Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1649 yılında İngiltere’de başlayan cumhuriyet dönemine son vererek restorasyon sürecini başlatan kral aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Charles
B
II. Charles
C
II. James
D
III. William
E
VII. James
Soru 2

1665’te Kraliyet Kanunu olarak nitelendirilen Lex Regia’nın kabul edilmesinin Danimarka açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet rejimine geçilmesi
B
Kral merkezli mutlak monarşiye geçilmesi
C
Kalmar Birliği’nden çekilmesi
D
Protestanlıktan Katolikliğe geçilmesi
E
Tarihsel rakibi İsveç’in üstünlüğünü kabul etmesi
Soru 3

18. yüzyıl Avrupa’sında tarım alanında yapılan yenileşmelere öncülük eden ülkeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Avusturya - Lehistan
B
İngiltere - Avusturya
C
Hollanda - Prusya
D
Prusya - Rusya
E
Hollanda - İngiltere
Soru 4

Fransa’da 1572'de meydana gelen Protestan katliamına ne ad verilir?

A
Barikatlar günü
B
Monsieur katliamı
C
Huguenot katliamı
D
Nanking katliamı
E
Saint Barthélémy katliamı
Soru 5

1397 yılında İsveç, Norveç ve Danimarka'nın ortak çıkarları doğrultusunda oluşturdukları birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalmar Birliği
B
Hansa Birliği
C
Urtrecht Birliği
D
Union Birliği
E
Kutsal Birlik
Soru 6

Büyük Petro’nun, Moskova’nın yerini alması için inşa ettirdiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varşova
B
Kiev
C
Terek
D
Razgrad
E
Petersburg
Soru 7

Avrupa’da Diplomatik Devrimi başlatan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
16 Mart 1731 tarihli Viyana Antlaşması
B
30 Eylül 1755 tarihli İngiltere-Rusya Antlaşması
C
16 Ocak 1756 tarihli Westminster Antlaşması
D
1 Mayıs 1756 tarihli Birinci Versay Antlaşması
E
5 Mayıs 1762 tarihli Rusya-Prusya ittifak Antlaşması
Soru 8

İspanya Kralı II. Felipe Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Moriskolar baskı altında tutulmuştur.
B
Tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak İtalya’daki savaşlara son vermiştir.
C
Döneminin ilk yıllarında Osmanlılarla mücadele edilmiştir.
D
Portekiz ve ispanya toprakları birbirinden ayrılmıştır.
E
Saltanatının son yıllarında Fransa KralıIV. Henry'e karşı savaş açılmıştır.
Soru 9

İngiltere'nin öncülüğünde kurulan Viyana İttifakı ile güçlenmesi engellenmek istenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
İsveç
C
Fransa
D
Lehistan
E
Prusya
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hetrarşi’yi (Yedi Krallık) krallıklardan biri değildir? İngiltere’de oluşturan

A
Sussex
B
Essex
C
Sveyn
D
Mercia
E
Wessex
Soru 11

1740-1748 yılları arasında yaşanan Avusturya Veraset Savaşları sonunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Westminster
B
Versay
C
Berwick
D
Aix la Chapelle
E
Wusterhausen
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda yaşamış bilim adamlarından biri değildir?

A
Henri Estienne
B
Isaac Newton
C
Galileo Galilei
D
Rene Descartes
E
Johannes Kepler
Soru 13

İngiltere ve Normandiya’yı tek bir idare altında birleştiren kral aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Henry
B
I. Richard
C
I. Edward
D
III. Henry
E
Yurtsuz John
Soru 14

Püritenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1641-1652 İngiliz iç savaşında yer almamışlardır.
B
ABD’nin kurulmasında etkin rol oynayan en önemli gruplardan biridir.
C
Hristiyanlığın en katı özelliklerini savunur.
D
Fransa’da en yaygın mezhep haline gelmiştir.
E
Martin Luther ile birlikte hareket etmişlerdir.
Soru 15

Fransa’da merkantilist politika izleyerek ekonomik olarak devletin güçlenmesini sağlayan maliye bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mazarin
B
Nicolas Fouquet
C
Richelieu
D
Colbert
E
Sebastien Vauban
Soru 16

Yeni Çağ’ın başlarında Avrupa ürünlerinin başlıca dağıtım merkezi haline gelen Avrupa limanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevilla
B
Anvers
C
Lizbon
D
Bruges
E
Kopenhag
Soru 17

16 Mart 1731’de imzalanan İkinci Viyana Antlaşması ile aralarındaki işbirliği tamamen hükümsüz kılınan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Avusturya - Fransa
B
ispanya - Prusya
C
Prusya - İngiltere
D
İngiltere - Fransa
E
Prusya - Rusya
Soru 18

1389 yılında Bosna, Sırp ve Bulgar krallarının Osmanlı’ya karşı ittifak kurarak yaptıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koyunhisar Savaşı
B
Çirmen Savaşı
C
I. Kosova Savaşı
D
Niğbolu Savaşı
E
Varna Savaşı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1720’de sıkıntılarla kurulmaya çalışılan ve 1722’de dağılmanın eşiğine gelen “Dörtlü İttifak” içinde yer alan devletlerden biri değildir?

A
ispanya
B
Avusturya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Almanya
Soru 20

Tarihe “İlk Dünya Savaşı” olarak geçen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dokuz Yıl Savaşları
B
Otuz Yıl Savaşları
C
Yedi Yıl Savaşları
D
Lehistan Veraset Savaşları
E
Avusturya Veraset Savaşları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x