Para Politikası 2018-2019 Vize Sınavı

Para Politikası 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Basit kaydi para yaratma sürecine göre kaydi para çarpanının değeri 2,5 ise zorunlu rezerv oranı yüzde kaç olur?

A
15
B
25
C
40
D
50
E
75
Soru 2

TCMB’nin yayınladığı Stand-By bilançosunun aktif ve pasifinde yer alan kalemler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Net iç varlık ve net dış varlık toplamı / parasal taban
B
Zorunlu ve serbest rezervler toplamı / emisyon
C
Dolaşımdaki nakit / net dış varlıklar
D
Bürüt döviz rezervleri / parasal taban
E
Net iç varlıklar / parasal taban
Soru 3

TCMB’nin, X bankasından 5.000 TL’lik DİBS almasının X bankası bilançosu üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
X Bankasının rezervleri 5.000 TL artar, DİBS’İ 5.000 TL azalır.
B
X Bankasının rezervleri ve özkaynakları 5.000 TL artar.
C
X Bankasının DİBS’İ 5.000 TL artar, kredileri 5.000 TL azalır.
D
X Bankasının DİBS’İ ve mevduatları 5.000 TL artar.
E
X Bankasının DİBS’İ ve serbest rezervleri 5.000 TL azalır.
Soru 4

I. Merkez bankasının piyasaya döviz satması
II. Merkez bankasının bankalara kredi vermesi
III. Net dış varlıkların artması
Yukarıdakilerden hangileri parasal tabanın artmasına yol açar?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Net dış varlıklar 80.000 TL, net iç varlıklar 20.000 TL, Emisyon hacmi 50.000 TL iken kaynağına göre parasal taban kaç TL olur?

A
40 bin
B
60 bin
C
100 bin
D
140 bin
E
160 bin
Soru 6

Bir ekonomide para arzının belirlenmesi sürecinde etkili olan tüm aktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sadece mevduat bankaları
B
işletmeler / Bankalar
C
Merkez bankası / Banka dışı kesim
D
Merkez bankası / Bankalar / Banka dışı kesim
E
Sadece merkez bankası
Soru 7

Merkez bankasının bankalardan DİBS satın alması para tabanını ________ , DİBS satması para tabanını ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
artırır / azaltır
B
azaltır / artırır
C
artırır / artırır
D
azaltır / etkilemez
E
etkilemez / artırır
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının baz para yaratma yöntemlerinden biridir?

A
Serbest tevdiatlar aracılığla
B
Zorunlu karşılıklar aracılığla
C
Faaliyet kârları aracılığla
D
Açık piyasa işlemleri aracılığla
E
Şirketlere verilen krediler aracılığla
Soru 9

Kaydi para yaratma sürecinin başlayabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A
Bankaların serbest rezerv tutması
B
Bankaların yeterli özkaynağa sahip olması
C
Zorunlu rezerv oranının %100 olması
D
Bankaların mutlak rezerv bankacılığı yapması
E
Merkez bankasının bankalara rezerv vermesi
Soru 10

Bir ekonomide dolaşımdaki nakit miktarı 400.000 TL, vadesiz mevduatlar 800.000 TL ve serbest rezerv miktarı 100.000 TL ise nakit tutma oranının değeri ne olur?

A
0,44
B
0,50
C
1,75
D
2
E
2,25
Soru 11

Osmanlı Bankası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Banknot çıkartma ve hazine işlemlerini yürütme yetkisi verilmiştir.
B
Kârlılığı ön planda tutmuştur.
C
Para politikası araçlarını kullanmamış ve bu yetkiye sahip olmamıştır.
D
Reeskont ve karşılıklar yoluyla kredi sağlama mekanizmasına hiçbir zaman sahip olmamıştır.
E
Yerli sermaye ile kurulmuştur.
Soru 12

Federal Reserve Sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çalışma alanları sınırlandırılmış 12 bölgesel Federal Reserve Bank’dan oluşur.
B
Bretton Woods Konferansında alınan kararla kurulmuştur.
C
Sadece idari konularda bankaların özel takdir hakları bulunmaktadır.
D
Amerikan merkez bankasıdır.
E
Ülke ekonomisini ilgilendiren konularda izlenecek politikalar ortak olarak belirlendiği için tek bir banka gibi algılanmaktadır.
Soru 13

A ülkesinde yaşanan finansal kriz ortamında merkez bankası likidite sıkıntısına giren bankalara reeskont kredisi kullandırmıştır.
Merkez bankasının bu tutumu aşağıdaki merkez bankası fonksiyonlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Para piyasalarında istikrar sağlama
B
Altın ve döviz rezervlerini koruma
C
En son kredi mercii olma
D
Banknot çıkarma
E
Banka rezervlerini muhafaza
Soru 14

Bir ülkede ulusal paranın değerinin korunması ve uzun dönemde fiyat istikrarının sağlanmasında aşağıdaki koşullardan hangisi etkilidir?

A
Merkez bankasının tamamen özel sermaye ile kurulmuş olması
B
Merkez bankasının bağımsız olması
C
Merkez bankasının kamuya avans verebilmesi
D
Merkez bankasının döviz rezervlerinin yüksek olması
E
Merkez bankasının büyüme ve istihdam politikalarını desteklemesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yasayla belirlenmiş, yapamayacağı işlemlerden biri değildir?

A
Hâzineye avans veremez, kredi açamaz.
B
Hazine tarafından çıkarılmış borçlanma araçlarını ikincil piyasada alamaz.
C
Doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat veremez.
D
Her ne şekilde olursa olsun kefil olamaz.
E
Kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremez.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para politikası araçlarından biridir?

A
Fiyat endeksi
B
Dolaylı vergiler
C
GSMH deflatörü
D
Para çarpanı
E
Reeskont oranı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından açık piyasa işlemlerinin avantajlarından biridir?

A
Bankacılık sisteminin sahip olduğu vade uyumsuzluğunu giderici etki yaratır.
B
Likidite üzerinde etkisi zamanla ortaya çıkar.
C
Merkez bankasının likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu yerine getirmesine olanak sağlar.
D
izlenecek para politikasına ilişkin piyasaya sinyaller verilmesine olanak sağlar.
E
Diğer likidite araçlarına göre kullanımı daha esnek ve pratiktir.
Soru 18

I. Banka müşterilerinin nakit talebi
II. Repo işlemleri
III. Merkez bankasının zorunlu karşılık oranları
IV. Reeskont kredileri
Yukarıdakilerden hangileri bankaların likidite talebini etkileyen unsurlardandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 19

T.C. Merkez Bankası, bankacılık sisteminin yükümlülüklerinin vadesinin uzatılarak vade uyumsuzluğunu giderici etki yapmak için zorunlu karşılık politikasında ne tür bir değişiklik yapmıştır?

A
Zorunlu karşılık oranı mevduatın vade yapısına göre farklMaştırıImıştır.
B
Zorunlu karşılıklara faiz ödenmeye başlanmıştır.
C
Sadece vadesiz mevduatlardan zorunlu karşılık alınmaya başlanmıştır.
D
TL zorunlu karşılıkların yabancı parayla yatırılması imkânı getirilmiştir.
E
Zorunlu karşılıkların kapsamı genişletilmiştir.
Soru 20

Bir ekonomide likiditenin geçici olarak artması durumunda merkez bankasının bu geçici artışı gidermek için kullanacağı açık piyasa işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesin satım
B
Kesin alım
C
Repo
D
Ters repo
E
Doğrudan alım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...