Para Teorisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Para Teorisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üretilmiş mal ve hizmetlerle, bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin karşılaştıkları piyasalara ne ad verilir?

A
Finans piyasaları
B
Döviz piyasaları
C
Sermaye piyasaları
D
Reel piyasalar
E
Para piyasaları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal aracıların işlevlerinden biri değildir?

A
işlem maliyetlerini azaltma
B
Asimetrik bilgi sorununu çözme
C
Fonların vade ve miktarlarını ayarlama
D
Gömüleme eğilimini artırma
E
Fonların riskini ayarlama
Soru 3

İki ya da daha fazla ülkenin kendi ulusal para birimlerini kullanmayı bırakarak aynı para birimini kullanmaları durumuna ne ad verilir?

A
Dolarizasyon
B
Ekonomik birlik
C
itibari para
D
Parasal birlik
E
Para kurulu
Soru 4

Belirli bir zaman noktasında ölçülen ve o an var olan büyüklüğü gösteren değişkene ne ad verilir?

A
Akım değişken
B
Stok değişken
C
Takas değişken
D
Para talebi
E
Servet
Soru 5

Bugün 100 TL’ye satın alınan sıfır kuponlu bir tahvilin bir yıl sonraki değeri 110 TL ise, bu tahvilin vadeye kadar getirisi yüzde kaçtır?

A
10
B
11
C
15
D
20
E
25
Soru 6

Beklenen enflasyon oranı %5 ve nominal faiz oranı %6 iken reel faiz oranı yüzde kaç olur?

A
-6
B
-2
C
1
D
2
E
6
Soru 7

Likidite primi teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yatırımcılar orta vadeli tahvilleri tercih ederler.
B
Yatırımcılara göre farklı vadelerdeki tahviller arasında ikame söz konusu değildir.
C
Yatırımcılar kısa vadeli tahvilleri tercih ederler.
D
Yatırımcılar kısa ve uzun vadeli tahviller arasında kayıtsızdır.
E
Yatırımcılar uzun vadeli tahvilleri tercih ederler.
Soru 8

Getiri eğrileri yatay olduğunda, bekleyişler hipotezine göre, uzun ve kısa vadeli faizler arasındaki ilişki nasıl olur?

A
Kısa vadeli faiz oranları uzun vadeli faiz oranlarına göre daha yüksektir.
B
Kısa vadeli faiz oranları ile uzun vadeli faiz oranları aynı düzeydedir.
C
Gelecekte kısa ve uzun vadeli faizlerin düşmesi beklenmektedir.
D
Uzun vadeli faizler bugünkü kısa vadeli faizlerden yüksek olacaktır.
E
Gelecekte kısa vadeli faizlerde bir artış beklenmektedir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi döviz kurunu tanımlar?

A
Bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimi cinsinden fiyatıdır.
B
Bir ülkenin para biriminin enflasyon karşısında gösterdiği değer kayıplarıdır.
C
Bir ülkenin para biriminin altın cinsinden değeridir.
D
Bir ülkenin para biriminin faiz oranlarında değişimlere bağlı olarak değişen değeridir.
E
Bir ülkenin para biriminin hazine bonosuna değiştirilme oranıdır.
Soru 10

Bir yatırımcı, finansal yatırımın yerel mi, yabancı piyasada mı yapacağına karar verirken aşağıdaki faktörlerden hangisini dikkate alır?

A
Yerel ve yabancı bütçe açıklarını
B
Yerel ve yabancı malların fiyatındaki değişimi
C
Yerel ve yabancı iş gücü maliyetini
D
Yerel ve yabancı enflasyon oranlarını
E
Yerel ve yabancı faiz oranları ve döviz kurunda beklenen değişmeleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk Lirasının değer kazanması sonucu ortaya çıkan etkilerden biridir?

A
Yurt dışında Türk Lirası tutmanın alternatif maliyeti artar.
B
ithal edilen yabancı mal ve hizmetlerin fiyatları Türk tüketiciler için ucuzlar.
C
Yerli firmaların ihraç ettikleri ürünlerin rekabet gücü artar.
D
ithal edilen yabancı mal ve hizmetlerin fiyatları Türk tüketiciler için pahalılaşır.
E
Yurt dışında Türk Lirası tutmanın alternatif maliyeti azalır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Friedman ile Keynes’in para talebi teorileri arasındaki farklılıklardan biridir?

A
Friedman’ın teorisinde faiz oranlarının para talebi üzerindeki etkisi daha büyüktür.
B
Friedman’ın teorisinde ekonomik birimlerin servetlerini para ve tahvil olmak üzere iki şekilde tuttukları varsayılmıştır.
C
Friedman’ın teorisinde paranın getirisinin sıfır olduğu varsayılmıştır.
D
Friedman’ın teorisinde likidite tuzağı kavramı geliştirilmiştir.
E
Friedman’ın teorisinde faiz oranlarının para talebi üzerindeki etkisi daha küçüktür.
Soru 13

Bir ekonomi %5 büyürken Merkez Bankası para arzını %8 artırırsa bu ekonomideki enflasyon oranı yüzde kaç olur?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
13
Soru 14

Likidite Tercihleri Teorisi'nde, ekonomik birimlerin alışverişlerinde ve diğer günlük harcamalarında kullanılmak üzere para talebinde bulunmalarına ne ad verilir?

A
Paranın talebinin miktar teorisi
B
ihtiyat amaçlı para talebi
C
işlem amaçlı para talebi
D
Spekülatif amaçlı para talebi
E
Portföy tercihi teorisi
Soru 15

Merkez bankası politikalarının uzun dönemde reel ekonomik değişkenler üzerinde etkili olmayıp sadece fiyatlar genel düzeyini etkilemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Paranın dışsallığı
B
Paranın işlevselliği
C
Paranın yansızlığı
D
Paranın içselliği
E
Para çarpanı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi harcamaları azaltıcı bir etki yaratarak toplam harcamalar eğrisini sola doğru kaydıran harcama şokuna bir örnektir?

A
Yatırım harcamalarının artması
B
Tüketim harcamalarının artması
C
Askeri harcamaların artması
D
Vergi oranlarının artması
E
Net ihracatın artması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide toplam harcamaların bileşenlerini gösteren değişkenlerden biri değildir?

A
Tüketim
B
Kamu harcamaları
C
Net ihracat
D
Yatırım
E
Net ithalat
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyona neden olan parasal genişlemenin nedenlerinden biridir?

A
istihdamı arttırmak istemek
B
Toplam arzı arttırmak istemek
C
Bütçe fazlası vermek
D
Faiz dışı fazla vermek
E
Finansal istikrarı arttırmak istemek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer almaz?

A
Konut
B
Ulaştırma
C
Gıda
D
Eğlence ve kültür
E
Tarım
Soru 20

YIL-TÜFE
2012-140
2013-125
2014-135

Yukarıdaki tabloya göre enflasyon oranı 2014 yılında % kaçtır ve değişimin yönü nasıldır?

A
%8 artmıştır.
B
%8 azalmıştır.
C
% 18 artmıştır.
D
%20 artmıştır.
E
%20 azalmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...