Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2017-2018 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir suçun oluşmasında bir araya gelmesi gereken unsurlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Suçlu-Kolluk-Risk
B
Mağdur-Suçlu-Fırsat
C
Suçlu-Kolluk-Mağdur
D
Fırsat-Suçlu-Kolluk
E
Mağdur-Fırsat-Kolluk
Soru 2

“Koruma ve güvenlik hizmeti sunulan bina ve tesisler ile cenaze ve düğün törenleri, festival, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerin yapıldığı açık ve kapalı alanların ana girişlerinde oluşturulan, koruma amacına uygun bir şekilde gerekli donanımlara sahip olarak sistemli ve planlı şekilde donatılan, yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi tarafından güvenlik kontrolünün yapıldığı belirli bir yer” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
X-Ray
B
Geçiş noktası
C
Duyarlı kapı
D
Güvenlik duvarı
E
Kontrol noktası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik önlemlerinden biri değildir?

A
Telsiz
B
Bariyer
C
Hız kasisleri
D
Aydınlatma
E
ikaz levhaları
Soru 4

Özel güvenlik hizmetleri aşağıdaki özelliklerden hangisi nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir?

A
Serbest piyasa şartlarında yürütülmesi
B
Kamusal nitelik taşıması
C
Özel güvenlik şirketlerince yürütülmesi
D
Verimli hizmet sunması
E
Denetime tâbi olması
Soru 5

Özel güvenlik hizmetlerinde verimlilik ve etkililik ilkelerinin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Olağanüstü durumlarda, verimlilik ilkesi esas olmaktadır.
B
Özel güvenlik hizmetlerinde; genel kolluk gelene kadar gerçekleştirilmesi zorunlu olan güvenlik hizmetlerinde, etkililik ilkesi ön plana çıkar.
C
Kontrol noktalarında; gereğinden fazla personel görevlendirilmesi, özel güvenlik hizmetinin verimliliğini artırır.
D
Gereğinden fazla teknolojik araç kullanılması, etkililiği artırır.
E
Ekonomik boyuttan ziyade, amaçların başarılması ve ne maliyette olursa olsun ilgili hizmetin sunulması önemlidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinde verimlilik ölçümünde göz önünde bulundurulması gereken ölçütler arasında yer almaz?

A
Kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığı
B
Amaçların gerçekleşme derecesi
C
Hedeflerin netleştirilmesi
D
Verimlilik performansının zaman içinde gerçekleşmesi
E
Gerçekleşen hizmetin gerçekleşmesi mümkün olanla karşılaştırılması
Soru 7

Genel ve özel kolluk kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belediye zabıtası, genel kolluk kapsamındadır.
B
Görevi ve yetkisi belirli sınırlar içinde kalan ve gücünü kendi özel kuruluş kanunlarından alan güvenlik kuruluşları, özel kolluk olarak adlandırılır.
C
Genel kolluk; suçun önlenmesi ve takibi konusunda tam yetkili olup, zaman ve yer sınırlaması yoktur.
D
Özel kolluk; hem kamu hem de özel sektöre ait olabilir.
E
Genel kolluk ve özel kolluk arasındaki en önemli fark, görev alanıdır.
Soru 8

Kontrol noktalarında, gelen kişilerin kapı dedektörünün içinden tek tek ve usulüne uygun olarak geçmelerinden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol noktası amiri
B
ikinci kontrol görevlisi
C
Yönlendirici görevli
D
Müracaat görevlisi
E
Grup amiri
Soru 9

Özel güvenlik şirketleri; koruma ve güvenlik planını aşağıdaki mercilerden hangisine vermek zorundadır?

A
Valilik
B
Adalet Bakanlığı
C
Başbakanlık
D
Maliye Bakanlığı
E
il Jandarma Komutanlığı
Soru 10

I. Tahsisli verimlilik, en basit anlamıyla en az maliyetle en fazla mal veya hizmetin üretilmesidir.
II. Teknik verimlilik, fiziksel çıktılarla ilgili olarak kaynak girdilerinin fiziksel kullanımını ölçmektedir.
III. Dinamik verimlilik, kamu açısından ülkedeki genel büyüme; özel sektör için ise ilgili şirket veya holdingin büyüme seviyesindeki artıştır.
Verimlilik çeşitleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

I. Şiddet kullanılması
II. Peşinde koşulan bir ideolojinin bulunması
III. Reklam ve propagandaya önem vermemesi
IV. Yapılan eylemlerin kasıtlı ve sistemli olması
Yukarıdakilerden hangileri terörizmin unsurlarındandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 12

Terörizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hiyerarşik bir yapıya sahip örgüt ve uzantıları aracılığıyla yürütülür.
B
Ulaşmak istediği sonuçlar açısından, fiziksel sonuçlar psikolojik sonuçlardan daha önemlidir.
C
Uyguladığı şiddet çok acımasız ve provoke edicidir.
D
ideolojiyi önemli bir unsur olarak benimsemekle birlikte terörizmin kendisi bir ideoloji değildir, strateji türüdür.
E
Eylemlerini sürdürebilmek ve yeni eleman temin edebilmek için ekonomik kazanç getirici yasa dışı faaliyetler yürütür.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi suç önleme programlarının yakın ilişki içerisinde olduğu disiplinlerden biri değildir?

A
Mimarlık
B
Eğitim
C
Savunma sanayisi
D
ilahiyat ve felsefe
E
Bilgisayar teknolojisi
Soru 14

I. Güvenlik önlemleri, suç olgusunun temelinde yatan nedenleri iyileştirmeye yönelik girişimlerdir.
II. Güvenlik önlemleri, suç işlemeyi zorlaştıran bir niteliğine sahiptir.
III. Güvenlik önlemleri, suç işleyenlerin yakalanmasını kolaylaştırır.
Güvenlik önlemleri ve suç önleme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel suçluların, suç işlemekten vazgeçmesi amacıyla uygulanacak önlemlerden biri değildir?

A
Suçtan elde edilmesi düşünülen kazancın artırılması
B
Yakalanma riskinin artırılması
C
Provokasyonun azaltılması
D
Potansiyel suçlunun ileri sürebileceği mazeretlerin ortadan kaldırılması
E
Suç için harcanması gereken çabanın artırılması
Soru 16

Siyasi bir motivasyonla, önceden planlanan, neticede toplumlarda korku ve endişe yaratmayı hedefleyen bilgisayar ve bilgisayar sistemleri ile internet teknolojisi ve imkânlarına yönelik yapılan eylemler ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
virüs saldırısı
B
dijital zorbalık
C
siber terörizm
D
siber anarşi
E
dijital uçurum
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi terör eylemleri yapılmasının başlıca amaçlarından biri değildir?

A
Yıldırmak ve sindirmek
B
Uluslararası etkiler meydana getirmek
C
Örgüt mensuplarının moralini yükseltmek
D
Ekonomiyi güçlendirmek
E
Otoriteyi sarsmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi terörün ortaya çıkmasına neden olabilecek etkenlerden biri değildir?

A
ideolojik kamplaşmaların olması
B
istihdam sorunu olması
C
iç göçlerin yaşanması
D
Ahlaki ve vicdani değerlere bağlılığın azalması
E
Gelir dağılımının adaletli olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik önlemlerinin suçlar üzerinde etkili olabilmesi için dikkat edilmesi gereken genel ilkelerden biri değildir?

A
Sistemli ve devamlı olma
B
Vatandaşlarının desteğini ve katılımı sağlama
C
Her yerde var olma algısı oluşturma
D
Potansiyel suçlular tarafından önceden tahmin edilebilir olma
E
Yüksek seviyede görünür olma
Soru 20

I. MOBESE, Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemidir.
II. MOBESE ile ulaşılmak istenen hedeflerden biri de muhtarlık hizmetlerinin düzenlenmesidir.
III. BEMTAP, MOBESE bileşenlerinden biridir.
IV. PAS, MOBESE bileşenlerinden biridir.
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE ) ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, II ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x