Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa’nın 16 yüzyıl başlarında 225.000 kişilik nüfusa sahip olan en kalabalık şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris
B
Viyana
C
Roma
D
Londra
E
Anvers
Soru 2

“Avrupa feodalitesinin kurucusu” olarak adlandırılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Carloman
B
Charles Martel
C
Kısa Peppin
D
Hugh Capet
E
Şarlman
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Geç Dönem Orta Çağ Avrupası’nda meydana gelen yeniliklerden biri değildir?

A
Askerliğin maaşlı meslek haline gelmesi
B
Belediye binaları, katedraller ve büyük özel konutların ortaya çıkması
C
Yıllık panayırların düzenlenmeye başlaması
D
Daimi ordu teşkilatının terk edilmesi
E
Sigortacılık kavramının ortaya çıkması
Soru 4

957 yılında Bizans sarayını ziyareti sırasında Ortodoksluğu kabul ederek, Bizans İmparatorluğu’nun Rusya sahasındaki etkisini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rurik
B
Oleg
C
Odo
D
ivan
E
Olga
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Vestfalya Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Papalığın gücünün zayıflaması
B
Hollanda’nın bağımsızlığının onaylanması
C
Fransa'nın, Habsburg gücünü kırmayı başarması
D
Fransız monarşisinin zayıflaması
E
Almanya’da yerel hanedanlıkların ön plana çıkmaya başlaması
Soru 6

Dokuz Yıl Savaşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Savaş sonrası Nijmegen Antlaşması imzalanmıştır.
B
Osmanlı imparatorluğu Belgrad ve Sırbistan’ı yeniden fethetmiştir.
C
Fransa büyük bir toprak kazancı sağlamıştır.
D
II. James tekrar İngiltere kralı olmuştur.
E
Lorraine Dukalığı, Fransa’da kalmıştır.
Soru 7

Hollanda bağımsızlık Hareketi'nin lideri ve Orange hanedanın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. James
B
II. Felipe
C
Sessiz Wİlliam
D
Oliver Cromvvell
E
Bourbon
Soru 8

Oliver Cromvvell ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ispanya ile iyi ilişkiler kurmuştur.
B
İngiltere’nin resmen bir Cumhuriyet olduğunun ilan edilmesiyle yönetime tamamen hâkim olmuştur.
C
Kral olmayı kabul etmeyip, 'kral naibi' unvanını almıştır.
D
Katolikliği yasaklamıştır.
E
İrlanda’yı, İskoç ve ingilizlerin yerleşimine açmıştır.
Soru 9

Kral II. James tarafından ilan edilen, Anglikan ve Katolik kiliselerini eşit konuma getiren ferman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nantes Fermanı
B
Test Act
C
Bili of Rights
D
Worms
E
inanç Özgürlüğü Fermanı
Soru 10

Fransa Kralı IV. Henri Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Askeri sistem geliştirilmiş ve ülkede mali denge sağlanmıştır.
B
Saint Barthelemy katliamı gerçekleşmiştir.
C
Avrupa Birliği fikri tasarlanmıştır.
D
ispanya’ya savaş açılmıştır.
E
1598’de Nantes Fermanı ilan edilmiştir.
Soru 11

Saint Barthelemy katliamında hedef alınan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katolikler
B
Püritenler
C
Ortodokslar
D
Anglikanlar
E
Huguenotlar
Soru 12

Fransa Başbakanı Mazarin’e karşı 1648’de başlatılan isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köylü isyanı
B
Fronde isyanı
C
Jakobitler isyanı
D
Parlemento isyanı
E
Hugenot isyanı
Soru 13

1700-1721 yılları arasında yaşanan Kuzey Savaşları süresince İsveç’in başında bulunan kral aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Petro
B
II. August
C
III. August
D
XII. Şarl
E
XIII. Şarl
Soru 14

Tarihe “Un Savaşı” olarak geçen köylü isyanının yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Hollanda
C
Fransa
D
ispanya
E
Rusya
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da 18. yüzyılın sonlarına doğru gelişen modern sanayileşmenin sonuçlarından biri değildir?

A
Loncaların sayısının artması
B
Sanayi şehirlerinin oluşması
C
Yeni sanayi kollarının oluşması
D
Buharlı makinelerin yapılması
E
El dokumacılığının azalması
Soru 16

Yedi Yıl Savaşları sonunda toprak kazanımı açısından en kârlı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Rusya
C
İngiltere
D
Prusya
E
Lehistan
Soru 17

Aydınlanma Dönemi'nin önemli eserlerinden biri olan “Toplumsal Sözleşme” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Hume
B
Voltaire
C
John Locke
D
Jean-Jacques Rousseau
E
Tomas Paine
Soru 18

1739’da imzalanan Belgrad Antlaşması’na aracılık ederek İstanbul’daki nüfuzunu ve etki alanını artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prusya
B
Avusturya
C
İngiltere
D
Rusya
E
Fransa
Soru 19

İspanya Veraset Savaşları’nda, savaşın asıl mali yükünü çeken devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Prusya
C
İngiltere
D
Avusturya
E
ispanya
Soru 20

Karlofça Antlaşması’na göre, Lehistan seçimlerinin bağımsız bir şekilde yapılmasından sorumlu olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı
B
Rusya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Avusturya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x