Para Teorisi 2017-2018 Final Sınavı

Para Teorisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sermaye piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Finansal araçların likiditesi yüksektir.
B
Vade bir yıldan uzundur.
C
Risk düzeyi düşüktür.
D
Kısa vadeli fonların değişimi yapılır.
E
Repo ve kambiyo senetleri bu piyasada işlem görür.
Soru 2

Bir yıl içerisinde ölçülen toplam para miktarı 800 TL ise ekonomik birimlerin 4.000 TL'lik harcama yapılabilmesi için paranın dolaşım hızı ne olur?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
40
Soru 3

Likidite tercihi kuramına göre aşağıdakilerden hangisi para arzı eğrisinin sola kaymasına neden olur?

A
Merkez bankasının para arzını daraltması
B
Merkez bankasının faiz oranını düşürmesi
C
Merkez bankasının para arzını genişletmesi
D
Gelirin artması
E
Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi
Soru 4

Bekleyişler Teorisi'ne göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir yıl vadeli tahvil faiz oranlarının beklenen düzeyinin sırasıyla %15, %13, % 11, %9, %7olacağı bekleniyorsa bugün piyasada geçerli olacak 5 yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde kaç olur?

A
15
B
13
C
11
D
9
E
7
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesinin zayıf yönlerinden biridir?

A
Hükümetlerin aynı tarife uygulamalarına sahip olması
B
Bütün malların özdeş (homojen) olmaması
C
Bütün malların homojen (özdeş) olması
D
Bütün malların uluslararası ticarete konu olabilmesi
E
Hükümetlerin aynı kota uygulamalarına sahip olması
Soru 6

Döviz piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Belirli bir borsa şeklinde örgütlenmiş bir piyasadır.
B
Belli bir binası ve örgüt yapısı olan bir piyasadır.
C
24 saatin belli bir aralığında işlem yapılabilen bir piyasadır.
D
Dünyanın ancak belli bölgelerinde işlem yapılabilen bir piyasadır.
E
Uluslararası bir tezgah üstü piyasadır.
Soru 7

Aşağıdaki döviz işlemlerinden hangisinde teslimat için 30, 60, 90 veya 180 gün gibi belirli bir süre belirtilir?

A
Satın alma gücü paritesi
B
Forward işlemler
C
Spot işlemler
D
Faiz paritesi
E
Arbitraj
Soru 8

Yerli paranın değer kaybetmesi (güçsüzleşmesi) ne demektir?

A
Yerli paranın fiyatının yükselmesidir.
B
Bir birim yabancı para almak için ihtiyaç duyduğumuz yerli para miktarının düşmesidir.
C
Yerli paranın değerinin yabancı para değerine eşitlenmesidir.
D
Bir birim yabancı para almak için ihtiyaç duyduğumuz yerli para miktarının artmasıdır.
E
Bir birim yerli parayla daha fazla yabancı para alınmasıdır.
Soru 9

Keynesin para talebi teorisine göre paranın getirisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Paranın getirisi tahvillerin getirisinden büyüktür.
B
Paranın getirisi tahvillerin getirisi ile aynıdır.
C
Paranın getirisi sıfırdır.
D
Paranın getirisi enflasyon oranına eşittir.
E
Paranın getirisi sıfırdan büyük, tahvillerin getirisinden küçüktür.
Soru 10

Klasik miktar teorisine göre para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi arasında nasıl bir ilişki vardır?

A
Ters yönlü
B
Azalan yönlü
C
Artan yönlü
D
Doğru yönlü
E
Herhangi bir ilişki yoktur.
Soru 11

Nominal gelir düzeyinin 18.000 TL, para arzının 9.000 TL olduğu bir ekonomide paranın dolaşım hızı ne olur?

A
1/9
B
10/8
C
2
D
3
E
18
Soru 12

Bir ekonomide para arzı miktarı reel GSYH'nın büyüme oranından daha hızlı artarsa ekonomide nasıl bir süreç yaşanır?

A
Enflasyon
B
Deflasyon
C
Devalüasyon
D
Revalüasyon
E
Stagflasyon
Soru 13

Aşağıdaki toplam harcama kalemlerinden hangisi faiz oranındaki değişmelere karşı duyarsız kabul edilir?

A
Yatırım harcamaları
B
Tüketim harcamaları
C
ihracat harcamaları
D
Kamu harcamaları
E
ithalat harcamaları
Soru 14

Reel faiz oranı ile üretim düzeyi arasındaki ilişkiyi toplam harcamalar aracılığı ile gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Potansiyel üretim düzeyi
B
Toplam arz eğrisi
C
Para politikası eğrisi
D
Toplam talep eğrisi
E
Toplam harcamalar eğrisi
Soru 15

Toplam talep eğrisinin negatif eğilimli olarak çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enflasyon oranındaki düşüş toplam talebi azalttığı için
B
Enflasyon oranındaki artış nominal faiz oranlarını düşürdüğü için
C
Enflasyon oranındaki artış toplam talebi artırdığı için
D
Enflasyon oranındaki değişme toplam talebi etkilemediği için
E
Enflasyon oranındaki artış toplam talebi azalttığı için
Soru 16

Ekonomide mevcut bulunan üretim faktörlerinin tam kapasite kullanılması ile üretilebilecek olan üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Üretim açığı
B
Bilanço kanalı
C
Banka kredileri kanalı
D
Potansiyel üretim düzeyi
E
Parasal aktarım mekanizması
Soru 17

Bir ekonomide önceki dönem TÜFE değeri 150 iken cari dönem TÜFE değeri 180 olarak gerçekleşmişse enflasyon oranı yüzde kaç olur?

A
10
B
16
C
20
D
25
E
30
Soru 18

Faiz oranlarının sıfır ya da sıfıra yakın olması durumunda para talebinin sonsuz ya da sonsuza yakın olduğu ekonomik ortama ne ad verilir?

A
Likidite tuzağı
B
Devalüasyon
C
Deflasyon
D
Enflasyon
E
Varlık fiyatı balonu
Soru 19

Belirli bir referans döneminde hane halklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini takip etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Enflasyon oranı
B
Üretici fiyatları endeksi (ÜFE)
C
Talep endeksi
D
Fiyatlar genel düzeyi
E
Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE)
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Üretici Fiyat İndeksi (ÜFE ) içinde yer almaz?

A
Elektrik, gaz ve su
B
Sağlık
C
Madencilik ve taş ocakçılığı
D
imalat
E
Sanayi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...