Otel Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Otel Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yalnıştır?

A
Yönetim bir bilim dalıdır.
B
Yönetim bir meslektir.
C
Yönetim bir sanattır.
D
Yönetim bireysel bir faaliyettir.
E
Yönetim bir süreçtir.
Soru 2

Yöneticilerin iş yapma yöntemlerini, tekniklerini, işte kullanılan araç ve gereçleri anlamasına ve uygulamasına ilişkin yetenek ve bilgilerle ilgili becerilerine ne ad verilir?

A
Bütünleşme becerileri
B
Teknik beceriler
C
Beşeri beceriler
D
Uzmanlık becerileri
E
Kavramsal beceriler
Soru 3

Otel işletmelerinde önbüro, kat hizmetleri, servis ve mutfak bölümlerinin birleştirilerek, iletişimin kolaylaştırılabileceği yönetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekip çalışması
B
Dış kaynaklardan yararlanma
C
Yalın organizasyon
D
Küçülme
E
Toplam kalite yönetimi
Soru 4

Yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile personelin karar verme yetkilerini artırma ve personeli geliştirme sürecine ne ad verilir?

A
Personeli güçlendirme
B
Başarma ihtiyacı teorisi
C
Stratejik güçlendirme
D
Ekip çalışması
E
Toplam kalite yönetimi
Soru 5

“İnsansız örgütler” deyimi hangi yönetim dönemini ifade eder?

A
Bilimsel yönetim öncesi dönem
B
Modern dönem
C
Neo-klasik dönem
D
Postmodern dönem
E
Klasik yönetim düşüncesi
Soru 6

Kâr ve riski başkalarının olmak üzere, mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerini bir araya getirip birleştiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişiye ne ad verilir?

A
Denetleyici
B
Lider
C
Yönetici
D
Koordinatör
E
Planlayıcı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi stres yönetimi stratejilerinden biri değildir?

A
İşin sadeleştirilmesi
B
İşyerinde neşeli bir ortam yaratılması
C
Örgütsel rollerin belirlenmesi
D
Destekleyici örgütsel ortam yaratılması
E
Kariyer planlaması yapılması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olduğu yasal yetkinin bir gereği olarak işletmeyi çeşitli ortamlarda temsil etmesi rolünün bir gereğidir?

A
Sorun Çözme rolü
B
Temsil rolü
C
Dağıtım rolü
D
Lider rolü
E
İzleme rolü
Soru 9

Yöneticilerin çalışanlara emir verme veya başka yollarla ne yapılması gerektiğini bildirmesine ne ad verilir?

A
Yöneltme
B
Örgütlenme
C
Denetim
D
Planlama
E
Koordinasyon
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un geliştirdiği fikirler arasında yer almaz?

A
Finansal güdüleme araçları
B
İşbölümü
C
İşçilerin bilimsel yöntemlerle seçilmesi
D
Örgüt içinde yazılı haberleşmenin kullanılması
E
En iyi tek yol
Soru 11

İşletme çalışanlarının verimliliğini etkileyen donanım, yazılım, veri tabanları, patentler, markalar, telif hakları, örgütsel planlar gibi maddi değerinden daha yüksek soyut değere sahip varlıklara ne ad verilir?

A
Maddi sermaye
B
İlişki sermayesi
C
Yapısal sermaye
D
İnsan sermayesi
E
Entelektüel sermaye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir otel yöneticisinin göz önünde bulundurması gereken yakın çevre unsurlarından biri değildir?

A
Rakipler
B
Enflasyon oranındaki artış
C
Pazar yapısında meydan gelen değişmeler
D
Tedarikçiler
E
Müşteriler
Soru 13

Bir otel işletmesinin diğer kişi ve kurumların üzerinde bırakmış olduğu izlenime ne ad verilir?

A
Tanınırlık
B
İtibar
C
İşletme imajı
D
Kurum kültürü
E
Bağlıcı11k
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi otel yönetimini etkileyen sosyo-kültürel çevre unsurlarından biri değildir?

A
Doğum ve ölüm oranları
B
Gelenek ve görenekler
C
Boş zaman geçirme alışkanlıkları
D
Yaşam biçimleri
E
Eğlence anlayışlarındaki değişim
Soru 15

Otel işletmelerinin sorumlu oldukları birincil paydaşlardan biri olan, mal ve hizmetlerin kalitesini belirleyen, müşteri tatmininin önemli bir unsuru olan ve otelin iç müşterileri olarak da adlandırılan paydaş grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum
B
Otelin tedarikçileri
C
Otel müşterileri
D
Otel çalışanları
E
Otelin rakipleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi otel işletmelerinin paydaşlarına yönelik toplumsal sorumlulukları kapsamında yöneticilere sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Dürüst fiyatlarla ve kaliteli ürün elde etmesi
B
Motivasyon artışı sağlayacak insan kaynakları politikası geliştirmesi
C
Onur ve gurur duyması
D
Etik konuların daha fazla farkında olması
E
Etik eğilimlerle, çalışanlara karşı daha çok güven duyması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir otel işletmesinin yapısal sermayesini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Markalar
B
Örgüt kültürü
C
Patentler
D
Girişimcilik
E
İş ile ilgili kılavuzlar
Soru 18

Otel işletmeleri tarafından sosyal bir konuyla ilgili olarak yapılan ve seçilen konuya genellikle maddi veya çeşitli mal ve hizmet tarzında doğrudan katkı sağlayan girişime ne ad verilir?

A
Ekonomik sorumluluk
B
Sosyal sorumluluk
C
Yasal sorumluluk
D
Etiksel sorumluluk
E
Gönüllü sorumluluk
Soru 19

Kişinin tüm eylemlerinde hiçbir çıkar ya da yarar gözetmeksizin başkalarının mutluluğunu amaç edinmesi gerektiğini öne süren etik kuramına ne ad verilir?

A
Sosyallik
B
Bencilik
C
Yararcılık
D
Özgecilik
E
Ödevcilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi otel işletmelerinin ekonomik sorumluluklarından biri değildir?

A
Alt sektörleri canlandırmak
B
Hissedarların yaptıkları yatırımın geri dönüşünü sağlamak
C
Yerel/bölgesel/ülke düzeyinde ekonomik gelişmeye katkı sağlamak
D
Çalışanların maddi refah düzeylerini artırmak
E
İstihdamı azaltarak maliyetleri düşürmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...