Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri 2015-2016 Vize Sınavı

Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kişi, topluluk veya kurum tarafından belirlenmiş olan yöntem, teknik ve iletişim araçlarından yararlanılarak hedef gruplar üzerinde durum veya olayın aydınlatılması süreci ya da bir tutum ya da davranışa yöneltmek amacıyla yapılmış olan bilinçli etkinliğe ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Tanıtım
C
Satış geliştirme
D
Propaganda
E
Reklam
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir otelde bütçe komitesinde yer alır?

A
Kat hizmetlisi
B
Tekniker
C
Şef aşçı
D
Barmen
E
Resepsiyonist
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bütçeleme ile ilgili sınırlardan biridir?

A
Bütçeler tahminlere dayanır.
B
Bütçe işletme içi iletişimi sağlar.
C
Bütçeler motivasyon aracıdır.
D
Bütçe planlama aracıdır.
E
Bütçeler verimliliği artırır.
Soru 4

Müşteri ile ilişkide bulunulan her alanda onu iyi algılama ve beklentilerini karşılamak üzere işletmenin kendisini yönlendirmesi durumuna ne ad verilir?

A
Müşteri Deneyimi
B
Halkla ilişkiler
C
Tanıtım
D
Hizmet
E
Müşteri ilişkileri Yönetimi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan kurum içi iletişim araçlarından biridir?

A
Intranet
B
Medya ilişkileri
C
Basın bildirileri
D
Toplantılar
E
Konferans ve seminerler
Soru 6

Müşterilere ait bilgilerin müşterilerin istek ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmet üretilmesi için kullanılmasına ne ad verilir?

A
Hizmet
B
Müşteri ilişkileri Yönetimi
C
Halkla ilişkiler
D
Müşteri Bilgi Türü
E
Müşteri Sadakati
Soru 7

Bir ile beş yıl arasındaki sürede stratejik hedeflerin ortaya konulduğu bütçeye ne ad verilir?

A
Statik bütçe
B
Uzun dönemli bütçe
C
Genel bütçe
D
Esnek bütçe
E
Kısa dönemli bütçe
Soru 8

Her istediklerinin gerçekleşmesini bekleyen, yaptığı hatayı kabul etmeyen, isteğinin yapılması konusunda ısrarcı olan müşteri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kötümser müşteri
B
inatçı müşteri
C
iyimser müşteri
D
Laubali müşteri
E
Yaşlı ve sakat müşteri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sadık müşterilerin işletmelere sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Tavsiyeler
B
Yüksek fiyat
C
Ele geçirme maliyeti
D
Gelirin bölünmesi
E
Gelirin büyümesi
Soru 10

Otel işletmelerinde halkla ilişkiler ve müşteri ilişkileri hizmetlerinin genellikle birlikte organize edildiği hizmet grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhasebe
B
Personel
C
Satmalıma ve depolama
D
Pazarlama
E
Güvenlik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi otel bütçelerinin amaçlarından biri değildir?

A
Farklı bölüm yöneticileri arasında iletişimi sağlamak
B
Faaliyetleri planlanlamak
C
Faaliyetlerin kontrol edilmesini sağlamak
D
işletmenin amaçlarına ulaşması için yöneticileri motI ve etmek
E
Verimliliği artırmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede halkla ilişkiler faaliyetlerinin başlıca hedefleri arasında yer almaz?

A
Ürünün tanıtılması
B
Lobicilik
C
Düşük maliyet
D
Basınla ilişkiler
E
Danışma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi halkla İlişkilerin diğer tanıtım araçlarından farklı olan özelliklerinden biri değildir?

A
Yüksek maliyet
B
Kontrol zorluğu
C
inandırıcılık
D
Düşük maliyet
E
Rekabet
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi propagandanın özelliklerinden biri değildir?

A
Başka birey ve grupların tutumları üzerinde kontrol kurmak ve bunları değiştirmek istemesi
B
Kamuoyu oluşturma zorunluluğu olması
C
Bilinçli bir çaba olması
D
Grupları ve kitleleri hedef alması
E
Etkili bir iletişim sağlaması
Soru 15

Ziyafet (banket) yönetimi, sağladığı hizmetler göz önüne alındığında yiyecek-içecek dışında hangi bölüme bağlanır?

A
Pazarlama
B
Konaklama
C
Halkla ilişkiler
D
Toplantı yönetimi
E
Satış geliştirme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi destek hizmetlerinin önemini belirten nedenlerden biri değildir?

A
işletme verimliliğinin artması
B
Asıl işlerin daha kaliteli üretilmesi
C
Yatırımın önemsenmesi
D
işletme imajının geliştirilmesi
E
Müşteri tatmininin artması
Soru 17

Odalarda kullanılacak temizlik malzemeleri belirlenirken aşağıdaki bütçe çeşitlerinden hangisi dikkate alınır?

A
Yatırım harcamaları bütçesi
B
Oda gelirleri bütçesi
C
işçilik giderleri bütçesi
D
Oda giderleri bütçesi
E
Yiyecek-içecek giderleri bütçesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “Müşteri İlişkileri Yönetimi” kavramının ortaya çıkış nedenleri arasında yer almaz?

A
Kitlesel pazarlama yollarının daralması
B
Kitlesel pazarlamanın git gide daha pahalı bir müşteri kazanma yolu olması
C
Var olan müşteri değerinin anlaşılması ve müşterileri elde tutma çabalarının artması
D
Pazar payının değil müşteri pazarının daha önemli hale gelmesi
E
Azalan Rekabet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi destek hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili uygulanan yöntemlerden biri değildir?

A
Kendi yöneticisi veya şefi olan ayrı bir departman kurulması
B
Yönetici yardımcılarından birinin sorumluluğuna verilmesi
C
Destek hizmetleri otel yönetiminden bağımsız yürütülmesi
D
Her bir destek hizmetinin ayrı ayrı otel yönetimine bağlanması
E
Tüm destek hizmetlerinin bir bölüm altında toplanması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi destek hizmet kapsamı içinde yer almaz?

A
Yiyecek içecek
B
Halkla ilişkiler
C
Güvenlik
D
Ziyafet (Banket) yönetimi
E
Çamaşırhane
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...