Pazarlama İletişimi 2016-2017 Final Sınavı

Pazarlama İletişimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kullanılan araçların radyo, televizyon, sinema, gazete gibi kitlesel nitelikte olduğu iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitle iletişimi
B
Durağan iletişim
C
Yalın iletişim
D
Pasif iletişim
E
Kişiler arası iletişim
Soru 2

Kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir iletişim biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Markalama
B
Reklamcılık
C
Ultra promosyon
D
Yerel pazarlama
E
Lisanslama
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, proaktif stratejilerden biridir?

A
Özür dileme
B
Hak verme
C
Mazeret gösterme
D
Kriz yönetimi
E
Olumsuz duyuruma cevap verme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iyi satışçının özelliklerinden biri değildir?

A
Zekice sorular sormak
B
Verileri ele geçirmede uzman olmak
C
Hızlı ve doğru bir geri bildirim mekanizmasını sağlamak
D
Sıkça ve agresif bir biçimde müşteri değiştirmek
E
Dikkatlice dinlemek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tüketicileri satın alma anında teşvik etme amacıyla kullanılan armağan çeşitlerinden biri değildir?

A
Ambalajın armağan olarak verilmesi
B
Paketten ayrı şekilde verilen armağanlar
C
Para iadeleri
D
Paketin içinde verilen armağanlar
E
Paketin üstünde verilen armağanlar
Soru 6

Satış tutundurmanın faydalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Müşterilerin plansız satın almalarına olanak sağlar.
B
Satın alma sıklıklarının artmasını sağlar.
C
Satış gücüne destek olur.
D
Dolaylı bir teşvik aracıdır.
E
Farklılaştırmaya destek olur.
Soru 7

Satın alma gerçekleştirmeleri için tüketicilere özel bir şeylerin teklif edilmesine ve sunulmasına ne ad verilir?

A
Lojistik
B
Patentleme
C
Satış tutundurma
D
Lisanslama
E
Markalama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın artan öneminin nedenleri arasında yer almaz?

A
Reklam etkisinin algılanmasında güçlüklerin yaşanması
B
Tüketicilerin fiyat odaklı davranışlarının azalması
C
Farklılaştırmanın eskisi kadar kolay olmaması
D
Marka bağlılığının düşmesi
E
Yöneticilerin kısa dönemli yaklaşıma sahip olması
Soru 9

Ürün yaşam sürecindeki, ürün büyüme evresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Olumlu ağızdan ağıza iletişim teşvik edilmeye çalışılır.
B
Dağıtım kanallarında satış ekibi daha agresif şekilde kullanılır.
C
Marka sadakatini ve marka imajını geliştirmek için faaliyetler yürütülür.
D
Yeni ürünlerin pazara sunulduğu evredir.
E
Farkındalık yaratma çabalarının devamı için reklam çalışmalarına devam edilir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet açısından sınıflandırılmış perakendeci işletmeler arasında yer almaz?

A
Küçük perakendeci işletmeler
B
Bağımsız mağazalar
C
Tüketici kooperatifleri
D
Perakendeci kooperatifleri
E
Üretici mağazaları
Soru 11

I. Çekirdek yarar
II. Gerçek yarar
III. Zenginleştirilmiş yarar
Ürünün katmanlarının çeşitli düzeyleri vardır. Yukarıdakilerden hangileri ürünün sahip olduğu katman düzeylerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12

I. Fiyatlar, yüksek kaliteyi çağrıştıracak şekilde yüksek tutulur.
II. Fiyat yoluyla tüketicide kalite algısı yaratılmaya çalışılır.
III. Hedef pazarın yüksek gelirli kişilerden oluştuğu durumda faydalı bir stratejidir.
Prestij fiyatlandırmayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Bir filmin herhangi bir sahnesinde markaya ait açık hava reklamı görülmesi, aşağıdaki marka yerleştirme stratejilerinden hangisiyle ilgili bir örnektir?

A
Örtülü yerleştirmeyle
B
Bütünleştirilmiş açık yerleştirmeyle
C
Bütünleştirilmemiş açık yerleştirmeyle
D
Aktif yerleştirmeyle
E
Olumlu yerleştirmeyle
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun üstün yönlerinden biri değildir?

A
Farklı medya kanallarında sponsorluk etkinliğinin yer alabilmesi olanağı vardır.
B
Diğer reklam etkinliklerine de farkındalığı artırır.
C
Belirgin bir ticari görünümü yoktur.
D
Zaman alıcıdır.
E
Rekabet üstünlüğü sağlar.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ihtisas fuarlarına örnek olarak verilebilir?

A
İzmir Fuarı
B
Ankara Alışveriş Günleri 2015
C
Mobilya Fuarı
D
Türk ihraç Ürünleri Sergisi
E
Akdeniz Ülkeleri Fuarı
Soru 16

I. Televizyon
II. Telefon
III. internet
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan pazarlamada kullanılan araçlardandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın güçlü yönlerinden biri değildir?

A
Maliyetinin yüksek olması
B
İkna ediciliğinin yüksek olması
C
Karmaşık bilgileri verme olanağı sunması
D
Uzun dönemli ilişkiler oluşturabilme olanağı sunması
E
Hızla geri bildirim alma olanağı sunması
Soru 18

“Ne kadar alıcı bu segmentte yer alıyor?” sorusuna cevap aranan hedef kitle belirleme kriteri, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mükemmel olma
B
Standart olma
C
Yeterli olma
D
Geleneksel olma
E
Uygun olma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi medya seçiminde izlenecek temel adımlardan biri değildir?

A
Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek
B
Forward işlemlerini gerçekleştirmek
C
Spesifik medya araçları arasından seçim yapmak
D
Zamanlamaya karar vermek
E
Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi bütçesi belirleme yollarından biri değildir?

A
Satışların yüzdesi yöntemi
B
Ayrılabildiği kadar bütçeleme yöntemi
C
Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
D
Yatırımın kârlılığı yöntemi
E
Güler analizi yöntemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x