Para Teorisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Para Teorisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi etkin işleyen finansal piyasaların özelliklerinden biri değildir?

A
Fon aktarım maliyetinin yüksek olması
B
Likidite sağlaması
C
Düşük fon aktarım maliyetinin olması
D
Fiyatların yeni bilgileri hızlı bir şekilde yansıtması
E
Zamanında ve doğru bilgi sağlaması
Soru 2

Sermaye piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kısa vadeli fonların değişimi yapılır.
B
Risk düzeyi düşüktür.
C
Repo ve kambiyo senetleri bu piyasada işlem görür.
D
Vade bir yıldan uzundur.
E
Finansal araçların likiditesi yüksektir.
Soru 3

Merkez bankası tarafından piyasaya sürülen banknotların toplamına ne ad verilir?

A
Emisyon hacmi
B
Dolaşımdaki nakit
C
Vadeli mevduat
D
Vadesiz mevduat
E
Para arzı
Soru 4

1.000 adet malın satıldığı bir takas ekonomisinde fiyat sayısı ne olur?

A
1.000
B
4.950
C
10.000
D
49.500
E
499.500
Soru 5

Beklenen enflasyon oranı %3, nominal faiz oranı %5 iken reel faiz oranı yüzde kaç olur?

A
-8
B
-2
C
2
D
3
E
8
Soru 6

Likidite Tercihi Kuramı'nda denge faiz oranı nasıl belirlenir?

A
Tahvil arzı tarafından
B
Tahvil arz ve talebi tarafından
C
Para arzı tarafından
D
Beklenen enflasyon oranı tarafından
E
Para arz ve talebi tarafından
Soru 7

Bekleyişler Teorisi'ne göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir yıl vadeli tahvil faiz oranlarının beklenen düzeyinin sırasıyla %15, %13, % 11, %9, %7olacağı bekleniyorsa bugün piyasada geçerli olacak 5 yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde kaç olur?

A
15
B
13
C
11
D
9
E
7
Soru 8

Likidite primi teorisine göre çizilen getiri eğrisinin, bekleyişler teorisine göre çizilen getiri eğrisinin üzerinde yer almasının ve daha dik bir eğime sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk primi negatif bir değerdir ve vade uzadıkça azalır.
B
Likidite primi pozitif bir değerdir ve vade uzadıkça artar.
C
Likidite primi negatif bir değerdir ve vade uzadıkça azalır.
D
Risk primi pozitif bir değerdir ve vade uzadıkça artar.
E
Likidite primi negatif, risk primi ise pozitif bir değerdir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk Lirasının değer kazanması sonucu ortaya çıkan etkilerden biridir?

A
Yurt dışında Türk Lirası tutmanın alternatif maliyeti artar.
B
ithal edilen yabancı mal ve hizmetlerin fiyatları Türk tüketiciler için ucuzlar.
C
Yerli firmaların ihraç ettikleri ürünlerin rekabet gücü artar.
D
ithal edilen yabancı mal ve hizmetlerin fiyatları Türk tüketiciler için pahalılaşır.
E
Yurt dışında Türk Lirası tutmanın alternatif maliyeti azalır.
Soru 10

Uzun dönemde iki ülke arasındaki denge döviz kurunun bu ülkelerin fiyatları arasındaki farklılaşmaya bağlı olarak belirleneceğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek fiyat kanunu
B
Miktar teoremi
C
Gresham yasası
D
Satın alma gücü paritesi
E
Likidite tercihi teoremi
Soru 11

Farklı piyasalarda aynı mal için farklı denge fiyatlarının oluşmuş olması durumunda, malın ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılması işlemine ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Mal piyasası
C
Döviz piyasası
D
Forward işlem
E
Spot piyasa
Soru 12

Likidite Tercihleri Teorisinde, ekonomik birimlerin beklenmeyen harcamalarını karşılamak amacıyla para talebinde bulunmalarına ne ad verilir?

A
işlem amaçlı para talebi
B
Portföy tercihi teorisi
C
ihtiyat amaçlı para talebi
D
Spekülatif amaçlı para talebi
E
Paranın talebinin miktar teorisi
Soru 13

Keynesin para talebi teorisine göre paranın getirisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Paranın getirisi enflasyon oranına eşittir.
B
Paranın getirisi tahvillerin getirisi ile aynıdır.
C
Paranın getirisi sıfırdan büyük, tahvillerin getirisinden küçüktür.
D
Paranın getirisi sıfırdır.
E
Paranın getirisi tahvillerin getirisinden büyüktür.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi portföy tercihini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Risk
B
Döviz kuru
C
Likidite
D
Beklenen getiri
E
Servet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi harcamaları azaltıcı bir etki yaratarak toplam harcamalar eğrisini sola doğru kaydıran harcama şokuna bir örnektir?

A
Vergi oranlarının artması
B
Net ihracatın artması
C
Askeri harcamaların artması
D
Yatırım harcamalarının artması
E
Tüketim harcamalarının artması
Soru 16

Bir ekonomide belirli bir zaman aralığında gerçekleşen üretim düzeyinin, potansiyel üretim düzeyinin üzerinde olması durumuna ne ad verilir?

A
istihdam düzeyi
B
Daraltıcı üretim açığı
C
Daraltıcı üretim fazlası
D
Genişlemeci üretim açığı
E
Genişlemeci üretim fazlası
Soru 17

Merkez bankalarının enflasyonda yaşanan gelişmelere verdiği tepkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam harcamalar eğrisi
B
Toplam arz eğrisi
C
Para politikası eğrisi
D
Toplam talep eğrisi
E
Parasal aktarım eğrisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyona neden olan parasal genişlemenin nedenlerinden biridir?

A
Finansal istikrarı arttırma isteği
B
istihdamı arttırma isteği
C
Bütçe fazlası verme isteği
D
Toplam arzı arttırma isteği
E
Faiz dışı fazla verme isteği
Soru 19

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde yaşanan sürekli artış aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Slumflasyon
B
Stagflasyon
C
Deflasyon
D
Stagnasyon
E
Enflasyon
Soru 20

Ekonomi likidite tuzağına düştüğünde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A
Yatırımlar artar.
B
Fazla fonlar yeni yatırımlara kanalize olur.
C
Maliye politikası etkinliğini kaybeder.
D
Para politikası etkinliğini arttırır.
E
Para politikası etkinliğini kaybeder.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...