Para Politikası 2017-2018 Final Sınavı

Para Politikası 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Net iç varlıklar
II. Net dış varlıklar
III. Emisyon
IV. Zorunlu rezervler
V. Serbest rezervler
Yukarıdakilerden hangileri kaynağa göre parasal tabanı verir?

A
I ve II
B
I ve III
C
IV ve V
D
I, II ve III
E
III, IV ve
Soru 2

Mevduatların geri dönüş oranının ________ olması, ________ miktarının düşük olmasına ve para arzınınn ________ eden olacaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
yüksek / döviz / azalmasına
B
yüksek / kaydi para / azalmasına
C
düşük / emisyon / artmasına
D
düşük / kaydi para / azalmasına
E
düşük / kaydi para / artmasına
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası’na yasayla verilen görevlerden biri değildir?

A
Türk Lirası'nın hacim ve tedavülünü belirlemek
B
Mevduat kabul etmek
C
Mali piyasaları izlemek
D
Açık piyasa işlemleri yapmak
E
Türk Lirası'nın iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak
Soru 4

Fiyatlar genel düzeyini düşürmeyi amaçlayan bir merkez bankası aşağıdaki para politikası araçlarından hangisini yürütmelidir?

A
Politika faizini düşürmek
B
Faiz koridorunun alt ve üst sınırlarını düşürmek
C
Zorunlu karşılık oranını artırmak
D
Reeskont oranını düşürmek
E
Repo yapmak
Soru 5

Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi sebebiyle artan kamu harcamaları ve genişlemeci politikalar, enflasyonist bir baskı yaratmıştır.
Bu durum ise Döviz Kuru Mekanizması ile para birimini Alman Mark’ına bağlamış ülkeleri zor durumda bırakmıştır.
Yukarıdaki durum, döviz kuru hedefleme stratejisinin dezavantajlarından hangisine bir örnektir?

A
Devalüasyonun olumsuz etkilerinin artması
B
Devalüasyon beklentilerinin artması
C
Hesap verilebilirliğin azalması
D
Bağımsız politika izlenememesi
E
Belirsizliklerin artması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi para politikasının kurala dayalı yürütülmesinin dayanaklarından biri değildir?

A
Politika yapıcıların üzerindeki baskıları hafifletmesi
B
Enflasyonist bekleyişleri düşürmesi
C
Politika kararlarının açıklanmasını kolaylaştırması
D
Geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması
E
Zaman beklentisi sorununu azaltması
Soru 7

Para kurulu sisteminde yerli paranın sabit kur üzerinden endekslendiği para birimine ne ad verilir?

A
Dolaşımdaki para
B
Döviz rezervi
C
Senyoraj
D
Rezerv para
E
Kaydi para
Soru 8

Senyoraj geliri, merkez bankası sisteminde enflasyon ve faizlerden elde edilirken, para kurulu sisteminde aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?

A
Sadece enflasyondan
B
Döviz satışından
C
Sadece vergilerden
D
Vergi ve enflasyondan
E
Sadece faizlerden
Soru 9

Hükümet ile merkez bankası arasında borçlanma ilişkisinin yasal olarak engellenmesi aşağıdaki bağımsızlık kavramlarından hangisi ile tanımlanır?

A
Politik bağımsızlık
B
Araç bağımsızlığı
C
Amaç bağımsızlığı
D
Borçlanma bağımsızlığı
E
Ekonomik bağımsızlık
Soru 10

Enflasyon hedeflemesi rejimi altında merkez bankasının temel politika aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa vadeli faiz oranı
B
Para arzı
C
Beklenen enflasyon oranı
D
Çıktı açığı
E
Zorunlu karşılık oranı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek enflasyon hesaplanırken tüketici fiyat endeksinden çıkarılan kalemlerden biri değildir?

A
Ulaşım maliyetleri
B
Dolaylı vergiler
C
Enerji fiyatları
D
Kamu tarafından belirlenen fiyatlar
E
Giyim ve ayakkabı fiyatları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi rejiminin dezavantajlarından biri değildir?

A
Döviz kurlarının göz ardı edilmesi nedeniyle küçük ve dışa açık ülke ekonomilerinin makroekonomik dengelerinde sorunlara neden olması
B
Döviz kuru oynaklığının finansal istikrarsızlığa neden olabilmesi
C
Enflasyon hedeflemesinin maliye politikalarının da disiplinini artırması
D
Para politikasının şoklara gerekli esneklikte tepki verememesi
E
Enflasyon hedeflemesinin mali baskınlığı engelleyememesi
Soru 13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günümüzde kullandığı para politikası referans faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir hafta vadeli repo faizi
B
Gecelik faiz oranı
C
Bir aya kadar vadeli mevduat faiz oranı
D
Reeskont oranı
E
Zorunlu karşılık faiz oranı
Soru 14

Politika uygulayıcılarının yeni bir politika izlemeye karar vermeleri ile bu politika ile ilgili aracı uygulamaya sokmaları arasında geçen zamana ne ad verilir?

A
Veri gecikmesi
B
Tanı gecikmesi
C
Yürütme gecikmesi
D
Düzenleme gecikmesi
E
Teşhis gecikmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon açığını tanımlar?

A
Beklenen enflasyon - Gerçekleşen enflasyon
B
Gerçekleşen enflasyon - Hedeflenen enflasyon
C
Hedeflenen enflasyon - Beklenen enflasyon
D
Beklenen enflasyon - Hedeflenen enflasyon
E
Gerçekleşen enflasyon - Beklenen enflasyon
Soru 16

Para politikası aktarım mekanizmasının ilk adımında, merkez bankasının kısa vadeli faiz oranlarında yaptığı değişiklik aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

A
Bekleyişler
B
Varlık fiyatları
C
Kredi piyasası
D
Yurt içi enflasyon baskısı
E
Faizler genel düzeyi
Soru 17

Aşağıdaki ekonomik koşulların hangisinde merkez bankasının para arzında yaptığı değişikliklerin ekonomi üzerinde etkisi yok denecek kadar az olacaktır?

A
Likidite tuzağı durumunda
B
Ekonomik genişleme durumunda
C
Açık pozisyon durumunda
D
Negatif üretim açığı durumunda
E
Eksik istihdam durumunda
Soru 18

1. Arjantin Krizi
2. Avrupa Krizi
3. Şili Krizi
A. Ödemeler dengesi kaynaklı
B. Spekülatif atak kaynaklı

Yukarıdaki döviz krizleri ile krizlerin özelliklerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-A, 2-A, 3-B
B
1-A, 2-B, 3-A
C
1-B, 2-A, 3-A
D
1-B, 2-A, 3-B
E
1-B, 2-B, 3-B
Soru 19

1973 ve 1979 yılları arasında yaşanan petrol şokları aşağıdaki finansal bulaşıcılık türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Spekülatif atak
B
Finansal yayılma
C
Musonal etkisi
D
Bilanço bozuklukları
E
Döviz krizleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bankacılık krizlerine sebep olan faktörler arasında yer almaz?

A
Finansal (de)regülasyon
B
Mikroekonomik sorunların bankacılık sistemine yansıması
C
Finansal liberalizasyon
D
Ahlaki tehlike problemleri
E
Bilanço bozuklukları kaynaklı sorunlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...