Para Teorisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Para Teorisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi para piyasası finansal araçlarından biridir?

A
Hazine bonosu
B
Hisse senedi
C
Gelir ortaklığı senetleri
D
Tahvil
E
Eurobond
Soru 2

Reel ve finansal piyasalar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reel piyasalarda uluslararası işletmeler vardır, finansal piyasalarda ise yerel işletmeler vardır.
B
Reel piyasalarda mallar, finansal piyasalarda hizmetler işlem görür.
C
Reel piyasalarda mal ve hizmetler, finansal piyasalarda ise fonlar değiştirilir.
D
Reel piyasalar fonların üretildiği, finansal piyasalar ise tüketildiği piyasalardır.
E
Reel piyasalar gerçek piyasalardır, finansal piyasalar ise sanal piyasalardır.
Soru 3

1.000 adet malın satıldığı bir takas ekonomisinde fiyat sayısı ne olur?

A
1.000
B
4.950
C
10.000
D
49.500
E
499.500
Soru 4

Belirli bir zaman noktasında ölçülen ve o an var olan büyüklüğü gösteren değişkene ne ad verilir?

A
Para talebi
B
Stok değişken
C
Takas değişken
D
Akım değişken
E
Servet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Fisher eşitliğini verir?

A
Nominal faiz oranı= Reel faiz oranı - Gerçekleşen enflasyon oranı
B
Nominal faiz oranı= Reel faiz oranı - Beklenen enflasyon oranı
C
Reel faiz oranı= Nominal faiz oranı - Gerçekleşen enflasyon oranı
D
Reel faiz oranı= Nominal faiz oranı + Beklenen enflasyon oranı
E
Nominal faiz oranı= Reel faiz oranı + Beklenen enflasyon oranı
Soru 6

Beklenen enflasyon oranı %5 ve nominal faiz oranı %6 iken reel faiz oranı yüzde kaç olur?

A
-6
B
-2
C
1
D
2
E
6
Soru 7

Likidite Primi Teorisi'ne göre getiri eğrisinin yatay olması durumunda kısa dönemli faiz oranlarıyla ilgili beklenti ne olur?

A
Gelecekte kısa vadeli faiz oranlarının değişmemesi
B
Gelecekte kısa vadeli faiz oranlarının keskin bir şekilde düşmesi
C
Gelecekte kısa vadeli faiz oranlarının hızlı bir şekilde yükselmesi
D
Yakın gelecekte kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesi ve gelecekte daha fazla düşmesi
E
Gelecekte kısa vadeli faiz oranlarının yavaş bir şekilde düşmesi
Soru 8

Bölünmüş Piyasalar Teorisi'ne göre kısa vadeli tahvillerin talebi uzun vadeli tahvillerin talebinden daha yüksek olması durumunda kısa vadeli tahvillerin fiyatı ve faiz oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kısa vadeli tahvillerin fiyatı ve faiz oranı düşüktür.
B
Kısa vadeli tahvillerin fiyatı düşük, faiz oranı yüksektir.
C
Kısa vadeli tahvillerin fiyatı ve faiz oranı değişmez.
D
Kısa vadeli tahvillerin fiyatı yüksek, faiz oranı düşüktür.
E
Kısa vadeli tahvillerin fiyatı ve faiz oranı yüksektir.
Soru 9

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranını artırması döviz piyasasında nasıl bir etki yaratır?

A
Türk Lirası'nın değerinde düşme olur.
B
Euro’nun değerinde düşme olur.
C
Türk Lirası'nın değerinde artış olur.
D
Türk Lirası faiz oranları artar.
E
Türk Lirası faiz oranları düşer.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesinin zayıf yönlerinden biri değildir?

A
Hükümetlerin ithal ürünlerine yönelik farklı kotalar uygulaması
B
Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin hepsinin uluslararası ticarete konu olmaması
C
Ülkelerin farklı para birimlerine sahip olması
D
Hükümetlerin ithal ürünlerine yönelik farklı tarifeler uygulaması
E
Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin hepsinin özdeş olmaması
Soru 11

Bir yatırımcı, finansal yatırımın yerel mi, yabancı piyasada mı yapacağına karar verirken aşağıdaki faktörlerden hangisini dikkate alır?

A
Yerel ve yabancı iş gücü maliyetini
B
Yerel ve yabancı faiz oranları ve döviz kurunda beklenen değişmeleri
C
Yerel ve yabancı enflasyon oranlarını
D
Yerel ve yabancı malların fiyatındaki değişimi
E
Yerel ve yabancı bütçe açıklarını
Soru 12

Bir ekonomide para arzında bir azalış meydana gelmesi durumunda o ekonomideki para piyasası üzerinde nasıl bir etki meydana getirir?

A
Denge faiz oranları azalır.
B
Fiyat düzeyi artar.
C
Nominal gelir düzeyi azalır.
D
Nominal gelir düzeyi artar.
E
Denge faiz oranları artar.
Soru 13

Keynesin para talebi teorisine göre paranın getirisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Paranın getirisi enflasyon oranına eşittir.
B
Paranın getirisi tahvillerin getirisi ile aynıdır.
C
Paranın getirisi tahvillerin getirisinden büyüktür.
D
Paranın getirisi sıfırdır.
E
Paranın getirisi sıfırdan büyük, tahvillerin getirisinden küçüktür.
Soru 14

Likidite Tercihleri Teorisi'nde, ekonomik birimlerin alışverişlerinde ve diğer günlük harcamalarında kullanılmak üzere para talebinde bulunmalarına ne ad verilir?

A
Spekülatif amaçlı para talebi
B
Paranın talebinin miktar teorisi
C
Portföy tercihi teorisi
D
işlem amaçlı para talebi
E
ihtiyat amaçlı para talebi
Soru 15

Enflasyon beklentisinin %16 olarak belirlendiği bir ekonomide Merkez Bankası hedef faiz oranını %10 düzeyinde tutuyorsa bu ekonomide gerçekleşmesi beklenen reel faiz düzeyi yüzde kaçtır?

A
26
B
16
C
10
D
6
E
4
Soru 16

Para politikası uygulamalarına bağlı olarak değişen faiz oranlarının üretim düzeyi ve enflasyon üzerinde etkili olmasına aracılık eden yöntemlere ne ad verilir?

A
Parasal aktarım mekanizması
B
Para kurulu
C
Likidite tercihi teorisi
D
Faiz oranlarının geçişkenliği
E
Konjonktür teorisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi harcamaları azaltıcı bir etki yaratarak toplam harcamalar eğrisini sola doğru kaydıran harcama şokuna bir örnektir?

A
Askeri harcamaların artması
B
Net ihracatın artması
C
Vergi oranlarının artması
D
Tüketim harcamalarının artması
E
Yatırım harcamalarının artması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi pozitif arz şokuna neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Teknolojik yenilik
B
Uzun vadeli siyasi ve ekonomik artacağı beklentileri istikrarın
C
Verimlilik artışı
D
Ticaretin serbestleşmesi sonucu kazançlar oluşan
E
Tüketicinin reel gelirinde sağlanan bir artış
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyona neden olan parasal genişlemenin nedenlerinden biridir?

A
Finansal istikrarı arttırma isteği
B
istihdamı arttırma isteği
C
Bütçe fazlası verme isteği
D
Faiz dışı fazla verme isteği
E
Toplam arzı arttırma isteği
Soru 20

Hangi durumda kamu açığı fiyatlar genel düzeyinde sürekli artışa yol açar?

A
Tüketim mallarının fiyatı artarsa
B
Kamu açığı sürekli para basılarak finanse edilirse
C
işsizliği azaltıcı önlemler alınırsa
D
Devlet vergileri azaltırsa
E
Devlet vergileri arttırırsa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...