Osmanlı Diplomasisi 2017-2018 Vize Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Göktürklerde ve Uygurlarda diplomatik temasları yürüten görevliye ne ad verilir?

A
Mirliva
B
Bitikçi
C
Yuğruş
D
Münşi
E
Serhenk
Soru 2

Greklerin uyguladıkları bugünkü konsolosluk kurumunun ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proksenos
B
Parlamento
C
Senato
D
Konsolos
E
Forum
Soru 3

I. Roma’nın çok kuvvetli ve dinamik bir orduya sahip olması
II. Roma’da İktisadî hayatın daha ziyade tarıma dayanması
III. Roma’nın şehir devletlerden oluşması
Yukarıdakilerden hangileri Roma İmparatorluğu’nda diplomasinin yeterince gelişmemesinin nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Yabancı elçilerin Çin İmparatoru’nun huzuruna çıktıklarında giydikleri ve imparatorun kendisine gelenleri aşağılaması anlamına gelen bir tür kıyafet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuros
B
Kaoche
C
Kotow
D
Kore
E
Katakomb
Soru 5

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının ardından oluşan yeni örgütlü sistem çerçevesinde milletlerarası sorunların bazı uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla görüşülmesine ne ad verilir?

A
Zirve Diplomasi
B
Tek Yanlı Diplomasi
C
Konferans Diplomasi
D
Parlamenter Diplomasi
E
Çok Taraflı Diplomasi
Soru 6

BabIâli’nin diplomasi faaliyetlerinin yoğunluk kazanması üzerine reisülküttaba bağlı olarak 1797 yılında dışişleriyle daha profesyonelce uğraşacak hangi oda (kalem) kurulmuştur?

A
Düvel-i Ecnebiye
B
Beylik
C
Tercüme
D
Amedi
E
Mühimme
Soru 7

İstanbul’da 1612 yılında daimi elçilik bulundurmaya başlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
İsveç
C
İngiltere
D
Hollanda
E
Polonya
Soru 8

I. Yabancı bir hükümdarın taç giymelerini kutlamak
II. Kazandıkları zaferleri duyurmak
III. Sadrazamın bir mektubunu yabancı devletin başvekiline götürmek
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin çeşitli tarihlerde geçici suretle yabancı devletlere göndermiş oldukları elçilerin gönderilme nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 9

XVIII. yüzyılın ilk yıllarında bürokrasinin temel taşları olan kalem ehlinin öne çıkmasında önemli bir rolü olan dönemin reisülküttabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Rami Efendi
B
Süleyman Paşa
C
Şahin Paşa
D
Zembilli Ali Efendi
E
Ahmed Vefik Efendi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun tercümanlarının görevlerinden biri değildir?

A
Yabancı bir devlet elçisiyle yapılan görüşmelerde bulunmak
B
Yabancı elçilerle reisülküttabın görüşmelerinde tercümanlık yapmak
C
BabIâli'ye gelen her türlü yazıyı Türkçeye çevirmek
D
Malikâne beratlarını vermek
E
imzalanan antlaşmalarda bulunmak
Soru 11

Osmanlılar, İslam hukuku çerçevesinde, gayrimüslimlerin yönetiminde bulunan ve cihada açık ülkeleri ________ olarak kabul ederdi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Darü’l-harb
B
Darü’l-islam
C
Darü’l-eman
D
Darü’l-beka
E
Darü’l-kıyam
Soru 12

Devletlerarası ilişkilerde 'aynıyla karşılık verme'yi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müdara etmek
B
Mukabele bi’l-misl
C
istimalet
D
imdad-i seferiye
E
Muahede
Soru 13

Osmanlıların Müslüman beylik ve devletlerle savaşlarını meşrulaştıran terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harikzede
B
Şark mültecisi
C
Mâni-yi Gaza
D
Caliye
E
Üsera-yı muhacirin
Soru 14

Osmanlı padişahlarının yabancı hükümdarlara gönderdiği mektuplara ne ad verilirdi?

A
Hatt-ı Hümayun
B
Name-i hümayun
C
Ahidname
D
Berat-ı âlişan
E
icazetname
Soru 15

I. Murad’ın oğlu Bayezid ile kızını evlendirmesi karşılığında Osmanlıların Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı’yı çeyiz olarak aldığı beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menteşeoğulları
B
Karesioğulları
C
Aydınoğulları
D
Eşrefoğulları
E
Germiyanoğulları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Vasvar Antlaşması’nın (1664) hükümleri arasında yer almaz?

A
Novigrad (Neograd) kalesi Avusturya’da kalacak
B
Erdel’deki Osmanlı egemenliği onaylanacak
C
Uyvar kalesi Osmanlılarda kalacak
D
Antlaşma 20 yıl sürecek
E
Avusturya, Osmanlı Devleti’ne iki yüz kuruşluk pişkeş yolacak
Soru 17

Buçaş Antlaşmasında (1672) Osmanlı heyetinin başkanlığını aşağıdaki kişilerden hangisi yapmıştır?

A
Tabanıyassı Mehmed Paşa
B
Hüsrev Paşa
C
Köprülü Mehmed Paşa
D
Fazıl Ahmed Paşa
E
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Soru 18

Lehistan ile Osmanlı Devleti arasında 21 Mart 1677 tarihinde yapılan yeni barış antlaşmasında Osmanlı Devleti, Bucaş Antlaşmasının hangi önemli maddesinden vazgeçmiştir?

A
Podolya Osmanlılara terk edilecek
B
Lehistan Osmanlı Devleti'ne yıllık pişkeş olarak yirmi bin altın ödeyecek
C
Lehistan Osmanlı Devleti aleyhindeki ittifaklara destek olmayacak
D
Ukrayna Osmanlı himayesindeki Kazaklara bırakılacak
E
Kırım atlıları Lehistan’a akın yapmayacak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Zitvatoruk Antlaşmasını önceki Osmanlı-Avusturya antlaşmalarından ayıran özelliklerden biridir?

A
İhsan ve lütuf niteliğinde olması
B
Geçiçi bir ateşkes niteliği taşıması
C
Şartların Osmanlılar tarafından zorla kabul ettirilmesi
D
Uzun süreli olması
E
Osmanlı payitahtında imzalanması
Soru 20

Karlofça Antlaşmasının resmî görüşmeleri 13 Kasım 1698 tarihinde hangi ülkenin elçisinin nutkuyla başlamıştır?

A
İngiltere
B
İtalya
C
Rusya
D
Avusturya
E
Venedik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x