Osmanlı’da İskan ve Göç 2015-2016 Vize Sınavı

Osmanlı’da İskan ve Göç 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nin, Rumeli’nin fethi sırasında halka ağır gelen mevcut vergi ve angaryaları kaldırarak, daha cazip vergilerle yerli halkın tepkisini çekmeyerek 'fethi kılıçla değil, gönül çekmeyle' yapmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
imdad-i Seferiye
B
Şuubiye
C
İstimâlet
D
Zımmi
E
iane-i Cihadiyye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iç iskânı gerektiren başlıca sebeplerden biri değildir?

A
Uzun savaşlar sebebiyle meydana gelen iktisadi buhranlar
B
Müslüman gayr-i müslim dengesini sağlamak
C
Devlete yeni gelir kaynakları elde etmek gayesi ile harap ve boş alanların ziraata açılması
D
Yapılan savaşlar sebebiyle özellikle hudut bölgelerinden içe doğru olan insan akını
E
Çeşitli iç karışıklıkların ortaya çıkardığı durum
Soru 3

Çelebi Mehmed Han zamanında isyanları Yörgüç Paşa tarafından bastırılan Tatarlar nereye yerleştirilmişlerdir?

A
Manastır
B
Belgrad
C
Selanik
D
Üsküp
E
Dobruca
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde suç işleyenleri cezalandırmak maksadıyla yapılan iskânlarda genel olarak sürgün yeri neresidir?

A
Mısır
B
Bender
C
Hotin
D
Kıbrıs
E
Eflak
Soru 5

Türkçede yaygın olarak göçebe toplulukları ifade etmek için kullanılmakla birlikte terim anlamı olarak boyun altında, cemaatin üstünde yer alan topluluğa ne ad verilir?

A
Cemaat
B
Oymak
C
Aşiret
D
Oba
E
il
Soru 6

Osman Bey’in ilk fetihlerinden olan Karaca Hisar Kalesi alındıktan sonra buraya çoğunlukla hangi bölge halkından Türkmenler yerleştirilmiştir?

A
Germiyan
B
Saruhan
C
Menteşe
D
Aydın
E
Karesi
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde Halep ve Dulkadir Türkmenlerinin yaylağı olan ve bugünkü Ulaş, Kangal, Divriği ve Gürün ile çevrelenen bölgeye ne ad verilirdi?

A
İç-il
B
Eski-il
C
Dış-il
D
Orta-il
E
Yeni-il
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde özellikle Rumeli’de yeni fethedilen yerlere belli bölgelerden Türk ve Müslüman ahalinin devlet eliyle nakledilerek iskân edildikleri bilinmektedir. Bunun için kullanılan en önemli iskân metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temlikler tahsisiyle yapılan iskân
B
Sürgün metoduyla yapılan iskân
C
Derbendler vasıtası ile yapılan iskân
D
Vakıflar vasıtası ile yapılan iskân
E
Timârlar tahsisiyle yapılan iskân
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde Urfa, Diyarbakır ve Mardin bölgelerini kışlak olarak kullanan konar-göçer Türkmen grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varsak
B
Bozuluş
C
Dulkadirli
D
Ramazanlı
E
Danişmentli
Soru 10

Tebriz’i ele geçirdikten sonra buradaki bin kadar ilim ve sanat erbabını İstanbul’a naklederek, iskân edilmelerini sağlayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yavuz Sultan Selim
B
III. Ahmed
C
Fatih Sultan Mehmed
D
II. Bayezid
E
II. Selim
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde konar-göçer grupların vergileri mukataaya verilerek tahsil edildiğinde bu işler için tayin edilen idareciye ne ad verilir?

A
Aygucı
B
Subaşı
C
Voyvoda
D
Tigin
E
Zaim
Soru 12

Konar-göçerlerin, sürülerini başka timâr sahibinin arazisinde veya devlete ait yerlerde otlattıkları takdirde ödemek durumunda oldukları vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kışlak vergisi
B
ispenç vergisi
C
Bennak vergisi
D
Yaylak vergisi
E
Ağıl vergisi
Soru 13

Konar-göçerlerin sahip oldukları koyun sürülerinin karşılığında timâr, hâs sahibine veya vakıf görevlilerine ödedikleri vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ispenç
B
Ağnâm
C
Arus
D
Bâc
E
Cerime
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren Yörüklerin devlet tarafından genellikle görevlendirildikleri işlerden biri değildir?

A
Seferler sırasında topların naklinde
B
Kale yapımı ve onarım faaliyetlerinde
C
Seferler sırasında menzillere zahire indirmekte
D
Sultanın av merasiminin düzenlenmesinde
E
Köprü yapımı ve tamirinde
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde nüfusu oldukça fazla olan konar-göçer toplulukların genellikle hâs reayası olduğu görülür. Bu durumun en büyük sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi kaçırma durumunun olmaması
B
Bazı vergileri ödememeleri
C
Toprak tasarruf etmemeleri ve iç işlerinde serbest olmamaları
D
Hâs sahiplerinin bu tür gelirleri tercih etmeleri ve kapıkulu sisteminin zayıflaması
E
Vergi gelirlerinin yüksek oluşu ve vergi gelirlerinin nakit olarak tahsil edilmesi
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde “derbent” olarak geçen güvenlik örgütlenmesi hangi Osmanlı padişahı döneminde kurumsallaşmıştır?

A
I. Bayezid
B
Osman Gazi
C
II. Murad
D
I. Mustafa
E
Orhan Bey
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde taşrada iskândan sorumlu olan devlet görevlilerinden biri değildir?

A
Kadı
B
Rikâbdâr
C
iskân katibi
D
Sancakbeyi
E
iskânbaşı
Soru 18

Büyük ve tehlikeli derbent ve askeri geçit yerleri için askeri sınıftan kimseler derbentçi tayin edilirdi. Bu göreve karşılık derbentçinin “kısmen veya tamamen muaf” tutulabildikleri vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mücerred
B
Arus
C
Bennak
D
Tekâlif-i örfiye
E
ispenç
Soru 19

Osmanlı Devleti’nde hareket halindeki bir ordunun konakladığı, kervanların durup dinlendiği, resmi devlet memurlarının at değiştirmek, dinlenmek ve gecelemek için durduğu yerlere ne ad verilir?

A
Kümbet
B
Bedesten
C
Arasta
D
Menzil
E
Kale
Soru 20

Osmanlı taşra teşkilatında kazaların birleşmesiyle oluşan yönetim birimine ne ad verilir?

A
Sancak
B
Nahiye
C
Mücerred
D
Alaybeyi
E
Narh
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x