Osmanlı Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Osmanlı Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğu Roma İmparatoru ile Orhan Bey’in doğrudan doğruya karşı karşıya geldikleri ilk muharebe aşağıdakilerden hangisidir?

A
I.Kosova
B
Bafeus
C
Niğbolu
D
Pelekanon
E
Frenkyazısı
Soru 2

Batı Anadolu’da İlhanlı hâkimiyetini zayıflatarak Osman Bey’in 1299-1301 yıllarında Bizans’a karşı daha rahat gazaya çıkmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babaî isyanı
B
Canberdi Gazali isyanı
C
IV. KıIıçarslan’ın ölümü
D
ilhanlı hanı Argun’un ölümü
E
İlhanlIların Anadolu valisi Sülemiş’in isyanı
Soru 3

1325 yılında seyahate çıkarak dünyanın pek çok yerini dolaşan ve kaleme aldığı seyahatnamesi özellikle Anadolu beylikleri hakkında çok değerli bilgiler veren Arap seyyah kimdir?

A
ibn Battuta
B
Yâkût el-Hamevî
C
Hamdullah Mustevfî
D
ibn Vazih el-Ya’kûbî
E
Zekeriyâ el-Kazvînî
Soru 4

Bizans İmparatoru III. Andronikos'un ölümünün ardından onun vasisi sıfatıyla idareye el koymaya çalışan Kantakuzenos’un giriştiği taht kavgasında başlıca müttefikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Germiyanoğulları, Hamitoğulları ve Pervaneoğulları beylikleri
B
Aydın, Saruhan ve Osmanlı beylikleri
C
Hamitoğulları, Karamanoğulları ve Menteşeoğulları beylikleri
D
Karamanoğulları, Candaroğulları ve Eşrefoğulları beylikleri
E
Karamanoğulları, Germiyanoğulları ve Canik beylikleri
Soru 5

Osman Bey’den ilk defa söz öden dönemin çağdaş Bizans tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dukas
B
Angielello
C
Chalkokondyles
D
Kantakuzen
E
Pachimeres
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi
I. Kosova Savaşı’nda hayatını kaybeden hükümdarlardan biridir?

A
Uroş
B
Lazar
C
Stefan Duşan
D
Dragaş
E
Tvrtko
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ege Adaları ve Trakya’ya Osmanlı beyliğinden önce geçen beyliklerden biri değildir?

A
Aydınoğulları
B
Karesioğulları
C
Saruhanoğulları
D
Candaroğulları
E
Menteşeoğulları
Soru 8

Orhan Bey’in deniz gücünden istifade etmek amacıyla 1352 yılında antlaşma yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Venedik
C
Ceneviz
D
Prusya
E
Avusturya
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin kendi dini inanç ve adetlerini belirli kısıtlamalar dışında yapabilmelerini sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mültezim sistemi
B
Zimmet hukuku
C
Cerime
D
Timar sistemi
E
Niyabet Rüsumu
Soru 10

Karamanoğulları'nın beylikler nezdindeki imajını sarsan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baba Zünnun isyanı
B
Sumatra Seferi
C
Gorigos Seferi
D
Ulyanoğulu Seferi
E
Kalenderoğlu isyanı
Soru 11

I.Bayezid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Batıda giriştiği başarılı seferler, Mısır’daki hilafet merkezi tarafından sultan unvanıyla şereflendirilmesine vesile olmuştur.
B
Devlet kademelerine ve taşra teşkilatına kapıkulu mensuplarının yerine yerel aileler atamıştır.
C
Geniş toprakların tek başkentten yönetilebileceği merkezî bir devletin altyapısını kurmaya çalışmıştır.
D
Kul sistemini düzenleyip yerleştirmiştir.
E
Örfi hukuk uygulamaları geliştirip kanunnameler çıkarmıştır.
Soru 12

Buçuktepe olayını (1446) tertip ederek
II. Mehmed’in iktidarını zayıflatan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damat İbrahim Paşa
B
Şehabeddin Paşa
C
Karamani Mehmed Paşa
D
Zağanos Paşa
E
Çandarlı Halil Paşa
Soru 13

Sırp despotluğunun ihya edilerek Sırbistan topraklarının Georg Brankoviç’e bırakılmasını onaylayan 12 Haziran 1444 tarihli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edirne-Segedin Antlaşması
B
Zitvatorok Antlaşması
C
Serav Antlaşması
D
Buçaş Antlaşması
E
Vasvar Antlaşması
Soru 14

I. Bayezid'in oğullarından Süleyman Çelebi'ye bazı Osmanlı tarihçilerinin “I. Süleyman” ismini vermeleri aşağıdakilerden hangisiyle izah edilebilir?

A
Timur'dan Rumeli topraklarının hükümdarı olduğunu tasdik eden bir yarlık almasıyla
B
Süleyman'ın yaşça en büyük şehzade olmasıyla
C
Süleyman ve Musa'nın Rumeli'nin hâkimiyeti için mücadele etmeleriyle
D
Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı topraklarının tamamına hâkim hale gelmesiyle
E
İsa, Mehmed ve Musa Çelebilerin Fetret Devri'nin başında ağabeylerinin otoritesini kabul etmeleriyle
Soru 15

I.Bayezid’ın, 1397 yılında Konya merkezli Karaman topraklarını Osmanlı egemenliğine aşağıdaki savaşlardan hangisiyle katmıştır?

A
Varna Savaşı
B
Bafeus Savaşı
C
Pelekanon Savaşı
D
Akçay Savaşı
E
II. Kosova
Soru 16

II. Mehmed’in, 1456 yılında dünya haritası çizdirdiği Trabzonlu meşhur âlim kimdir?

A
Thales
B
Amirutzes
C
Anaksimander
D
Hekataios
E
Eratosthenes
Soru 17

II. Mehmed’in 1458’te Hicaz suyollarının bakımsızlığını ileri sürerek hacıların yol boyunca rahatlığını sağlamak amacıyla bölgeye ustalar yollamasını siyasi bir müdahale ve kışkırtma olarak algılayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babürlüler
B
Safeviler
C
Memlükler
D
Harzemşahlar
E
Gazneliler
Soru 18

Yeniçeri ağaları ve kumandanlarının sekbanlar arasından seçilmeye başlaması Osmanlı padişahlarından hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?

A
II. Mehmed
B
II. Mahmud
C
III. Selim
D
IV. Murad
E
III. Mustafa
Soru 19

II. Mehmed’e yazdığı mektubuyla İstanbul Kuşatması’nın sürdürülmesinde önemli payı olan kişi kimdir?

A
Matrakçı Nasuh
B
Ali Kuşçu
C
Davud-ı Kayseri
D
ibn-i Kemal
E
Akşemseddin
Soru 20

II. Mehmed'in 1463'te Bosna seferine çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

A
Akçahisar, Limni ve Eğriboz adaları ve Mora'daki Manya bölgesinin güvenliğinin sağlanması
B
Rusya'nın Yayça'yı işgal etmesi
C
Fransa'nın Yayça'ya işgal girişiminde bulunması
D
Bosna kralının Macarlarla kurduğu ittifak ilişkisine dayanarak memleketindeki bazı kalelere Macar birliklerini davet etmesi
E
Sırplardan Semendire Kalesi'nin alınmak istenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x