Pazarlama İletişimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Pazarlama İletişimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi araçlarından biri değildir? kitle iletişim

A
Sinema
B
Gazete
C
Mektup
D
Radyo
E
Televizyon
Soru 2

Latince'deki ‘Communis’ kelimesinden türetilmiş olup, ortaklık ve paylaşma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişim
B
Lisans
C
Patent
D
Lojistik
E
Marka
Soru 3

Clow ve Baack'e göre; aşağıdakilerden hangisi reklamın yapılma amaçlarından biri değildir?

A
Harekete geçirmek
B
Maliyeti artırmak
C
Marka imajı oluşturmak
D
Bilgilendirmek
E
ikna etmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mesajın dayanağı açısından sınıflandırdığımızda ortaya çıkan reklam türlerinden biridir?

A
Duygusal reklamlar
B
Tüketici reklamları
C
Endüstriyel reklamlar
D
Birincil talep reklamları
E
Seçici talep reklamları
Soru 5

Kaynak tarafından homojen nitelikler taşıdığı ve birlikte hareket ettiği varsayılan, ortak sorun ya da amaçları paylaşan ve ortak çıkarlarının bilincinde olan insan gruplarına ne ad verilir?

A
Organizatör
B
Rakip
C
Yönetmen
D
Hedef kitle
E
işçi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerdeki değerlendirme sürecinin temel aşamalarından biri değildir?

A
Hedefleri yazarken istenilen sonuçlarla ilgili en uygun kriterleri yazmak
B
Sonuçlara profesyonel bilgileri eklemek
C
Bütün programın kayıtlarını tutmak
D
Forward işlemlerini ele almak
E
Gözlemlenebilir ve ölçümlenebilir program hedefleri yazmak
Soru 7

Geliştirilmiş bir satış sunuşunda aday müşterilerin belirli dürtülere benzer tepkiler vereceği varsayılarak, müşterileri satın almaya yöneltecek dürtüler üzerinde durulduğu satış sunuşuna ne ad verilir?

A
Al DA modeli
B
ihtiyaç tatmini modeli
C
Etki-tepki modeli
D
Alıcı-satıcı ekip modeli
E
Problem çözümü modeli
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecindeki satın alma aşamasında yapılan satışçılık faaliyetlerinden biridir?

A
Satış koşullarını nihai haline getirmek
B
Aday müşteriler ile görüşme ayarlamak
C
Aday müşterileri bulmak
D
Aday müşterilere bilgi sağlamak
E
Satış amaçlı telefonları incelemek
Soru 9

I. Nihai tüketicilere
II. Aracılara
III. Satış gücüne
Satış tutundurma faaliyetleri yukarıdakilerden hangilerine yönelik olabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Satış tutundurmanın faydalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Stokları artırır.
B
Küçük işletmelerin rekabet şansını arttırabilir.
C
Satış gücüne destek olur.
D
Rakiplerin sahip olduğu marka bağlılığının kırılmasına yardımcı olur.
E
Farklılaştırmaya destek olur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları arasında yer almaz?

A
Hediye pulları
B
Bayi toplantıları
C
Armağanlar
D
Çekilişler
E
Kuponlar
Soru 12

I. Büyüme
II. Gerileme
III. Giriş
IV. Olgunluk
Yukarıda verilen ürün yaşam süreci evreleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak (başlangıçtan sona doğru) sıralanmıştır?

A
I, II, III ve IV
B
II, IV, III ve I
C
III, I, II ve IV
D
III, I, IV ve II
E
IV, III, II ve I
Soru 13

I. Çekirdek yarar
II. Gerçek yarar
III. Zenginleştirilmiş yarar
Ürünün katmanlarının çeşitli düzeyleri vardır. Yukarıdakilerden hangileri ürünün sahip olduğu katman düzeylerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 14

I. Perakendeciler gibi kendi nam ve hesabına ticaret yaparlar.
II. Dağıtım kanalında kendinden sonra gelen işletmelere ürün satmaktadırlar.
III. Son tüketicilere satış yapmazlar.
Yukarıdakilerden hangileri toptancıların özelliklerindendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Olay örgüsü ya da eserin kurgusu ile tam bir uyum içinde olan marka yerleştirme stratejisine ne ad verilir?

A
Örtülü yerleştirme
B
Bütünleştirilmiş açık yerleştirme
C
Negatif yerleştirme
D
Pasif yerleştirme
E
Kapalı yerleştirme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun zayıf yönlerinden biri değildir?

A
Mesaj taşıma rolü zayıf kalabilir.
B
işletme için bir övünç duygusu oluşturur.
C
Çaba ve bilgi gerektirir.
D
Yoğun personel kaynağı gerektirir.
E
Zaman alıcıdır.
Soru 17

Kişisel sunum ya da gösteri yoluyla tüketicilere ürün ya da hizmetlerin evlerinde satışının gerçekleştirildiği doğrudan pazarlama medyasına ne ad verilir?

A
Kitlesel medya uygulamaları
B
Reklam
C
Telepazarlama
D
Doğrudan satış
E
Duyurum
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin amaçlarından biri değildir?

A
Ürün ya da kurum hakkında bilgi vermek
B
Kurum ve ürünün farkında olunmasını sağlamak
C
Yasal düzenlemeler yapmak
D
Hedef kitleyi ürün kullanımı hakkında eğitmek
E
Kurum ve ürün imajını geliştirmek
Soru 19

I. Mesaj, uygun zamanda gönderilmelidir.
II. Mesaj, kişilerin inanışlarına uygun biçimde hazırlanmalıdır.
III. Mesaj, kişilik ihtiyaçlarını ortaya çıkarmalı ve buna çözüm getirmelidir.
IV. Mesajda kullanılan semboller, iletilmek istenen kitlenin bilgi ve deneyim alanında olmalıdır.
Mesaj stratejileri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Pazarlama iletişimi bütçesinin oluşturulmasında, karar alıcıların deneyimlerinin ve sezgilerinin temel alındığı yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrılabildiği kadar bütçeleme yöntemi
B
Satışların yüzdesi yöntemi
C
Keyfi ele alış yöntemi
D
Yatırımın kârlılığı yöntemi
E
Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x