Ortaçağ Felsefesi 1 2018-2019 Vize Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Augustinus’a göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan beraberimizde getirdiğimiz şeyler arasında değildir?

A
Ahlak yasası
B
Bilinç
C
Mutluluk
D
Ölümsüz ruh
E
Seçme iradesi
Soru 2

Augustinus, Platon’un anamnesis öğretisinin yerine aşağıdakilerden hangisini koyar?

A
Beatitudo
B
Trinitate
C
Arbitrum
D
İII uminatio
E
Credo
Soru 3

Augustinus’un varlık ve bilgi anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aklın birincil ödevi olan bilmek, inanmaktan sonra gelmelidir.
B
Önce iman etmek, sonra da iman edileni anlamak için çaba göstermek gerekir.
C
Tanrı, hakikatin kendisidir.
D
insan aklı, kendi başına bırakıldığında hakikate ulaştıran bir etkinlik gerçekleştirir.
E
Aklı terbiye eden imandır ve imanın nesnesi de hakikattir.
Soru 4

Augustinus’un Tanrı ile karşı karşıya kalınan yer olarak belirlediği, aynı zamanda Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için de bir zemin karakter olan mekan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metempsykhosis
B
Euterpe
C
Thalia
D
Memoria
E
Polymnia
Soru 5

Scito te Ipsum başlıklı eserinde çeşitli ahlak sorunlarını ele alan, ahlak anlayışında bireyi ön plana çıkaran ve daha çok adcı diyebileceğimiz bir çizgide yer alan ortaçağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abelardus
B
Anselmus
C
Scotus
D
Thomas Aquinas
E
Bonaventura
Soru 6

“İnsan kanatlı at, tek boynuz gibi pek çok gerçek dışı şey hakkında düşünebilir. Fakat bunların hiçbiri, düşüncede var oldukları için gerçeklikte de var olmayı başaramazlar.” Gaunilon’un bu sözleri aşağıdakilerden hangisine bir itiraz olarak dile getirilmiştir?

A
Türüm teorisi
B
Tanrı’nın varlığı
C
Ontolojik Tanrı kanıtlaması
D
Teslis Öğretisi
E
Kozmolojik Tanrı kanıtlaması
Soru 7

Abelardus’a göre bir elmanın yuvarlaklık, yumuşaklık, lezzet gibi özelliklerini görmezden gelip sadece kırmızılık özelliği üzerine odaklanan biri aşağıdaki zihinsel etkinliklerden hangisini gerçekleştirmiş olur?

A
Sentezleme
B
Ayrımsama
C
Soyutlama
D
Analiz
E
Algılama
Soru 8

Aristoteles’in ikincil töz, Porphyrios’un ise katholou şeklinde andığı kavram aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Akıl
B
Tikel
C
Tanrı
D
Madde
E
Tümel
Soru 9

Abelardus’un tümel anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğada, ilki duyular, İkincisi de anlama gücü diyebileceğimiz, soyutlama yapan yeti olarak ikili bir ayrımdan söz edebiliriz.
B
Tümeller, kavramlar olarak sadece zihnimizde bulunmaktadırlar.
C
Aklın oluşturduğu iki tip kavrayış vardır.
D
Temel olarak her şey tikeldir.
E
Tek bir tümel tarafından imlenen bireysellerin tümü ortadan kalksa dahi tümel tümellik olarak karakterini kaybetmez.
Soru 10

Eriugena’nın imago dei olarak andığı şey aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Tanrı
B
Doğa Düzeni
C
insan Ruhu
D
insan bedeni
E
Yasa
Soru 11

(I) Periphyseon'da dördüncü ayrıma genel olarak analiz adı verilir. (II) Bu süreci en iyi tarif eden ifade: Her şeyin nihai hedefi olarak Tanrfdır. (III) Analiz sürecini anlatırken Eriugena Grekçedeki füsis ve ousia ile Latince natura ve essentia kavramlarını kullanır. (IV) Ona göre Grekler sıklıkla ousia için füsis, füsis içinde ousia kelimesini kullanmışlardır. (V) Füsis Grekçede öz anlamına gelir ve bu yüzden bozulma, azalma söz konusu değildir.
Yukarıda Eriugena'nın Periphyseon adlı yapıtında savunduğu fikirler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12

Tanrı’nın yarattıklarından ve onların niteliklerinden yola çıkılarak anlaşılabileceğini savunan ve böylece yaratılandan yaratana doğru bir nitelik aktarımına dayanan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal ilahiyat
B
Negatif ilahiyat
C
Olumsuz ilahiyat
D
Pozitif ilahiyat
E
Vahiy esaslı ilahiyat
Soru 13

Eriugena’ya göre bütün bir yaratılış beş parçaya ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçalardan biri değildir?

A
Akı İsal varlık
B
Gerçek varlık
C
Canlı varlık
D
Beden
E
Zihinsel varlık
Soru 14

Thomas Aquinas’a göre aşağıdakilerden hangisi yaratılış düzeninde en aşağıda bulunan formdur?

A
Temel öğelerin formları
B
Bileşik formlar
C
Bitkisel formlar
D
Hayvansal ruhlar
E
Böcekler ve omurgasızlar
Soru 15

Thomas Aquinas bileşik varoluş (compositum) ifadesini aşağıdakilerden hangisine karşılık gelecek şekilde kullanmıştır?

A
insan
B
Tanrı
C
Ruh
D
irade
E
Akıl
Soru 16

Thomas Aquinas’a göre aşağıdakilerden hangisi doğal yasanın akıl sahibi varlıkları yönlendirirken kullandığı doğal eğilimlerden biri değildir?

A
Mülk ve servet edinmek
B
Sağlığı korumak
C
Çoğalmak
D
Sosyal erdemle büyümek
E
Akı İsal hayatı geliştirmek
Soru 17

Thomas Aquinas’ın Tanrı’yı kanıtlarken izlediği beş yoldan birincisinde Tanrı’yı kanıtlarken ağırlıklı olarak aşağıdaki kavramların hangisinden yararlanır?

A
Zorunluluk
B
Özgürlük
C
Ruh
D
Ereksellik
E
Hareket
Soru 18

Thomas Aquinas’a göre felsefedeki gerçek ilerleme aşağıdakilerden hangisiyle birlikte ortaya çıkmıştır?

A
Tanrı varsayımının mutlak biçimde kanıtlanmasıyla
B
Madde ile tözsel form arasındaki ayrımın farkına varılmasıyla
C
Antik Yunan düşüncesinden tam anlamıyla kopulmasıyla
D
insanın sorumluluk sahibi bir ahlaki eyleyen olarak belirmesiyle
E
Ruhun maddenin önüne geçirilmesiyle
Soru 19

Thomas Aquinas’ın varlık anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanrı’da potansiyel herhangi bir unsur bulunmadığından Tanrı fizik harekete tabi değildir.
B
Yaratılmış olanların varoluşları ile özleri özdeştir.
C
Birbirinden farklı varoluşlar olduğu gibi birbirinden farklı pek çok form da vardır.
D
Yaratılmış olan her varlık sınırlı ve belirlenmiştir.
E
insan kısmen maddi, kısmen de ruhsal bir varoluşa sahiptir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Plotinos’un Enneades isimli eserinde savunulan tezlerden biridir?

A
Evren, özü gereği iyidir.
B
Gerçekliğin en yüksek formu maddidir.
C
Hiçbir form ölümsüz olamaz.
D
Zihinsel görüden ziyade tecrübi formları tercih etmelidir.
E
Görülebilir olanın ötesinde bir gerçeklik yoktur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x