Osmanlı’da İskan ve Göç 2017-2018 Final Sınavı

Osmanlı’da İskan ve Göç 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde kalenin ve şehrin güvenliğinden sorumlu yönetici için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşrif
B
Dizdar
C
Yamak
D
Serhenk
E
Münşi
Soru 2

Eski-il Kazâsı’nda Sultaniye Mamuresi’nin yapılmasıyla Karapınar’ın bir kasaba olarak ortaya çıkması hangi Osmanlı Padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

A
II. Selim
B
IV. Murad
C
II. Osman
D
III.Ahmed
E
I. Mahmud
Soru 3

I. Köprü yapımı ve tamirinde
II. Seferler sırasında topların naklinde
III. Elçilik hizmetlerinde
Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren Yörüklerin devlet tarafından genellikle görevlendirildikleri işler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

1570-1571 yıllarında fethedildikten sonra Anadolu, Karaman ve Sivas Beylerbeyliklerinden belirlenen ailelerce sistemli bir şekilde iskâna tâbi tutulan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıbrıs
B
Trablusgarp
C
Tunus
D
Kırım
E
Cezayir
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “göçe karar verene göre” göç çeşidine bir örnektir?

A
Daimi göç
B
Serbest göç
C
Mevsimlik göç
D
Geçici göç
E
Kitlesel göç
Soru 6

Osmanlı bürokratlarının savaş ortamının oluşturduğu olumsuz koşullardan kurtulmak amacıyla yer değiştirenleri tanımlamak için kullandıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarlığ
B
Tereke
C
Pandor
D
Tuluat
E
Mülteci
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı göç terminolojisinde cezalandırma adına kişilerin bir bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesi anlamında kullanılan kavramlardan biridir?

A
Martolos
B
Cerahor
C
Gedik
D
Tenkil
E
Arus
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı coğrafyasından dışa göçün temel sebepleri arasında yer almaz?

A
Ortodoks din adamlarının göç propagandaları
B
Rumeli’de Rum ve Bulgar toplumu arasında ortaya çıkan soğukluk
C
Rusya’nın göçü teşvik edici politikası
D
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de maden ocağı işleten veya bu ocaklarda çalışanların işyerlerinin kapanması üzerine işsiz kalmaları
E
Osmanlı Devleti’nin döviz geliri elde etmek amacıyla göçü teşvik etmesi
Soru 9

İstanbul’da gıda maddelerini bollaştırmak ve kırsal alanda reayanın vergi yükünü azaltmak amacıyla, İstanbul’daki gurbetçileri memleketlerine göndermek suretiyle 1748 ve 1763 yıllarında başvurulan tahliye işlemine ne ad verilir?

A
Tevaifül mülük
B
Havayic-i salar
C
Üsera-yı muhacirin
D
Tathir-i memleket
E
Melikü’l-sevahil
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde izlenen iskân politikasının hedeflerinden biri değildir?

A
Göçmenleri iskân etmek
B
Ağnam ve aşar vergisini kaldırmak
C
Vergileri usule uygun şekilde toplamak
D
Orduya alınacak asker sayısını yeterli hale getirmek
E
Asayişi temin etmek
Soru 11

I. Köylülerin kendi aralarında ve sipahiyle olan anlaşmazlıkları
II. Toplum katmanları arasındaki hareketlilik
III. Sökmen El-Kutbî’nin Ahlat’a hâkim olması
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde yaşanan kırsal göçün sebepleri arasında yer alır?

A
YalnızI
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Avusturya’nın 5 Ekim 1908’de Bosna-Hersek’i ilhakı üzerine, Avusturya ile Babıâli arasında Nisan 1909’da imzalanan protokol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ABD protokolün uygulanmasından sorumlu devletti.
B
Göçmenler taşınmazlarını ve gelirlerini tasarruf etme hakkına sahip olacaklardı.
C
Bosna-Hersek’teki ulaşım hizmetleri Avusturya, Rusya ve BabIâli’nin denetimi altında olacaktı.
D
Göç etmek kesinlikle yasaktı.
E
Protokol 20 yıl geçerli olacaktı.
Soru 13

I. ABD
II. İngiltere
III. Osmanlı Devleti
Yukarıdakilerden hangileri Doğu ve Güney Doğu Avrupa ve Rusya’da bulunan 650 bin Yahudi’nin 1880-1914 yılları arasında topraklarına göç ettiği ülkeler arasında yer alır?

A
YalnızI
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Rusların, 1828-1829 Savaşı esnasında işgal ettikleri topraklarda mukim Bulgar ve Rum unsurun göç etmeleri için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A
Teşvik
B
ikna
C
Cebir
D
Serhenk
E
Korkutma
Soru 15

I. Tâbiiyetleri belli olan aşiretler, gerekirse kuvvet kullanmak suretiyle tâbi oldukları devletin arazisine yerleştirilecek
II. Tâbiiyeti ihtilaflı olan aşiretler, bir defaya mahsus olarak iskân mahallini kendileri seçecek
III. Bireysel göç talepleri kesinlikle kabul edilmeyecek
Yukarıdakilerden hangileri 1848 tarihli Türk-İran Antlaşmasının maddeleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Kossuth'un, Macar mülteci liderlerine iskân yeri olarak verilmesine karşı çıktığı Osmanlı şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinop
B
Amasya
C
Kütahya
D
Trabzon
E
Antalya
Soru 17

Birinci Dünya Savaşı sırasında yetim sayısı hat safhaya ulaşması üzerine Maarif Nezareti bünyesinde kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medrese-i Saadet
B
Terbiye-yi Eftal
C
Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniyye
D
Darüleytam Müdüriyet-i Umumiyye
E
Medrese-i Ruhaniye
Soru 18

Rumeli’den gelen göçmenler için hemen hemen her dönem geçici iskân sahası olan şehirler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üsküp, Selanik ve Edirne
B
Varna, Amasya ve Sinop
C
Samsun, Antalya ve Trabzon
D
İzmir, Manisa ve Kütahya
E
Sivas, Tokat ve Çorum
Soru 19

Anadolu’ya gelen göçmenlere tahsis edilen arazi tahsis tarihinden itibaren kaç yıl süreyle bir başkasına intikal ve devredilemez?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1894 yılından sonra Anadolu’ya göç etmek isteyen göçmenlerden Osmanlı Devleti’nin kabul etmelerini istediği hususlar arasında yer almaz?

A
Rumeli Muhacirin-i islamiye Cemiyeti’ne üye olmamaları
B
Yol masrafı istememeleri
C
Kendilerine gösterilecek araziye itiraz etmeksizin yerleşmeleri
D
iskân sonrası çift hayvanı, tohumluk talebinde bulunmamaları
E
iskân sonrası mesken inşası talep etmemeleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x