Para Politikası 2016-2017 Vize Sınavı

Para Politikası 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki durumlardan hangisinde bir bankanın mutlak rezerv bankacılığı yaptığı söylenir?

A
1.000 TL mevduatı olup 10 TL rezerv ayıran banka
B
1.000 TL mevduatı olup 1.000 TL rezerv ayıran banka
C
1.000 TL mevduatı olup 2.000 TL rezerv ayıran banka
D
1.000 TL mevduatı olup hiç rezerv ayırmayan banka
E
1.000 TL mevduatı olup 500 TL rezerv ayıran banka
Soru 2

Merkez bankasının piyasadan döviz alması, diğer şartlar sabitken, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Uluslararası rezervler ve döviz varlıkları azalır.
B
Net iç varlıklar ve parasal taban azalır.
C
Net dış varlıklar ve parasal taban azalır.
D
Net dış varlıklar ve parasal taban artar.
E
Net iç varlıklar ve parasal taban artar.
Soru 3

Basit kaydi para yaratma modeline göre, zorunlu rezerv oranı %50 iken kaydi para çarpanının değeri nedir?

A
0,5
B
2
C
5
D
20
E
50
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kullanıma göre parasal tabanın bileşenlerinden biridir?

A
Özel cari hesaplar
B
Döviz tevdiat hesapları
C
Serbest rezervler
D
Vadesiz mevduatlar
E
Sendikasyon kredileri
Soru 5

Bir bankanın sahip olduğu mevduat dışı kaynaklar, banka bilançosunun hangi bölümünde yer alır?

A
Borç niteliğinde olduğu için aktifte
B
Varlık niteliğinde olduğu için aktifte
C
Müşteri açısından varlık niteliğinde olduğu için bilanço dışı varlıklarda
D
Varlık niteliğinde olduğu için pasifte
E
Borç niteliğinde olduğu için pasifte
Soru 6

Halkın ödemelerinde nakit yerine daha fazla kredi kartı kullanması (diğer şartlar sabitken) nakit tutma isteğini ve para arzını nasıl etkiler?

A
Nakit tutma isteği azalır, para arzı artar.
B
Nakit tutma isteği ve para arzı artar.
C
Nakit tutma isteği ve para arzı etkilenmez.
D
Nakit tutma isteği ve para arzı azalır.
E
Nakit tutma isteği değişmez, para arzı azalır.
Soru 7

Dışsal para arzı yaklaşımına göre, para arzı eğrisinin şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Para arzı eğrisi yatay eksene 45 derece açıyla yükselir.
B
Para arzı eğrisi konveks bir eğridir.
C
Para arzı eğrisi dikey eksene paralel bir doğrudur.
D
Para arzı eğrisi önce artan sonra azalan bir eğridir.
E
Para arzı eğrisi yatay eksene paralel bir doğrudur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının belirleyicilerinden biridir?

A
Kaldıraç oranı
B
Vadeli mevduat oranı
C
Reeskont oranı
D
Serbest rezerv oranı
E
Parasal taban
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının para yaratma yollarından biri değildir?

A
Bankacılık sistemine verilen krediler karşılığı
B
Döviz rezervleri karşılığı
C
Altın karşılığı
D
Açık piyasa işlemleri karşılığı
E
Bankalardaki mevduat hesapları karşılığı
Soru 10

İhraç edilen menkul değerler T.C. Merkez Bankası tarafından yapılan para arzı tanımlarından hangisinde yer alır?

A
M0
B
M1
C
M2
D
M3
E
M4
Soru 11

Bağımsız merkez bankaları aşağıdakilerden hangisinin sağlanmasında daha etkilidir?

A
Uzun dönemde fiyat istikrarının sağlanması
B
Kısa dönemde potansiyel üretim düzeyinin üzerine çıkılabilmesi
C
işgücü maliyetlerinde düşüşlerin sağlanması
D
Kişi başına düşen gelirin arttırılması
E
Gelir dağılımında adaletin sağlanması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının politik bağımsızlığının ölçülmesinde kullanılan kriterlerden biri değildir?

A
Merkez bankasının hükümetle olan ilişki derecesi
B
Banka yönetim kurulunda hiçbir hükümet üyesinin bulunmaması
C
Bankaların kasa fazlalıklarının merkez bankasında tutulması
D
Merkez bankası başkanının atanma ve görevden alınma süreci ve sıklığı
E
Yasal ve kurumsal düzenlemeler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası'na yasayla verilen görevler arasında yer almaz?

A
Mali piyasaları izlemek
B
Bankalardaki mevduatın vadelerini belirlemek
C
Türk Lirası'nın hacim ve tedavülünü düzenlemek
D
Bankalardaki mevduatların faiz oranlarını belirlemek
E
Reeskont ve avans işlemleri yapmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 25.04.2001 tarihinde kabul edilen 4651 sayılı kanun ile T.C. Merkez Bankası’nın görev ve işlevlerinde yapılan değişikliklerden biri değildir?

A
Açık piyasa işlemlerini etkin yürütebilmek için Hazine’nin ihraç ettiği borçlanma araçlarının birincil piyasadan satın almasına imkân tanınmıştır.
B
Fiyat istikrarı amacıyla çelişmemek kaydıyla, hükümetin büyüme ve istihdam politikalarının desteklenmesi öngörülmüştür.
C
Merkez bankası para politikası araçlarını belirleme ve kullanma konusunda görevli ve yetkili kılınmıştır.
D
Para politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında, şeffaflık ve para politikası kararlarında hesap verilebilirlik artırılmıştır.
E
Başkan ve yardımcılarının atanması, görev süreleri ve görevden alınmamaları konularındaki düzenlemelerle bağımsızlık kriterleri ortaya konulmuştur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının yerine getirmesi gereken fonksiyonlardan biridir?

A
Şirketlere kredi vermek
B
En son kredi mercii olarak kredi hacmini ayarlamak
C
Sigorta şirketlerini denetlemek
D
Vadeli işlem sözleşmelerine aracılık etmek
E
Bankalar arası kaydi para yaratmak
Soru 16

Aşağıdaki açık piyasa işlemlerinden hangisi ile piyasadaki likidite kalıcı olarak çekilir?

A
Kesin alım
B
Repo
C
Ters repo
D
Doğrudan alım
E
Doğrudan satım
Soru 17

Pozitif talep şokunun sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fiyatlar genel düzeyi düşer, milli gelir azalır.
B
Fiyatlar genel düzeyi değişmez, milli gelir azalır.
C
Fiyatlar genel düzeyi düşer, milli gelir değişmez.
D
Fiyatlar genel düzeyi artar, milli gelir azalır.
E
Fiyatlar genel düzeyi ve milli gelir artar.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biri değildir?

A
Finansal istikrar
B
Bütçe dengesi
C
Tam istihdam
D
Arzulanır bir ekonomik büyüme
E
Fiyat istikrarı
Soru 19

Ekonomik büyüme amacı, para politikası amaçlarından hangisi ile kısa dönemde çatışma halindedir?

A
Ekonomik refah amacı
B
Tam istihdam amacı
C
Fiyat istikrarı amacı
D
Yüksek istihdam amacı
E
Döviz rezervlerini koruma amacı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun yaşandığı ülkelerde ortaya çıkacak olumsuz durumlardan biri değildir?

A
Borçların reel maliyeti artar.
B
Gelir dağılımı ve sosyal adalet olumsuz etkilenir.
C
Fiyatların yol gösterme işlevi sağlıklı olmaz.
D
Kaynak tahsisi ve verimlilikte sorunlar yaşanır.
E
Vadeler kısalır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...