Osmanlı İktisat Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Klasik dönem Osmanlı yönetiminde iktisadi hayatı düzenlerken önem verilen birinci ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkantilizm
B
Fiskalizm
C
Kapitalizm
D
Tradisyonalizm
E
Provizyonizm
Soru 2

Avarız vergisi Tanzimat döneminde ________ adıyla varlığını devam ettirmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
vakıf
B
malikâne
C
tekâlif-i örfiyye
D
emânet
E
cizye
Soru 3

Klasik dönem Osmanlı'da şehirlerin güvenlik işlerinden ________ sorumluydu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
şehir kethüdası
B
subaşı
C
muhtar
D
imam
E
mimarbaşı
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde ürün üzerinden alınan vergilere genel olarak ne ad verilir?

A
ihtisap
B
Harâc-ı muvazzaf
C
Harâc-ı mukâseme
D
Âdet-i ağnam
E
iltizam
Soru 5

“Kötü para iyi parayı kovar” ilkesi hangi isimle bilinir?

A
Tecdid-i Sikke
B
Dürüstlük ilkesi
C
Ahlaki Erdem
D
Gresham Kanunu
E
Tağşiş
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde taşımacılıkta kullanılan nehirlerden biri değildir?

A
Tuna
B
Fırat
C
Dicle
D
Menderes
E
Sakarya
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde toptan ticaretin yapıldığı pazarlara ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kapan
B
han
C
imarethane
D
meydan
E
kümbed
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI'da derbent ve menzilllerin kurulmasının amaçlarından biri değildir?

A
Kara yollarının güvenliğini sağlamak
B
Yeni yerlerin fethedilmesini kolaylaştırmak
C
Issız yerleri hareketlendirmek
D
Bazı ihtiyaçları gidermek
E
Devletin iskân politikasına katkı sağlamak
Soru 9

Osmanlı Devleti'nde 1880 yılından itibaren bakır paraların dolaşımdan kaldırılmasından sonra kullanılan bozuk paraya ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kuruş
B
akçe
C
pul
D
metelik
E
mangır
Soru 10

Osmanlılar, kendi adlarına ilk sikkeyi hangi hükümdar zamanında bastırmıştır?

A
I. Mehmet
B
II. Murat
C
Orhan Bey
D
Osman Bey
E
Yıldırım Bayezid
Soru 11

Klasik dönem Osmanlı’da çarşının idaresinden sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedesten kethüdası
B
Bedesten bekçileri
C
Kadı
D
Muhtesip
E
Subaşı
Soru 12

Osmanlı ekonomik sisteminde temel amacı uzun mesafeli ticareti ve fon akışını kolaylaştırmak olan ve nakit kadar sağlam kabul edilen poliçeye benzeyen belgeye ne ad verilir?

A
Süftece
B
Mudarebe
C
Tezkere
D
Tağşiş
E
Narh defteri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yenileşme döneminde Osmanlı esnafının dönüşümünde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Gedik uygulamasının nitelik değiştirmesi
B
Doğu ticaretinin gerilemesi
C
Uzak pazarlarda iş gören tüccarların iç ticarete yönelmesi
D
Tımar sisteminin bozulması
E
Vakıf-esnaf ilişkilerinin değişmesi
Soru 14

Yenileşme döneminde esnaf teşkilatının yeniden yapılandırılması hangi padişah döneminde başlamıştır?

A
II. Mahmut
B
III. Selim
C
Abdülmecit
D
Abdülaziz
E
Abdülhamit
Soru 15

Fabrika-i hümayunların en önemli kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretimde devlet tekelinin artırılması
B
Narh sisteminin korunması
C
Askerî ihtiyaçların yerli üretimle karşılanması
D
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
E
Bozulan Yeniçeri Ocağı’nın ıslah edilmesi
Soru 16

Osmanlı Devleti'nde emekli olan kişiler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amelmande
B
Musâbîn
C
Muhtâcîn
D
Aceze
E
Mütekait
Soru 17

Azledilen veya emekli edilen mülki ve ilmi memurlara mazuliyet-tekaüt maaşı kabilinden verilen gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arpalık
B
Malikâne
C
Zeamet
D
Derbent
E
Tımar
Soru 18

________ , Osmanlı sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan kurumlandır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Vakıflar
B
Geleneksel yardımlar
C
Devlet yardımları
D
Aile yardımları
E
Sandıklar
Soru 19

Negatif gelir vergisi olarak da ifade edilen İslam geleneği yardımlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahşiş
B
Kefalet
C
Akile
D
Nafaka
E
Zekat
Soru 20

Ahi Evren’in, Ahi-Fütüvvet anlayışını detaylarıyla anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Lugatü’t-Türk
B
Letaif-i Hikmet
C
Kutadgu Bilig
D
Mantıkü’t-Tayr
E
Tabakatü’l-Memalik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x