Osmanlı’da İskan ve Göç 2016-2017 Final Sınavı

Osmanlı’da İskan ve Göç 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı taşra teşkilatında kazaların birleşmesiyle oluşan yönetim şekline ne ad verilir?

A
Ribat
B
Nahiye
C
Alaybeyi
D
Sancak
E
Mevad
Soru 2

Konar-göçerlerin, sürülerini başka timâr sahibinin arazisinde veya devlete ait yerlerde otlattıkları takdirde ödemek durumunda oldukları vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arus vergisi
B
Ağıl vergisi
C
Bennak vergisi
D
ispenç vergisi
E
Yaylak vergisi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Rumeli Yörüklerinden biri değildir?

A
Vize Yörükleri
B
Edirne Yörükleri
C
Tanrı Dağı Yörükleri
D
Ofçabolu Yörükleri
E
Kocacık Yörükleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iskâna tabi tutulan zümrelerden biri değildir?

A
Aşiretler
B
Yörükler
C
Askerler
D
Türkmenler
E
Cemaatler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı göç terminolojisinde cezalandırma adına kişilerin bir bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesi anlamında tanımlanmış terimlerden biri değildir?

A
Tebid
B
Suhte
C
Tagrib
D
Nefy
E
Tenkil
Soru 6

Kırım ve Kafkasya’nın Ruslaştırılması amacıyla bölgedeki Müslümanlara Rusların uyguladığı asimilasyon siyaseti aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

A
Farklı vergi uygulaması
B
Harf inkılabı
C
isim değiştirme
D
Sibirya’ya sürgün
E
Kıyafet zorunluluğu
Soru 7

Sarıkamış hezimeti üzerine Artvin, Borçka ve Acara ahalisinin büyük bir kısmı memleketlerini terk edip aşağıdaki yerlerden hangisine sığınmıştır?

A
Trabzon
B
Denizli
C
Amasya
D
Eskişehir
E
Bursa
Soru 8

Osmanlı göç terminolojisinde kişi ailesinin geçimini temin maksadıyla geçici olarak bekâr bir vaziyette başta İstanbul olmak üzere başka şehirlere veya bölgelere gidiyorsa gurbetçi adını almaktaydı.
Buna göre gurbetçi memleketine dönerken aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

A
Harikzede
B
Martolos
C
Sılacı
D
Yaban
E
icla
Soru 9

Fransa’nın 1830 yılında Cezayir’i işgali üzerine iç bölgelere çekilen Cezayir halkının direniş lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyinzâde Ali Bey
B
Emir Abdülkadir
C
Zahir Bigi
D
Abdürreşid İbrahim
E
Şihabüddin Mercanî
Soru 10

1865’te Maraş ve Elbistan arasındaki aşiretlerin iskân edilmelerinde etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemiyet-i Tıbbiyye-i Osmaniye
B
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
C
Cemiyet-i inkılabiyye
D
Dava Vekilleri Cemiyeti
E
Fırka-i İslahiye
Soru 11

Millî Mücadele döneminde Yunan istila ve işgali sebebiyle evleri yakılıp yıkılanlar ile ocaklarını terk edip dağa çıkanlar veya daha iç bölgelere çekilenleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felaketzede
B
Cerahor
C
Bac-ı kil
D
Bac-ı heva
E
Hacegan
Soru 12

27 Haziran 1877’de Tuna’yı geçen ve kısa sürede Balkanlara ulaşan Rusların işgal ettikleri sahada Bulgar idaresini kurmak ve Bulgar toplumunu teşkilatlandırmak amacıyla görevlendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laski
B
Prens Otto
C
Paisiy
D
Prens Çerkasky
E
Prens Batenberg
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Filistin, İstanbul ve Anadolu'da Yahudi yerleşmeleri oluşturmak üzere proje geliştirip BabIali'ye takdim eden kişilerden biridir?

A
Venelin
B
Victor Weil
C
Parvus
D
Baron von Brentano
E
Laurence Oliphant
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin yararına yabancılar tarafından kurulmuş yardım toplama derneklerinden biridir?

A
Sermaye-i Şefkat-i Osmaniye
B
iane-i Muhacirin Encümeni
C
Muhacirin Umur-ı Sıhhiye Komisyonu
D
Muhacirin Komisyonu
E
Muhacirine Muavenet Cemiyeti
Soru 15

Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Rus mülteciler aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmamıştır?

A
İstanbul'un eğlence hayatının etkilemesine
B
Kiraların yükselmesine
C
Razgrad Olayı'nın yaşanmasına
D
İstanbul'daki yangınzede ve İzmir göçmenlerinin ev sıkıntısı çekmesine
E
Kültür değişimine sebebiyet vermesine
Soru 16

Kırım Savaşı’nı müteakip kitlesel göçlerle karşı karşıya kalınınca özgün iskân projeleri planlamak, belirlenen ilkeler çerçevesinde göçmenleri iskân etmek ve sorunlarını gidermek amacıyla 5 Ocak 1860 tarihinde aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A
Cemiyet-i Tıbbiyye-i Osmaniyye
B
Islah-ı Sanayi Komisyonu
C
Cemiyet-i Tedrisiyye-i islamiyye
D
Muhacirin Komisyonu
E
Meclis-i Muvakkat Komisyonu
Soru 17

Macarlar 15 Nisan 1849’da aşağıdakilerden hangisinin liderliğinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir?

A
II. Teodosios
B
Kossuth
C
I. Mihail
D
Dvoryanstvo
E
Petro Alekseyeviç
Soru 18

Bulgarlar 1800’lerden 1900’lere kadar çeşitli sebeplerden dolayı Rusya’ya göç etmişlerdir. Bunların bir kısmı göçü müteakip geri dönmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Bulgarların geri dönmesinde etkili olan hususlardan biri değildir?

A
Reayanın kamu işlerinde çalışma yükümlülüğünün geçici olarak kaldırılması
B
OsmanlInın genel af ilan etmesi
C
BabIali'nin yardıma muhtaç olan reayaya araç-gereç yardımı yapması
D
Bulgar mültecilerinin Rus yetkililerinin gösterdiği yeri (çorak arazi) beğenmemesi
E
Rusların Bulgar mültecileri kabul etmemesi
Soru 19

OsmanlI’da her göç furyasında sığınılan ve geçici iskân sahası ilan edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niğde
B
Van
C
Tokat
D
İstanbul
E
Amasya
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi göçmenlere yönelik yapılan uygulamalardan biri değildir?

A
Hamidiye alaylarının kurulması
B
Yiyecek yardımı yapılması
C
Vergi muafiyeti sağlanması
D
Zirai araç gereç tahsis edilmesi
E
Yakacak yardımı yapılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x