
Soru 11

XI. yüzyılda Türkler tarafından kurulan ve idare merkezi Gürgene olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harezmşahlar
B
Gazneliler
C
Karahanlılar
D
Karahitaylılar
E
Ak Hunlar
Soru 12

Harezmşahlar’da vezirin hükümdarın yanında oturmak ve beraber yemek yemek gibi imtiyazlara sahip olabilmesi için taşıması gerekli olan lakap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atabeg
B
Yabgu
C
Nizamü’l mülk
D
Emir-i ahur
E
Akzü’l-kuzat
Soru 13

Kara-Hitayların Maveraünnehir bölgesinde artan nüfuzu karşısında onlara her yıl 30.000 dinar altın vermeyi taahhüt eden Atsız, Horasan üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için fırsat kollamaktaydı.
Yukarıdaki gelişmeyi haber alan Sancar’ın vaziyeti daha yakından tetkik için Harezm’e elçi olarak yolladığı meşhur şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edip Sabir
B
Vaiz Ebu Mansur Abbadi
C
Necmeddin Kübra
D
Genceli Nizami
E
Emir Muizzi
Soru 14

II. Murad döneminde Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah’a elçi olarak giderek Karakoyunluların Oğuzların Deniz Han kolundan geldiğini bizzat hükümdardan dinlediğini ileri süren Osmanlı tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tursun Bey
B
Âşık Paşazade
C
Enverî
D
Şükrullah
E
Neşrî
Soru 15

1335 yılından sonra Doğu Anadolu'daki Türkmenlerin yavaş yavaş kendi hakimiyet bölgelerinde güçlenmelerine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kosova Savaşı'nın kazanılması
B
Şeyh Bedrettin isyanı'nın başlaması
C
II. Murad komutasındaki Osmanlı ordusunun Haçlı ordusunu Varna Savaşı'nda mağlup etmesi
D
Akkoyunlu Devleti'nin yıkılması
E
Moğol hakimiyetinin çökmesi ve Moğol Noyanlarının birbirleriyle çatışması
Soru 16

Karakoyunlu hükümdarlarından Kara Yusuf ve Celayirli Ahmet'in, Timur’un askerlerinden kaçarken sığındıkları Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osman Gazi
B
III. Selim
C
Kanuni Sultan Süleyman
D
Yıldırım Bayezid
E
IV. Murat
Soru 17

Cengiz Han zamanında Moğol İstilası baş gösterince ana yurtlarını terk ederek Azerbaycan ve Anadolu’ya gelen Karakoyunlu Türkmenlerinin başındaki kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türe Bey
B
Kara Yusuf
C
Cihangir
D
Ahmed Bey
E
İskender
Soru 18

Karakoyunlu Cihan Şah ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tebriz başta olmak üzere ülkesini bayındır hale getirmiştir.
B
Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır.
C
Timurluların başkentini ele geçirmiş ve Şahruh’un halefi durumuna gelmiştir.
D
Karakoyunlu tahtına oturduğunda ilk iş olarak Irak-ı Acem üzerine ordu göndermiştir.
E
Uzun Haşan Bey, Karakoyunlu karargâhına baskın yaparak, 1467’de Cihan Şah’ı öldürmüştür.
Soru 19

Adana merkez olmak üzere Çukurova bölgesinde (1378-1608) kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ramazanoğulları
B
Hamitoğulları
C
Menteşeoğulları
D
Karesioğulları
E
Pervaneoğulları
Soru 20

“Melik Zahir” unvanıyla hükümdarlığını ilan eden Zeyneddin Karaca Bey aşağıdaki beyliklerden hangisinin hükümdarıdır?

A
Ramazanoğulları
B
Dulkadiroğulları
C
Hamitoğulları
D
Menteşeoğulları
E
Karesioğulları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x