Özel Güvenlik Meslek Etiği 2017-2018 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Meslek Etiği 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Toplumdaki bireylerin mesleki statülerinin düşmesi
II. Toplumda polis korkusunun oluşması
III. Toplumun huzurunun bozulması
Yukarıdakilerden hangileri güvenlik kurumlarının yeterli önlemi alamaması, suçları önlemede yetersiz kalması ve güvenlik görevlilerinin keyfî uygulamaları sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

İç güvenlik hizmetinin aşağıdaki unsurlardan hangisi tarafından üstlenilmesi ülkenin sivilleşmesi ve demokratikleşmesi açısından önem taşır?

A
Özel sektör
B
Kara kuvvetleri
C
Jandarma
D
Deniz kuvvetleri
E
Hava kuvvetleri
Soru 3

I. Savunma
II. iç güvenlik
III. Eğitim
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin güvenliğinin sınıflandırıldığı temel kategorilerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Polis Etik Kuralları (APEK) ile aynı doğrultuda hazırlanmıştır?

A
Türk Savunma Kuralları
B
Türk Polis Etik Kuralları
C
Türk Dış Güvenlik Mevzuatı
D
Türk iç Güvenlik Mevzuatı
E
Türk Jandarma Etik Kuralları
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi polis ve özel güvenlik görevlilerinin idari görevlerinden biridir?

A
Emniyet güçlerinin insanlarla olan diyaloğunu geliştirmek
B
Teşkilat içindeki etik duyarlılığı arttırmak
C
işlenmesi olası suçların önüne geçmek
D
Güvenlik teşkilatını düzenlemek
E
Emniyet teşkilatı ile ilgili kanuni düzenlemeler yapmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihi içerisinde “polis” sözcüğüne karşılık gelecek şekilde kullanılan terimlerden biri değildir?

A
Yabgu
B
Bostancı
C
Derbentçi
D
Böcekbaşı
E
Kır serdarı
Soru 7

Halk arasında “göze göz, dişe diş” olarak bilinen ve özünde cezanın suç ile aynı türden olmasını esas alan cezalandırma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Had
B
Tazir
C
Mufarakat
D
Kısas
E
Diyet
Soru 8

Eski Yunanlılarda “Ephori” olarak adlandırılan sistemin günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askerlik
B
Hakimlik
C
Avukatlık
D
Polislik
E
Savcılık
Soru 9

Göçebe toplumlar ile avcı ve toplayıcı toplumlar arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik teşkilatları
B
Adalet sistemleri
C
Sportif faaliyetleri
D
Divan teşkilatları
E
Coğrafi hareketlilikleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin belediye sınırları dışında kalan alanlarında güvenlik hizmetinden sorumlu genel kolluk kuvvetlerinden biridir?

A
Gümrük muhafaza
B
Polis
C
Jandarma
D
Orman muhafaza
E
Kıyı emniyeti
Soru 11

I. Kamusal yaşam
II. Özel yaşam
III. iç yaşam
Yukarıdakilerden hangileri insanı ilgilendiren etik sorunların içerisinde cereyan ettiği alanlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri değildir?

A
Başkaları tarafından hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmesi
B
Her an hesap verme duygusu taşıması
C
Sürekli olarak ahlaklı olma mücadelesi içerisinde olması
D
Kendi doğrularını çevresine kabul ettirmeye çalışması
E
Gerçekleştirdiği eylem veya ihmalleri sorgulaması
Soru 13

Etik ihlâllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her hukuk ihlâli aynı zamanda bir etik ihlâldir.
B
Etik ihlâller, hukuk ihlâllerine göre daha geniş kapsamlıdır.
C
Orantısız ve aşırı güç kullanmak sadece hukuk ihlâli olarak değerlendirilir.
D
Her etik ihlâl aynı zamanda bir hukuk ihlâli olmayabilir.
E
Etik ihlâller, suç olduğu yasalarda açıkça belirtilmeyen, ancak sonuçları açısından güvenlik personelinin görev uygulamaları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek davranışlardır.
Soru 14

Bir güvenlik görevlisinin iyi niyetli olmakla beraber, herhangi bir durum karşısında ne yapacağı ve nasıl davranacağı konusunda kararsız kalması durumuna ne ad verilir?

A
Etik çelişki
B
Çıkar çatışması
C
Etik duyarlılık
D
Çıkar üstünlüğü
E
Yasal farkındalık
Soru 15

Bir güvenlik personelinin görevi ve özel yaşamı ile ilgili konularda, yasal olarak uymak zorunda olduklarının ötesinde hassasiyet göstermesine ne ad verilir?

A
Etik çelişki
B
Etik zorunluluk
C
Çıkar çatışması
D
Etik ayrıcalık
E
Etik farkındalık
Soru 16

Niteliğine göre idari veya adli işlem yapılmasını gerekli kılan ve toplumu doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz yönde etkileyen eylemlere ne ad verilir?

A
Suç
B
Yaptırım
C
Ceza
D
Müeyyide
E
Denetleme
Soru 17

I. Uluslararası denetim
II. Meslek etiği denetimi
III. Ulusal denetim
IV. Yerel denetim
Yukarıdakilerden hangileri iç güvenlik sektörü üzerindeki dış denetim mekanizmalarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin adli görevlerinden biri değildir?

A
Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanlarındaki işyeri ve konutlara girme
B
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama
C
Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
D
Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 168. maddesine göre yakalama
E
Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
Soru 19

I. Sivil birey ve sivil toplum
II. Kamu güvenlik teşkilâtları
III. Özel güvenlik teşkilâtları
IV. Müfettişlik teşkilâtları
Yukarıdakilerden hangileri iç güvenlik sektörünün aktörlerindendir?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 20

5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A
2003
B
2004
C
2005
D
2007
E
2009
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x