Pazarlama İletişimi 2017-2018 Final Sınavı

Pazarlama İletişimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alıcının araması gereken numarayı araması, bir kuponu geri göndermesi ya da bir ürünü satın alması gibi durumlara iletişim sürecinde ne ad verilir?

A
Kodlama
B
Tepki
C
Gürültü
D
Gönderen
E
Kanal
Soru 2

Birincil talep reklamının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özellikle yeni ürünler için önemlidir.
B
Belli bir markaya talep yaratmak için yapılır.
C
Jenerik reklam olarak da adlandırılır.
D
Pazarı genişletmek amaçlanır.
E
Genel ürün kategorisine olan talebi arttırmak amaçlanır.
Soru 3

I. Uygulama şeması
II. Uygulama takvimi
III. Uygulama kontrol listesi
IV. Raporlama
Yukarıdakilerden hangileri uygulama planındaki yapılması gereken işlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

“Çalışanlarıma sağlık sigortası yaptırmak istiyorum. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ihtiyacım var.” diyen bir işletme sahibine ulaşmak için en uygun pazarlama iletişimi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyurum
B
Kişisel satış
C
Halkla ilişkiler
D
Lobicilik
E
Reklam
Soru 5

Genel anlamda, satış tutundurma faaliyetlerinde en cok kullanılan araç/yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Para iadeleri
B
Kuponlar
C
Fiyat indirimleri
D
Alışveriş kartları
E
Örnek ürün dağıtılması
Soru 6

“Tüketiciler ürünü bir kez satın alırsa ileride de alma ihtimali söz konusudur.” ifadesi, aşağıdaki satış tutundurma amaçlarından hangisini vurgular?

A
Ürünün yeniden satın alınmasını ve marka bağlılığını yaratmasını
B
Ürün denemesinin yapılmasını
C
Fiyatların arttırılmasını
D
Lojistik kanallarının düzenlenmesini
E
Örnek ürün dağıtımının yapılmasını
Soru 7

Satış tutundurmanın sınırlılıklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yeni müşteri kazanma üzerinde çok etkili olmadığı ifade edilir.
B
Ürün yaşam eğrisinin son dönemlerine gelmiş olan ürünler için çok fayda sağlamaz.
C
Uzun süreli yapıldıklarında, tüketiciler fiyata karşı duyarlı hâle getir.
D
%90 - 95 düzeylerinde satış artışı getirir.
E
Tek başlarına kullanılamazlar.
Soru 8

Satış tutundurmanın faydalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Küçük işletmelerin rekabet şansını artırabilir.
B
Rakiplerin sahip olduğu marka bağlılığının kırılmasına yardımcı olur.
C
Farklılaştırmaya destek olur.
D
Diğer pazarlama iletişimi uygulamalarının etkinliğini azaltır.
E
Satış gücüne destek olur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, ürünün somut özelliklerinden biridir?

A
Boyut
B
Prestij
C
Kalite
D
Stil
E
Marka ismi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ürün katmanlarındaki üçüncü düzey olan zenginleştirilmiş yararın öğelerinden biridir?

A
Kalite düzeyi
B
Tasarım
C
Ambalaj
D
Teslimat ve kredi seçenekleri
E
Marka ismi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi maliyet odaklı fiyatlama stratejisinin güçlü yönlerinden biridir?

A
Doğru maliyet bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda, kâr kaybına neden olması
B
Maliyetlerin hesaplanmasında hangi fiyatların kullanılacağının sorun olması
C
Fiyat, maliyet odaklı olduğu için maliyetlerin düşürülmesi gerekliliğinin bazen unutulması
D
Kolay uygulanabilir ve sonuçlarının kolay izlenebilir olması
E
Maliyetler; satış hacmine göre değişeceği için, temel alınacak maliyetlerde hangi satış hacmi oranının baz alacağının bazen sorun oluşturması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürün gruplarından biri değildir?

A
işlenmiş maddeler ve parçalar
B
Kolayda ürünler
C
Hammaddeler
D
Malzemeler
E
Yardımcı araçlar
Soru 13

I. Sinema filmleri
II. Televizyon dizileri
III. internet-bilgisayar oyunları
Yukarıdakilerden hangileri marka yerleştirme için kullanılan ortamlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Olay örgüsü ya da eserin kurgusu ile tam bir uyum içinde olan marka yerleştirme stratejisine ne ad verilir?

A
Bütünleştirilmiş açık yerleştirme
B
Kapalı yerleştirme
C
Negatif yerleştirme
D
Pasif yerleştirme
E
Örtülü yerleştirme
Soru 15

Temel alman ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarımamül, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde düzenlenen fuar türüne ne ad verilir?

A
Entegre fuarlar
B
Bölgesel fuarlar
C
Tüketici fuarları
D
Solo fuarlar
E
Ulusal fuarlar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun zayıf yönlerinden biri değildir?

A
Yoğun personel kaynağı gerektirir.
B
Zaman alıcıdır.
C
işletme için bir övünç duygusu oluşturur.
D
Mesaj taşıma rolü zayıf kalabilir.
E
Çaba gerektirir.
Soru 17

I. Zayıf yönler
II. Güçlü yönler
III. Tehditler
IV. Fırsatlar
Yukarıdakilerden hangileri SWOT analizinde yer alan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Satış yapmak ve müşteri ilişkileri oluşturmak amacıyla bir işletmenin satış gücü tarafından gerçekleştirilen kişisel sunuşlara ne ad verilir?

A
Lobicilik
B
Halkla ilişkiler
C
Kişisel satış
D
Reklam
E
Sponsorluk
Soru 19

I. Mesaj, uygun zamanda gönderilmelidir.
II. Mesaj, kişilerin inanışlarına uygun biçimde hazırlanmalıdır.
III. Mesaj, kişilik ihtiyaçlarını ortaya çıkarmalı ve buna çözüm getirmelidir.
IV. Mesajda kullanılan semboller, iletilmek istenen kitlenin bilgi ve deneyim alanında olmalıdır.
Mesaj stratejileri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

“Seçilen hedef kitleye ulaşmayı sağlayacak medya var mı?” sorusuna cevap aranan hedef kitle belirleme kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel olma
B
Uygun olma
C
Ulaşılabilir olma
D
Soyut olma
E
Geçici olma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x