Özel Vergi Hukuku 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Özel Vergi Hukuku 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin Türkiye’de uygulanmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Gelir vergisi sistemini tamamlamak
B
ihracatı teşvik etmek
C
Avrupa Birliği ile uyum sağlamak
D
Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltmak
E
Vergi kaçakçılığını azaltmak
Soru 2

Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Malın alıcıya gönderilmesi halinde alıcının adresine ulaştığı anda doğar.
B
Uluslararası taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya çıkılması anında doğar.
C
Gümrük vergisine tabi bir malın ithalatında gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı gün doğar.
D
Doğalgaz dağıtımında, kullanım bedellerinin tahakkuk edildiği anda doğar.
E
Elektrik dağıtımında, kullanım bedellerinin tahakkuk ettirilmesi anında doğar.
Soru 3

İşletme hesabı esasına göre defter tutan ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir mükellefin, katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir takvim yılı
B
Altı aylık dönem
C
Üç aylık dönem
D
Bir aylık dönem
E
On beş günlük dönem
Soru 4

Gümrük vergisi, mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenir?

A
10
B
15
C
20
D
30
E
45
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bina vergisinin konusuna girer?

A
Yüzer havuz
B
Çadır
C
Gecekondu
D
Nakil vasıtası ile çekilebilen seyyar evler
E
Arsa
Soru 6

2012 yılında satın alınan ve 03.01.2015 tarihinde satılan bir motorlu taşıtın, yeni sahibi için motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
01.01.2015
B
03.01.2015
C
01.06.2015
D
01.07.2015
E
31.12.2015
Soru 7

Yarışmalarda kazanılan ikramiyelerin ödenmesi sırasında kaynakta kesilen veraset ve intikal vergisinin ne zaman ödenmesi gerekir?

A
Yarışmaların yapıldığı günü izleyen ayın 15’inci günü akşamına kadar
B
Yarışmaların yapıldığı ayın sonuna kadar
C
ikramiyenin ödendiği günü izleyen ayın sonuna kadar
D
Yarışmanın yapıldığı günü takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar
E
Ödülün ödendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
Soru 8

Motorlu taşıtlar vergisinde vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergiye tabi motorlu taşıtın satış bedelinin ödenmesidir.
B
Vergiye tabi motorlu taşıtın satışı ile ilgili noterde satış sözleşmesinin yapılmasıdır.
C
Vergiye tabi motorlu taşıtın resmi kayıt ve tescilinin yapılmasıdır.
D
Vergiye tabi motorlu taşıtın satışı için kişiler arasında sözleşme yapılmasıdır.
E
Vergiye tabi motorlu taşıtın trafiğe çıkmasıdır.
Soru 9

Miras bırakanın eşi, miras bırakanın çocukları ile birlikte mirasçı olursa, alacağı pay mirasın ne kadarıdır?

A
Tamamı
B
1/4'ü
C
1/2'si
D
2/3'ü
E
3/4'ü
Soru 10

Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kağıtlarda adı geçenler
B
Kağıtları düzenleyenler
C
Kağıtları imza edenler
D
Kağıtları ibraz edenler
E
Kağıtlarda ödeme yükümlüğü altına girenler
Soru 11

Damga Vergisi Kanunu’na göre maktu vergiler, her yıl aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak düzenlenir?

A
Enflasyon oranı
B
Yeniden değerleme oranı
C
Borsa rayici
D
Tasarruf değeri
E
Kağıdın kullanım sıklığı
Soru 12

Damga vergisine tabi işleme taraf olanlardan birinin damga vergisinden muaf olması durumunda, verginin ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Muaf olmayan taraf verginin dörtte birini öder.
B
Muaf olmayan taraf verginin yarısını öder.
C
Muaf olmayan taraf verginin dörtte üçünü öder.
D
Muaf olmayan taraf verginin beşte ikisini öder.
E
Muaf olmayan taraf verginin tamamını öder.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinde, basılı damga konulmak suretiyle ödenecek kağıtlar arasında yer almaz?

A
ibra senetleri
B
Faturalar
C
ilamlar
D
Su abonman sözleşmeleri
E
Makbuz
Soru 14

Noterde düzenlenen kira sözleşmelerinde kira süresi belli değilse, alınacak noter harcının hesabında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A
1 aylık kira tutarı
B
2 aylık kira tutarı
C
3 aylık kira tutarı
D
6 aylık kira tutarı
E
1 yıllık kira tutarı
Soru 15

Tapu ve kadastro harçlarının tahakkukundan itibaren ne kadar süre içinde ödenmesi gerekir?

A
1 yıl
B
6 ay
C
3 ay
D
1 ay
E
15 gün
Soru 16

Haberleşme vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haberleşme faaliyetinde bulunan tüzel kişiler
B
Haberleşme faaliyetinde bulunan kamu tüzel kişileri
C
Telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresi
D
Haberleşme faaliyetinde bulunan gerçek kişiler
E
Telefon, teleks, faksimili ve data hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişiler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işyerleri için çevre temizlik vergisi tarifesinde kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A
Binanın inşa edildiği yıl
B
Öğrenci sayısı
C
Yatak kapasitesi
D
Kullanım alanı
E
Koltuk sayısı
Soru 18

Belediye sınırları içinde bulunan sebze ve meyve pazarlarında, satıcılar tarafından ödenmesi gereken belediye harcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muayene ve denetleme
B
işgal
C
Bina inşaat
D
Tellallık
E
Kaynak suları
Soru 19

İşyeri için yangın sigortası yapan ve bunun içinde 500 TL prim tahsil eden sigorta şirketinin ödemesi gereken yangın sigorta vergisi kaç TL'dir?

A
75
B
50
C
40
D
25
E
10
Soru 20

Belediyelerce alman tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının ödeme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yılın sonunda çalışılan süreye göre beyan üzerine alınır.
B
işletmelere pul yapıştırılmak suretiyle alınır.
C
Belediyelerce damga basılmak suretiyle alınır.
D
işletme sahibince beyan üzerinde tarh edilerek alınır.
E
Makbuz karşılığında peşin olarak alınır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...