Para ve Banka 2018-2019 Vize Sınavı

Para ve Banka 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamunun borçlanma ihtiyacının artması devletin tahvil arzını nasıl etkiler?

A
Azaltır.
B
Devlet tahvil arz etmez.
C
Kamu borçlanma ihtiyacı ile tahvil arzı arasında bir ilişki yoktur.
D
Değiştirmez.
E
Artırır.
Soru 2

________ , kısa vadeli faizler ile uzun vadeli faizler arşındaki ilişkiyi gösterir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Verim (getiri) eğrisi
B
Farksızlık eğrisi
C
Arz eğrisi
D
Talep eğrisi
E
Marjinal maliyet eğrisi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tahvilde vade uzadıkça talep edilen getiriyi ifade eder?

A
Sabit prim
B
Nominal prim
C
Vade primi
D
Değişken prim
E
Ek prim
Soru 4

Bir iktisadi aktörün sahip olduğu finansal varlıkların tümüne ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi doğru olarak tamamlar?

A
likidite
B
spot
C
sermaye
D
portföy
E
mal para
Soru 5

Yüksek risk alma eğiliminde olan yatırımcıların daha aktif olarak borç almaya çalışmaları durumu finansal kurumlar açısından aşağıdaki problemlerden hangisine yol açar?

A
Bedavacılık
B
Ahlaki tehlike
C
Asil vekil problemi
D
Limon piyasası problemi
E
Ters seçim
Soru 6

Riski artan bir tahvilin talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Talebi düşer.
B
Fiyatı artar.
C
Likiditesi artar.
D
Talebi artar.
E
Faizi düşer.
Soru 7

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi doğru olarak
tamamlar?

A
portföy
B
senyoraj
C
faiz
D
rant
E
kâr
Soru 8

Sabit bir varlık getiri oranı için bankanın özkaynakları ne kadar ________ özkaynak getiri oranı o kadar ________ olur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırası ile ve doğru olarak tamamlar?

A
düşükse / düşük
B
yüksekse / yüksek
C
düşükse /yüksek
D
yüksekse / düşük
E
düşükse / değişmez
Soru 9

I. Tahvil fiyatı
II. Servet
III. Beklenen enflasyon
IV. Vergi
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan tahvil talebini etkileyen unsurlardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve IV
E
I, II, III
Soru 10

Bankaların serbest rezerv tutmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Likidite ihtiyacını karşılamak
B
Repo yapmak
C
Alternatif kaynak yaratmak
D
Sistemik riski azaltmak
E
Zorunlu rezerv oranını düşürmek
Soru 11

Aşağıdaki paranın fonksiyonlarından hangisi “Takas Ekonomisinin” ortaya çıkardığ “işlem maliyeti’ni” en aza indirir?

A
Politika aracı olma
B
Paranın değişim aracı olma fonksiyonu
C
Tasarruf aracı olma
D
Değer saklama aracı olma
E
Hesap birimi olma
Soru 12

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1962
B
1953
C
1938
D
1930
E
1929
Soru 13

Finansal piyasalarda borç alanın borcu aldıktan sonra borç verenin onaylamayacağı türden faaliyetlerde bulunma olasılığına ne ad verilir?

A
Asil-vekil problemi
B
Bedavacılık
C
Ahlaki tehlike
D
Ters seçim
E
Limon piyasası problemi
Soru 14

Bankadan beklenmedik ve yüksek oranlarda mevduat çıkması olasılığı ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi doğru olarak tamamlar?

A
kredi riski
B
getiri oranı
C
açık pozisyon
D
likidite riski
E
açık analiz
Soru 15

Bankanın vergi sonrası kârının toplam varlıklarına oranına ne ad verilir?

A
Döviz tevdiat hesabı
B
Varlık getiri oranı
C
Döviz pozisyonu
D
Serbest rezerv
E
Cari pozisyon
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerden biri değildir?

A
Yatırım riski
B
Kur riski
C
Kredi riski
D
Faiz riski
E
Likidite riski
Soru 17

I. Risk yönetimini kolaylaştırması
II. Tasarrufların ekonomiye aktarılması
III. Değişimin kolaylaştırılması
IV. Sürü davranışını azitması
Yukarıdakilerden hangileri finansal sistemin işlevlerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Şirketler dış finansman kaynağı olarak daha çok ________ kullanırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yatırım fonu
B
tahvil
C
ticari ve diğer krediler
D
banka kredileri
E
hisse senedi
Soru 19

__________, menkul kıymet alım satımı için düzenlenmiş fiziksel mekanı olan piyasa türüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Tezgâhüstü Piyasalar
B
Organize Piyasalar
C
Spot Piyasalar
D
Vadeli Piyasalar
E
Sermaye Piyasaları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?

A
Öz sermayelerin azalması
B
Riskten kaçınma eğilimi nedeniyle finansal varlık talebinin azalması ve varlık fiyatlarının düşmesi
C
Kredi daralması
D
Borçlanma maliyetinin yükselmesi
E
Sermaye piyasasına talebin artması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...