Pazarlama İletişimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Pazarlama İletişimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kişi ya da topluluğun diğer bir kişi ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için bazı bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarması sürecine ne ad verilir?

A
Lisanslama
B
Leasing
C
Patentleme
D
iletişim
E
Markalama
Soru 2

Kotler'e göre; aşağıdakilerden hangisi reklamın amaçlarından biri değildir?

A
Ürün yaşam döngüsünü kısaltmak
B
Bilgi vermek
C
Pekiştirmek
D
Hatırlatmak
E
ikna etmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerdeki değerlendirme sürecinin temel aşamalarından biri değildir?

A
Hedefleri yazarken istenilen sonuçlarla ilgili en uygun kriterleri yazmak
B
Gözlemlenebilir ve ölçümlenebilir program hedefleri yazmak
C
Sonuçlara profesyonel bilgileri eklemek
D
Forward işlemlerini ele almak
E
Bütün programın kayıtlarını tutmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecindeki satın alma öncesi aşamasında yapılan satışçılık faaliyetlerinden biridir?

A
Ürünü sevk etmek
B
Satışı kapatmak
C
Aday müşterilerin yeterliliklerine karar vermek
D
Sipariş yazmak
E
Stokları izlemek
Soru 5

Satış tutundurmanın faydalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Satış gücüne destek olur.
B
Rakiplerin sahip olduğu marka bağlılığının kırılmasına yardımcı olur.
C
Diğer pazarlama iletişimi uygulamalarının etkinliğini azaltır.
D
Küçük işletmelerin rekabet şansını arttırabilir.
E
Farklılaştırmaya destek olur.
Soru 6

Genel anlamda, satış tutundurma faaliyetlerinde en cok kullanılan araç/yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alışveriş kartları
B
Kuponlar
C
Para iadeleri
D
Fiyat indirimleri
E
Örnek ürün dağıtılması
Soru 7

Satışların kısa dönemde artışını sağlamayı amaçlayan pazarlama iletişimi bileşenine ne ad verilir?

A
Leasing
B
Satış tutundurma
C
Markalama
D
Lojistik
E
Lisanslama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları arasında yer almaz?

A
Çekilişler
B
Bayi toplantıları
C
Armağanlar
D
Kuponlar
E
Hediye pulları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, ürünün somut özelliklerinden biridir?

A
Boyut
B
Kalite
C
Marka ismi
D
Stil
E
Prestij
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürün gruplarından biri değildir?

A
Hammaddeler
B
işlenmiş maddeler ve parçalar
C
Yardımcı araçlar
D
Kolayda ürünler
E
Malzemeler
Soru 11

Bir firma tarafından tüketiciye sunulan soyut ve somut özelliklerin tümüne sahip olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patent
B
Ürün
C
Talep
D
Deneyim
E
ihtiyaç
Soru 12

Ürün yaşam sürecindeki, ürün büyüme evresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dağıtım kanallarında satış ekibi daha agresif şekilde kullanılır.
B
Güler analizini yapılandırmak büyük önem arz eder.
C
Olumlu ağızdan ağıza iletişim teşvik edilmeye çalışılır.
D
Farkındalık yaratma çabalarının devamı için reklam çalışmalarına devam edilir.
E
Marka sadakatini ve marka imajını geliştirmek için faaliyetler yürütülür.
Soru 13

Tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasına ne ad verilir?

A
Telepazarlama
B
Patentleme
C
Leasing
D
Sponsorluk
E
Lobicilik
Soru 14

I. Televizyon
II. Telefon
III. internet
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan pazarlamada kullanılan araçlardandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi marka yerleştirmenin ilişkilendirildiği faktörlerden biri değildir?

A
Olay örgüsü
B
Yapım
C
Forward işlemler
D
Kullanım biçimi
E
Karakterler
Soru 16

Bal, kozmetik, bilgisayar, tatil gibi ürünlerin satıldığı, müşterileri izledikleri reklam anında verilen telefon numarasını arayarak satın alma yönlü harekete geçiren doğrudan pazarlama amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak
B
Mevcut müşterileri azaltmak
C
Ürünü denemeyi önlemek
D
Maliyetleri artırmak
E
Markanın kullanım miktarını azaltmak
Soru 17

I. Mesaj, uygun zamanda gönderilmelidir.
II. Mesaj, kişilerin inanışlarına uygun biçimde hazırlanmalıdır.
III. Mesaj, kişilik ihtiyaçlarını ortaya çıkarmalı ve buna çözüm getirmelidir.
IV. Mesajda kullanılan semboller, iletilmek istenen kitlenin bilgi ve deneyim alanında olmalıdır.
Mesaj stratejileri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

I. Zayıf yönler
II. Güçlü yönler
III. Tehditler
IV. Fırsatlar
Yukarıdakilerden hangileri SWOT analizinde yer alan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

I. Taktikler
II. Amaçlar
III. Uygulama
IV. Durum analizi
Yukarıdakilerden hangileri pazarlama iletişimi planlama sürecinin ögelerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Mesajların belirli bir kaynak tarafından gönderildiği, bir örgüt, ürün ya da fikir hakkında belirli bir ücret ödenerek gerçekleştirilen ve kişisel olmayan iletişim biçimine ne ad verilir?

A
Lisanslama
B
Patentleme
C
Reklam
D
Lojistik
E
Markalama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x