Osmanlı İktisat Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde kurulan köylerin küçük ölçekli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırsal alanda yaşama kültürünün zayıf olması
B
Müslim ve gayri müslimlerin bir arada yaşamak istememesi
C
Yerleşmelerin daha büyük olmasının güvenlik problemleri yaratması
D
Devletin, üretim faktörlerinin organizasyonu ve oluşan üretim biçiminin korunması politikasını gütmesi
E
Bütün köyün konar-göçer hayat tarzına sahip olması
Soru 2

Klasik Dönem Osmanlı merkez maliye teşkilatının esası teorik olarak aşağıdakilerin hangisiden oluşur?

A
Avarız
B
iltizam
C
Cizye
D
Tımar
E
Vakıf
Soru 3

Mehmet Genç'in “Dar Bölge Denge Sistemi” olarak tanımladığı Osmanlı iktisadi sisteminde, ihtiyaçları karşılanması hedeflenen birinci sıradaki bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaza
B
Ordu
C
Saray
D
İstanbul
E
Limanlar
Soru 4

Savaşılmadan, barış yoluyla elde edilen ve sahiplerinin elinde bırakılan topraklara ne ad verilir?

A
Mîrî
B
Harâcî
C
Nazarî
D
ikta
E
Öşrî
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI'da derbent ve menzilllerin kurulmasının amaçlarından biri değildir?

A
Yeni yerlerin fethedilmesini kolaylaştırmak
B
Kara yollarının güvenliğini sağlamak
C
Bazı ihtiyaçları gidermek
D
Issız yerleri hareketlendirmek
E
Devletin iskân politikasına katkı sağlamak
Soru 6

Osmanlı Devleti'nde 1880 yılından itibaren bakır paraların dolaşımdan kaldırılmasından sonra kullanılan bozuk para aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pul
B
Akçe
C
Metelik
D
Kuruş
E
Mangır
Soru 7

1851 yılında Ali, Fuad ve Cevdet paşalar tarafından kurulan ve toplu taşıma alanında faaliyet gösteren Şirket-i Hayriye ne zamana kadar İstanbul ve çevresinde hizmet vermiştir?

A
1909
B
1920
C
1937
D
1945
E
1951
Soru 8

Antalya ve Alanya'yı ele geçirerek, Akdeniz'deki kumaş, kimyevi maddeler, şeker ve baharat ticaretinin hatırı sayılır bir kısmının OsmanlI'nın eline geçmesini sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisdir?

A
Osman Bey
B
Orhan Bey
C
Yıldırım Bayezid
D
I. Murat
E
I. Mehmet
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde taşımacılıkta kullanılan nehirlerden biri değildir?

A
Dicle
B
Tuna
C
Sakarya
D
Fırat
E
Nil
Soru 10

Osmanlı Devleti'nin ilk bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziraat Bankası
B
Galata Bankası
C
Bank-ı Osmani-i Şahane
D
Vakıf Bankası
E
Dersaadet Bankası
Soru 11

Osmanlı Devleti'nde yabancı paraların tedavülünün yasaklanmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nikel paraların tedavüle çıkması
B
Tevhid-i Meskûkat Kanunu'nun yayınlanması
C
Kağıt paraların tedavülden kaldırılması
D
Akçenin ayarının düşürülmesi
E
Mecidiyenin tedavüle çıkması
Soru 12

Bimetalizm nedir?

A
1 ve 2 liradan oluşan para sistemidir.
B
Altın ve gümüşten oluşan iki metalli para sistemidir.
C
Yarısı gümüş yarısı bakır para sistemidir.
D
Bakır ve gümüşün karıştırılmasıyla oluşan para sistemidir.
E
Yarısı altın yarısı bakır para sistemidir.
Soru 13

1221'de dergâhını Konya'ya kuran ve 1237 yılına kadar sürecek iktidarı döneminde 32 esnaf birliğinden müteşekkil “Ehl-i Sanayi”nin (esnaf-sanayi meslek birliklerinin) “Pîr”i kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahi Evren
B
Şeyh Edebali
C
Molla Gürani
D
Kadı Burhanettin
E
Hacı Feyzullah Efendi
Soru 14

Osmanlı narh uygulamasında temel ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim kapasitesi
B
Tabiat şartları
C
Savaş koşulları
D
Arz ve talep şartları
E
Ekim alanları
Soru 15

Azledilen veya emekli edilen mülki ve ilmi memurlara mazuliyet-tekaüt maaşı kabilinden verilen gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeamet
B
Tımar
C
Arpalık
D
Derbent
E
Malikâne
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI'da uygulanan geleneksel sosyal güvenlik uygulamalarından biri değildir?

A
Özel sigortalar
B
Aile içi yardımlaşmalar
C
Dini nitelikli yardımlar
D
Sandıklar
E
Vakıflar
Soru 17

OsmanlI'da mesleki gelişim ve istihdam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Usta kademesine yükselmeden işletme açılamazdı.
B
Esnaf birliğinin üretim faaliyeti büyük fabrikalarda gerçekleşirdi.
C
Usta, işletmenin sahibi ve yöneticisiydi.
D
Esnaflığa giren bir genç mesleğinde uzmanlaşmadıkça yükselemezdi.
E
Esnaf birliklerinde çalışan kesimi ustalar, kalfalar ve çıraklar oluştururdu.
Soru 18

Negatif gelir vergisi olarak da ifade edilen İslam geleneği yardımlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahşiş
B
Kefalet
C
Akile
D
Nafaka
E
Zekat
Soru 19

Ücretli statüde çalışan işçiler Avrupa'da ne zaman yaygınlaşmaya başlamıştır?

A
1650'lerde
B
1700'lerden sonra
C
1800'lerin başlarında
D
1800'lerin ortalarında
E
1900'lerden sonra
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kethüdanın hak ve sorumluluklarından biri değildir?

A
Esnaf birliğini yönetmek
B
Esnaf birliğini temsil etmek
C
Esnaf nizamını değiştirmek
D
Esnaf nizamını uygulamak
E
Esnaf birliklerine seçilen yöneticileri onaylamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x