Pazarlama İletişimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Pazarlama İletişimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kişi ya da topluluğun diğer bir kişi ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için bazı bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarması süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patent
B
Marka
C
Lisans
D
iletişim
E
Fikstür
Soru 2

Reklamın özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mesajın tam kontrolünü sağlar.
B
Maliyeti azdır.
C
Markaya yönelik algının oluşturulmasını sağlar.
D
Çok sayıda insana ulaşır.
E
Markaya özgüdür.
Soru 3

Halkla ilişkilerdeki etkinlik stratejilerinin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gala yemeği, konser gibi farklı türlere ayrılır.
B
Duyurum aracıdır.
C
işletmenin genel iletişim stratejilerinden tamamen bağımsızdır ve genel iletişim stratejilerini etkisiz hale getirir.
D
Görünürlüktür.
E
Organizasyonların, hedef kitlesi ve kamuoyuyla buluşma noktasıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecindeki satın alma aşamasında yapılan satışçılık faaliyetlerinden biridir?

A
Aday müşterileri bulmak
B
Şirkete gelen satış amaçlı telefonları incelemek
C
Satış koşullarını nihai haline getirmek
D
Aday müşterilere bilgi sağlamak
E
Aday müşteriler ile görüşme ayarlamak
Soru 5

Ürün satışını artırmaya yönelik olarak, satın alma eylemini gerçekleştiren tüketicilere belirli bir miktar paranın geri verilmesine ne ad verilir?

A
Para iadeleri
B
Ek ürün verme
C
Örnek ürün dağıtımı
D
Posta armağanları
E
Çekiliş
Soru 6

I. Portföy ve göze hitap eden araçlar
II. Şirket amblemli hediyeler
III. Kataloglar ve broşürler
IV. Satış el kitapları
Yukarıdakilerden hangileri satış gücüne yönelik satış tutundurma araçlarındandır?

A
Yalnız 1
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 7

Fiyat indirimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üreticilerin yaptığı fiyat indirimlerinde en yaygın yöntem belirli bir dönemde paketlerde indirilmiş fiyat gösterilmesi ve uygulanmasıdır.
B
Satış tutundurma faaliyetlerinin en çok kullanılan yöntemidir.
C
Genel olarak üreticilerin ve aracıların yaptığı fiyat indirimleri olarak incelenir.
D
indirim miktarı yükseldikçe tüketicilerin özellikle ani satın almalarda olumsuz şekilde tepki gösterdikleri görülmektedir.
E
Perakendecilerin gerçekleştirdiği fiyat indirimleri mağazaya daha fazla tüketicinin gelmesine yöneliktir.
Soru 8

Satın almayı teşvik eden tutundurma karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leasing
B
Fiyat
C
Satış tutundurma
D
Dağıtım
E
Factoring
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik fiyatlandırma taktiklerinden biri değildir?

A
Küsuratlı fiyatlandırma
B
Üretim maliyetine göre fiyatlandırma
C
Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma
D
Prestij fiyatlandırma
E
Sabit fiyatla fiyatlandırma
Soru 10

Haldeki toptancıların kamyonlarla gelen meyve sebzeyi pazarcılara kasalarla küçük miktarlarda satması aşağıdaki dağıtım kanalı fonksiyonlarının hangisiyle ilgili bir örnektir?

A
Parçalara ayırma
B
Özümseme
C
Sabitleme
D
Birleştirme
E
Genelleştirme
Soru 11

I. Perakendeciler gibi kendi nam ve hesabına ticaret yaparlar.
II. Dağıtım kanalında kendinden sonra gelen işletmelere ürün satmaktadırlar.
III. Son tüketicilere satış yapmazlar.
Yukarıdakilerden hangileri toptancıların özeli iklerindendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ürün katmanlarında üçüncü düzey olan zenginleştirilmiş yararın öğelerinden biri değildir?

A
Garanti öğeleri
B
Satış sonrası hizmetler
C
Ürün desteği
D
Marka ismi
E
Teslimat ve kredi seçenekleri
Soru 13

I. Televizyon
II. Telefon
III. internet
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan pazarlamada kullanılan araçlardandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun üstün yönlerinden biri değildir?

A
Tüketiciler arasında marka için bir tercih yaratır.
B
Rekabet üstünlüğü sağlar.
C
Zaman alıcıdır.
D
Çeşitli medya etkinliklerinde yer alabilmesi olanağı vardır.
E
Belirgin bir ticari görünümü yoktur.
Soru 15

I. Bütünleştirilmiş açık yerleştirme
II. Örtülü yerleştirme
III. Bütünleştirilmemiş açık yerleştirme
Yukarıdakilerden hangileri marka yerleştirme stratejilerindendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Yalnızca düzenlendiği konuda üretilen ürünlerin sergilendiği fuar türüne ne ad verilir?

A
ihtisas fuarları
B
Çapraz fuarlar
C
Ulusal fuarlar
D
Bölgesel fuarlar
E
Solo fuarlar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi medya seçiminde izlenecek temel adımlardan biri değildir?

A
Forward işlemlerini gerçekleştirmek
B
Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek
C
Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak
D
Spesifik medya araçları arasından seçim yapmak
E
Zamanlamaya karar vermek
Soru 18

“Neredeyiz?” sorusuna cevap aranan pazarlama iletişimi planlama süreci adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedefler
B
Durum analizi
C
Amaçlar
D
Stratejiler
E
Taktikler
Soru 19

Pazarlama iletişimi bütçesinin oluşturulmasında, karar alıcıların deneyimlerinin ve sezgilerinin temel alındığı yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırımın kârlılığı yöntemi
B
Keyfi ele alış yöntemi
C
Satışların yüzdesi yöntemi
D
Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
E
Ayrılabildiği kadar bütçeleme yöntemi
Soru 20

I. işletmenin amacı ve yetenekleri
II. Ürünün türü
III. itme ve çekme stratejisinin kullanımı
IV. Pazarın yapısı ve rakipler
Yukarıdakilerden hangileri, pazarlama iletişimi öğelerinden hangilerinin, hangi ortamlarda kullanılacağının kararının verilmesinde önemli olan etkenlerdendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...