Para Teorisi 2018-2019 Vize Sınavı

Para Teorisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi etkin işleyen finansal piyasanın özelliklerinden biridir?

A
Mal ve hizmet üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin karşılaştıkları piyasalar olması
B
Likiditeyi kısıtlaması
C
Yüksek fon aktarım maliyeti sunması
D
Üretilmiş mal ve hizmetlerin karşılaştıkları piyasalar olması
E
Zamanında ve doğru bilgi sağlaması
Soru 2

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkartılan senetler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir ortaklığı senetleri
B
Hisse senedi
C
Eurobond
D
Varlığa dayalı menkul kıymet
E
Kâr-zarar ortaklığı belgeleri
Soru 3

İnsanların kendince güvenli olarak evinin bir yerinde tuttuğu ekonominin işleyişi içinden çekilen birikimlere iktisat teorisinde ne ad verilir?

A
Tasarruf
B
Gelir
C
Gömüleme
D
Yatırım
E
Servet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistem içinde yer almaz?

A
Fon fazlası olanlar
B
Mal piyasası
C
Finansal aracılar
D
Tahvil ve hisse senedi pazarları
E
Fon ihtiyacı olanlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Para piyasalarında alınıp satılabilmesi
B
Fiyat değişkenliğinin düşük olması
C
Daha düşük risk düzeyine sahip olması
D
Bir yıldan uzun vadeli olması
E
Likiditesinin yüksek olması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi takas ekonomisinin etkin işlememesinin sebeplerinden biri değildir?

A
Servet birikimi sağlamanın çok kolay olması
B
Zaman ve işlem maliyetinin yüksek olması
C
Alışverişe konu olan tarafların her birinin karşı tarafın takasa sunmaya hazır olduğu malı istemesi
D
Her bir malın birçok fiyatının olması
E
Fiyatların standartlaştırılmasının mümkün olmaması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi M2 Para arzı içinde yer almaz?

A
Dolaşımdaki para
B
Para piyasası fonları
C
Yabancı para cinsinden vadesiz mevduat
D
Yabancı para cinsinden vadeli mevduat
E
Türk parası cinsinden vadeli mevduat
Soru 8

Ulusal paranın değerini seçilen yabancı para biriminin değerine sabitleyerek para yaratılması durumuna ne ad verilir?

A
Ekonomik birlik
B
Parasal birlik
C
Dolarizasyon
D
Para kurulu
E
Bankalar birliği
Soru 9

Kişinin belli bir ana kadar birikmiş varlıklarının o anki toplam değerine ne ad verilir?

A
Mal para
B
Akım değişken
C
Servet
D
Gelir
E
itibari para
Soru 10

Varlıkların likiditesinin düşük olandan yüksek olana göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Para - gayrimenkul - çek - vadeli mevduat
B
Gayrimenkul - çek - para - vadeli mevduat
C
Para - vadesiz mevduat - vadeli mevduat -gayrimenkul
D
Çek - para - vadeli mevduat - vadesiz mevduat - gayrimenkul
E
Gayrimenkul - vadeli mevduat - vadesiz mevduat - para
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir varlığı almak, elde tutmak ya da bir varlığı değil de başkasını satın almak hususunda karar verirken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir?

A
Risk
B
Servet
C
Beklenen getiri
D
Likidite
E
Para talebindeki azalış
Soru 12

Ödünç verilebilir fonlar kuramına göre; tahvil talep etmek ödünç fon ________ etmekle aynı anlamdadır. Tahvil arz etmekse ödünç fon ________ etmekle aynı anlamdadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
talep / arz
B
talep/talep
C
arz/talep
D
arz / arz
E
ithal / ihraç
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda borç almak daha cok tercih edilir?

A
Faiz oranı %30 ve beklenen enflasyon oranı %35 ise
B
Faiz oranı %14 ve beklenen enflasyon oranı %13 ise
C
Faiz oranı %11 ve beklenen enflasyon oranı %13 ise
D
Faiz oranı %11 ve beklenen enflasyon oranı %9 ise
E
Faiz oranı %7 ve beklenen enflasyon oranı %3 ise
Soru 14

Bekleyişler Teorisi'ne göre önümüzdeki 6 yıl içerisinde bir yıl vadeli tahvil faiz oranlarının sırasıyla %15, %13, %11, %9, %7, %5 olacağı bekleniyorsa bugün piyasada geçerli olacak 6 yıl vadeli tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde kaç olur?

A
7
B
9
C
10
D
13
E
15
Soru 15

Aynı vadeye sahip tahvillerden geri ödenmeme riskine sahip tahvillerle geri ödenmeme riski olmayan tahvillerin faiz oranı arasındaki farka ne ad verilir?

A
Vergi riski
B
Geri ödenmeme riski
C
Faiz riski
D
Vade riski
E
Risk primi
Soru 16

Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı'nda faiz nasıl belirlenir?

A
Tahvil arzı tarafından
B
Tahvil arz ve talebi tarafından
C
Para arzı tarafından
D
Para arz ve talebi tarafından
E
Beklenen enflasyon tarafından
Soru 17

Bekleyişler Teorisi'ne göre farklı vadelerdeki tahviller arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?

A
ikame ilişkisi yoktur.
B
Tam ikame ilişkisi vardır.
C
Yarı ikame ilişkisi vardır.
D
Farklı vade söz konusu değildir.
E
Sadece uzun vadeli tahviller söz konusudur.
Soru 18

Beklenen enflasyon oranının %5, reel faiz oranının %2 olması durumunda nominal faiz oranı yüzde kaç olur?

A
3
B
4
C
5
D
7
E
12
Soru 19

Uzun vadeli tahvillerin faiz oranlarının kısa vadeli tahvillerin faiz oranlarından daha yüksek olduğunu gösteren getiri eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yukarıya doğru eğimli getiri eğrisi
B
Yatay getiri eğrisi
C
Aşağıya doğru eğimli getiri eğrisi
D
Dikey getiri eğrisi
E
Sabit getiri eğrisi
Soru 20

Geri ödenmeme riskine sahip bir tahvil her zaman ________ bir risk primine sahiptir ve geri ödenmeme riski ________ risk primi ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
pozitif / azaldıkça / artacaktır
B
negatif / azaldıkça / artacaktır
C
negatif / arttıkça / artacaktır
D
pozitif / arttıkça / artacaktır
E
pozitif / arttıkça / azalacaktır
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...