Para Politikası 2017-2018 Vize Sınavı

Para Politikası 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Merkez bankalarının kaydi para yaratılması sürecindeki rolü aşağıdakilerden hangisini etkilemesiyle ortaya çıkar?

A
Vadeli mevduatları
B
Banka rezervlerini
C
Banka sermayesini
D
Kredi faizlerini
E
Mevduat faizlerini
Soru 2

Bir bankanın serbest rezervleri 500 TL, vadesiz mevduatları 5.000 TL iken merkez bankası zorunlu rezerv oranını %20 olarak belirlemişse, bu bankanın zorunlu rezerv miktarı kaç TL olur?

A
50
B
600
C
1.000
D
1.100
E
1.500
Soru 3

Bir bankanın müşterilerinin tamamının mevduatlarını çekmek istemeleri durumunda eğer banka müşterilerinin hepsine birden ödeme yapamıyorsa, bu bankanın çalışma şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Banka kaydi para yaratabiliyordur.
B
Banka kısmi rezerv bankacılığı yapıyordur.
C
Banka kredi verebiliyordur.
D
Bankanın rezervleri mevduatlarından azdır.
E
Banka mutlak rezerv bankacılığı yapıyordur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi emisyon hacmini verir?

A
Banka kasalarındaki nakit - Serbest rezervler
B
Dolaşımdaki nakit - Serbest rezervler
C
Zorunlu karşılıklar + Serbest rezervler
D
Dolaşımdaki nakit + Bankaların kasasındaki para
E
Dolaşımdaki nakit x Zorunlu karşılıklar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mevduat bankalarının mevduat dışı fon kaynaklarından biridir?

A
Özel cari hesaplar
B
Hazine bonoları
C
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
D
Katılma hesapları
E
Vadeli işlem sözleşmeleri
Soru 6

M1 para arzı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Geniş anlamda para arzını tanımlar.
B
M3 para arzından M2 para arzı çıkarılarak hesaplanır.
C
M2 para arzından dolaşımdaki nakit çıkarılarak hesaplanır.
D
Doğrudan ödemelerde kullanılabilen vadesiz mevduatları içerir.
E
Para piyasası fonları ve ihraç edilebilir menkul değerlerin toplamından oluşur.
Soru 7

Para arzının içsel kabul edilmesi durumunda, yatay eksende para miktarı dikey eksende de faiz oranlarının yer aldığı bir grafikte para arzı eğrisinin şekli nasıl olur?

A
Dikey eksene paralel
B
Pozitif eğimli
C
Yatay eksene paralel
D
Negatif eğimli
E
Önce pozitif sonra negatif eğimli
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birimlerin nakit tutma isteklerini belirleyen faktörler arasında yer almaz?

A
Vadesiz mevduat faiz oranlarının büyüklüğü
B
istihdam oranı
C
Enflasyon oranı
D
Finansal istikrarsızlık
E
Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi para arzını etkileyen faktörlerlerden biri değildir?

A
Halkın nakit tutma isteği
B
Reeskont kredileri
C
Devlet iç borçlanma tahvil ihraçları
D
Açık piyasa işlemleri
E
Zorunlu karşılık oranı
Soru 10

Diğer şartlar sabitken merkez bankasının zorunlu karşılık oranını artırmasının rezervler, parasal taban ve para arzı üzerindeki etkileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Rezervler <-----> Parasal Taban <-----> Para Arzı

A
Azalır <-----> Azalır <-----> Azalır
B
Azalır <-----> Artar <-----> Artar
C
Artar <-----> Artar <-----> Artar
D
Artar <-----> Azalır <-----> Azalır
E
Artar <-----> Artar <-----> Azalır
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının yerine getirmesi gereken fonksiyonlardan biri değildir?

A
Finansal piyasalarda istikrarı sağlama
B
Devletin bankacılığını yapma
C
Banka rezervlerini muhafaza etme
D
Banknot çıkarma
E
Bağımsızlığını koruma
Soru 12

Merkez bankalarının özerk bir yapıya sahip olması gerektiği konusu ilk kez aşağıdakilerden hangisinde gündeme gelmiştir?

A
Washington Konferansı
B
Uruguay Konferansı
C
Paris Konferansı
D
Bürüksel Konferansı
E
Genova Konferansı
Soru 13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın idare yapısı içerisinde başkanlıktan sonra gelen karar ve icra organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim komitesi
B
Para politikası kurulu
C
Banka meclisi
D
Genel kurul
E
Denetleme kurulu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında yapılan yasal düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın görev ve işlevlerinde yapılan değişikliklerden biri değildir?

A
Bankanın ihtiyaç halinde banknot ihraç edebileceği hükme bağlanmıştır.
B
Bankanın temel amacının fiyat istikrarı olduğu hükme bağlanmıştır.
C
Para politikasının belirlenme ve uygulamasında tek yetkili ve sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.
D
Para politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında şeffaflık artırılmıştır.
E
Fiyat istikrarını sağlamak için para politikası araçlarını belirleme ve kullanmada görev ve yetkili kılınmıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleri ile satın alabileceği kıymetlerden biri değildir?

A
Vadesine en çok 120 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri
B
Kamu idare ve kuruluşlarının tahvilleri
C
Banka mevduat sertifikaları
D
Her türlü devlet iç borçlanma senetleri
E
Forward sözleşmeleri
Soru 16

Ekonomide bazı politika araçlarının kullanımı ile para miktarının değiştirilerek makroekonomik değişkenlere yön verilmesine ne ad verilir?

A
Para sistemi
B
Para politikası
C
Para kurulu
D
Para istikrarı
E
Fiyatlar genel düzeyi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi para politikasının yürütülmesinde nominal çapa olarak kullanılan değişkenlerden biri değildir?

A
Enflasyon oranı
B
Döviz kuru
C
Parasal büyüklük
D
Güven endeksi
E
Faiz oranı
Soru 18

Pozitif bir arz şokunun sonuçları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Toplam arz eğrisi sola kayar, milli gelir ve istihdam düzeyi azalır, fiyatlar genel düzeyi artar.
B
Toplam arz eğrisi sola kayar, milli gelir artar, istihdam düzeyi azalır, fiyatlar genel düzeyi artar.
C
Toplam arz eğrisi sağa kayar, milli gelir, istihdam ve fiyatlar genel düzeyi artar.
D
Toplam arz eğrisi sola kayar, milli gelir azalır, istihdam düzeyi artar, fiyatlar genel düzeyi azalır.
E
Toplam arz eğrisi sağa kayar, milli gelir ve istihdam düzeyi artar, fiyatlar genel düzeyi azalır.
Soru 19

Para politikasının nihai hedefe ulaşmak için, ________ yönde uygulanması, genişlemeci para politikası olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Toplam talebi artırıcı
B
Toplam talebi azaltıcı
C
istihdamı azaltıcı
D
Toplam arzı artırıcı
E
Toplam arzı azaltıcı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi para politikasının temel amaçlarından biri değildir?

A
Tam istihdam
B
Arzulanır bir ekonomik büyüme
C
Tam dolarizasyon
D
Finansal istikrar
E
Fiyat istikrarı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...