Para Teorisi 2017-2018 Vize Sınavı

Para Teorisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistem içerisinde para yaratmayan finansal aracılardan biridir?

A
Tasarruf ve kredi birlikleri
B
Ticaret bankaları
C
Katılım bankaları
D
Sosyal güvenlik kurumlan
E
Kredi birlikleri
Soru 2

Para piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Likiditesi düşüktür.
B
Fiyat değişkenliği yüksektir.
C
Vade süresi 1 yılı aşmaz.
D
Bu piyasanın yatırımcısı aktif yatırımcı olarak adlandırılır.
E
Risk düzeyi yüksektir.
Soru 3

Fiziki ve resmi olarak belirlenmiş bir mekânı bulunmayan, ilgili kurum ve kuruluşların denetim ve gözetiminden uzak piyasalara ne ad verilir?

A
Organize piyasalar
B
Para piyasaları
C
Birincil piyasalar
D
ikincil piyasalar
E
Tezgah üstü piyasalar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi etkin işleyen finansal piyasaların özelliklerinden biri değildir?

A
Bankaların sistemdeki etkinliğini artırması
B
Zamanında ve doğru bilgi sağlaması
C
Yeni bilgileri hızla yansıtan fiyatlar olması
D
Düşük fon aktarım maliyetinin olması
E
Likidite sağlaması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarından biridir?

A
Finansman bonosu
B
Tahvil ve hisse senedi
C
Mevduat sertifikası
D
Hazine bonosu
E
Kambiyo senetleri
Soru 6

50 adet malın olduğu bir takas ekonomisinde fiyat sayısı kaç olur?

A
50
B
100
C
1200
D
1225
E
1250
Soru 7

Ekonomide değer muhafaza aracı olma özelliğini taşıyan farklı değerler olmasına rağmen ekonomik birimlerin parayı kullanmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Likidite
B
Değişim aracı olma
C
Mal para olma
D
Yüksek işlem maliyeti
E
Genel kabul görmüyor olma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dolaşımdaki nakti tanımlar?

A
Emisyon hacminden bankaların kasalarında bulunan nakdin çıkartılmasıyla bulunur.
B
Emisyon hacmine bankaların kasalarında bulunan nakdin eklenmesiyle bulunur.
C
Vadeli mevduat ve vadesiz mevduat toplamından oluşur.
D
Geniş tanımlı para arzıdır.
E
Dar tanımlı para arzıdır.
Soru 9

Mal ve hizmetlerin değiştirilmesi için ticari ortağı ararken harcanan zaman ve çabaya ne ad verilir?

A
Hesap birimi
B
Akım değişken
C
işlem maliyeti
D
Likidite
E
Takas
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir nesnenin değişim aracı olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Taşıma kolaylığının olması
B
Bölünebilir olması
C
Kolay taklit edilememesi
D
Standart olmaması
E
Genel kabul görmesi
Soru 11

Aşağıdaki durumlardan hangisinde borç vermek tercih edilir?

A
Faiz oranı %7 ve beklenen enflasyon oranı %3 ise
B
Faiz oranı %11 ve beklenen enflasyon %7 ise
C
Faiz oranı %11 ve beklenen enflasyon %14 ise
D
Faiz oranı %14 ve beklenen enflasyon %16 ise
E
Faiz oranı %30 ve beklenen enflasyon %20 ise
Soru 12

Tahvil talep eğrisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Diğer koşullar sabitken talep edilen tahvil miktarıyla tahvil fiyatı arasındaki doğru yönlü ilişkiyi gösterir.
B
Diğer koşullar sabitken talep edilen tahvil miktarıyla tahvil fiyatı arasında her hangi bir ilişkinin olmadığını gösterir.
C
Diğer koşullar sabitken tahvil talebinin tahvil arzına eşit olduğunu gösterir.
D
Diğer koşullar sabitken talep edilen tahvil miktarıyla getirisi arasında ilişki olmadığını gösterir.
E
Diğer koşullar sabitken talep edilen tahvil miktarlarıyla tahvil fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösterir.
Soru 13

Hisse senedi, bono gibi alternatif varlıkların likiditesinde meydana gelen artış, tahvil talebini , talep eğrisi ________ kayar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
Artıracağından/sola
B
Etkilemeyeceğinden/sağa
C
Azaltacağından/sola
D
Artıracağından/sağa
E
Azaltacağından/sağa
Soru 14

%10 faizle 200 TL'sini bankaya bir yıl vadeli mevduat hesabına yatırın bir kişi vade sonunda bankadan parasını çekmeyip aynı faiz oranından bir yıl daha bankada tutması durumunda ikinci yılın sonunda elde edeceği değer kaç TL olur?

A
200
B
220
C
230
D
242
E
250
Soru 15

Beklenen enflasyon oranı %10, reel faiz oranı %5 iken nominal faiz oranı yüzde kaç olur?

A
3
B
5
C
8
D
10
E
15
Soru 16

Devlet tahvilleri faizi ile özel sektör tahvilleri faizi arasındaki likidite derecelerinin farklı olması nedeniyle oluşan fark aşağıdakilerden hangisini verir?

A
Faiz riski
B
Faiz primi
C
Likidite primi
D
Geri ödenmeme riski
E
Risk primi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi aynı vadeye sahip tahviller arasında faiz oranlarının risk yapısını oluşturan temel faktörlerden biridir?

A
Vergilendirme durumu
B
Vade
C
Getiri oranı
D
Bekleyişler hipotezi
E
Reel faiz
Soru 18

Kısa ve uzun vadeli tahvillerin faiz oranlarının birbirine eşit olduğunu gösteren getiri eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yukarıya doğru eğimli getiri eğrisi
B
Dikey getiri eğrisi
C
Aşağıya doğru eğimli getiri eğrisi
D
Yatay getiri eğrisi
E
Sabit getiri eğrisi
Soru 19

Tahvili ihraç eden tarafın vade tarihinde faiz ödemelerini veya anapara ödemelerini yerine getirememe olasılığına ne ad verilir?

A
Vade riski
B
Geri ödenmeme riski
C
Risk primi
D
Faiz riski
E
Vergi riski
Soru 20

Bekleyişler teorisine göre bugünkü bir yıllık tahvil faiz oranı %10 gelecek bir yıllık tahvil faiz oranı %12 ise bugünkü 2 yıl vadeli tahvil faizleri yüzde kaç olmalıdır?

A
12
B
11
C
10
D
5
E
2
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...