Pazarlama İletişimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Pazarlama İletişimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Latince'deki ‘Communis’ türetilmiş olup, ortaklık anlamına gelen kavram hangisidir?

A
İletişim
B
Leasing
C
Lisans
D
Patent
E
Lojistik kelimesinden ve paylaşma aşağıdakilerden
Soru 2

Günümüzdeki reklamın özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece marka tarafından oluşturulmaktadır.
B
İkna etmeyi de amaçlar.
C
Geleneksel medya ile sınırlı değildir.
D
Bilgilendirmeyi de amaçlar.
E
Organizasyon ve kurumlara dair de olabilir.
Soru 3

Geliştirilmiş bir satış sunuşunda aday müşterilerin belirli dürtülere benzer tepkiler vereceği varsayılarak, müşterileri satın almaya yöneltecek dürtüler üzerinde durulduğu satış sunuşuna ne ad verilir?

A
İhtiyaç tatmini modeli
B
Etki-tepki modeli
C
Problem çözümü modeli
D
Alıcı-satıcı ekip modeli
E
Al DA modeli
Soru 4

I. Olağanüstü giderler
II. Kırtasiye, posta, telefon giderleri
III. Basım ve prodüksiyon giderleri
IV. Araştırma giderleri
Yukarıdakilerden hangileri etkinlik organizasyonunda ortaya çıkabilecek masraflar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Pazarlama iletişimi bütçesinin oluşturulmasında, karar alıcıların deneyimlerinin ve sezgilerinin temel alındığı yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satışların yüzdesi yöntemi
B
Keyfi ele alış yöntemi
C
Rakiplere göre bütçeleme yöntemi
D
Ayrılabildiği kadar bütçeleme yöntemi
E
Yatırımın kârlılığı yöntemi
Soru 6

Satış tutundurmanın faydalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Diğer pazarlama iletişimi uygulamalarının etkinliğini azaltır.
B
Farklılaştırmaya destek olur.
C
Rakiplerin sahip olduğu marka bağlılığının kırılmasına yardımcı olur.
D
Satış gücüne destek olur.
E
Küçük işletmelerin rekabet şansını arttırabilir.
Soru 7

Tüketiciye ürün numunesi verilerek ürünü denemesinin sağlanması ve ardından satın alma kararı vermesinin beklenmesi, aşağıdaki pazarlama iletişimi araçlarından hangisiyle ilgili bir örnektir?

A
Lisanslama
B
Standartlaştırma
C
Genel lojistik
D
Doğrudan pazarlama
E
Ölçme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ürün katmanlarındaki üçüncü düzey olan zenginleştirilmiş yararın öğelerinden biri değildir?

A
Teslimat ve kredi seçenekleri
B
Ürün desteği
C
Marka ismi
D
Garanti öğeleri
E
Satış sonrası hizmetler
Soru 9

Müşterilerle ilgili bütün bilgilerin bulunduğu dosyalar sistemine ne ad verilir?

A
Bilgisayar teknolojileri
B
Üretim hattı
C
Kablolu yayın
D
Veri tabanı
E
Reklam medyası
Soru 10

I- Rekabetin dengelenmesi
II. Stokların azaltılması
III. Farklı faaliyetlere destek sağlanması
IV. Müşteri trafiğinin artırılması
Yukarıdakilerden hangileri satış tutundurmanın aracılara yönelik amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerinden biridir?

A
İmaj sorunu
B
Zamanlama düzeni
C
Esneklik
D
Kişiselleştirme
E
Uzun dönemli ilişki
Soru 12

I. Sinema filmleri
II. Televizyon dizileri
III. internet-bilgisayar oyunları
Yukarıdakilerden hangileri marka yerleştirme için kullanılan ortamlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 13

I. işletmenin amacı ve yetenekleri
II. Ürünün türü
III. itme ve çekme stratejisinin kullanımı
IV. Pazarın yapısı ve rakipler
Yukarıdakilerden hangileri, pazarlama iletişimi öğelerinden hangilerinin, hangi ortamlarda kullanılacağının kararının verilmesinde önemli olan etkenlerdendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

I. Sınıflara ayırma
II. Biriktirme
III. Parçalara ayırma
IV. Çeşitleme
Yukarıdakilerden hangileri dağıtım kanalı üyelerinin yerine getirdikleri fonksiyonlar arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özellikli ürünler için kullanılan tüketici satın alma davranışlarından biri değildir?

A
Güçlü marka tercihi
B
Negatif ilgi
C
Düşük fiyat hassasiyeti
D
Marka sadakati
E
Özel satın alma çabaları
Soru 16

Örnek ürün dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dikkat çekme açısından oldukça etkili bir yöntemdir.
B
Ürünün tüketiciler tarafından denenmesi sağlanır.
C
Maliyeti oldukça düşüktür.
D
Kolayda ürünlerde rahatlıkla gerçekleştirilebilen bir yöntemdir.
E
Özellikle yeni ürünlerin pazara sunulması sırasında oldukça faydalı bir yöntemdir.
Soru 17

I. Yeterli olma
II. Ulaşılabilir olma
III. Uygun olma
IV. Ölçülebilir olma
Yukarıdakilerden hangileri hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Fiyat indirimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Perakendecilerin gerçekleştirdiği fiyat indirimleri, mağazaya daha fazla tüketicinin gelmesine yöneliktir.
B
İndirim miktarı yükseldikçe tüketicilerin özellikle ani satın almalarında olumsuz şekilde tepki gösterdikleri görülmektedir.
C
Genel olarak üreticilerin ve aracıların yaptığı fiyat indirimleri olarak incelenir.
D
Satış tutundurma faaliyetlerinin en çok kullanılan yöntemidir.
E
Üreticilerin yaptığı fiyat indirimlerinde en yaygın yöntem, belirli bir dönemde paketlerde indirilmiş fiyat gösterilmesi ve uygulanmasıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, ürünün soyut özelliklerinden biridir?

A
Ambalaj
B
Boyut
C
Prestij
D
Renk
E
Dayanıklılık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi reklamın güçlü yönlerinden biri değildir?

A
Mesaj tekrarlama ve rakiplerin mesajlarıyla karşılaştırma yapabilme olanağı sunması
B
Tüketicilere reklamı yapılan ürünleri standart ve yasal olarak görme olanağı sunması
C
Ürünler için uzun dönemli imaj oluşturma olanağı sunması
D
Tek yönlü iletişime dayanması
E
Geniş kitlelere ulaşabilme olanağı sunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x