Pazarlama Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Pazarlama Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pazarlama faaliyetlerince yaratılan faydalar (pazarlamanın sağladığı faydalar) aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yer-Zaman-Şekil-Patentleme
B
Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet
C
Yer-Zaman-Mülkiyet-Lisanslama
D
Yer-Şekil-Mülkiyet-Factoring
E
Zaman-Mülkiyet-Şekil-Leasing
Soru 2

Gazete, dergi, radyo ve TV istasyonları gibi aktörler (medya grupları), aşağıdaki mikro çevre unsurlarının hangisi kapsamında yer alır?

A
Toptancıların
B
Acentelerin
C
Leasing şirketlerinin
D
Baskı gruplarının
E
Perakendecilerin
Soru 3

Tüketici satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Öğrenme, davranışlarda geçici ve süreksiz değişiklikler olarak tanımlanabilir.
B
Güdülenme, davranışımıza enerji ve yön verir.
C
Kişilik, kişinin iç ve dış dünyasıyla kurduğu, diğer kişilerden ayırt edici tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir.
D
Algılama, herhangi bir olayı, nesneyi, ilişkiyi belirli bir yönde görmektir, duymaktır, koklamaktır, tatmaktır ve hissetmektir.
E
Tutum, nesne ya da ortamlara olumlu ya da olumsuz bir biçimde tepkide bulunmaktır.
Soru 4

Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Uygun pazarlama programının seçilmesi
B
Pazardaki alıcı ihtiyaçlarının tanımlanması
C
Pazar-ürün tablosunun geliştirilmesi
D
Hedef pazarlara uygun pazarlama çabalarının geliştirilmesi
E
Farklı grupların satın aldığı ürünlerin belirlenmesi
Soru 5

Pazara giriş evresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En riskli ve en maliyetli dönemdir.
B
Az noktada dağıtım yapılır.
C
Kârların yüksek olduğu bir dönemdir.
D
Rekabet henüz yoktur.
E
Ürün pazarda hiç olmayan yepyeni bir ürün olabilir.
Soru 6

Özellikli ürünlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yüksek fiyatlanırlar.
B
Süt, sabun ve gazete örnek olarak verilir.
C
Markaya vurgu vardır.
D
Yüksek ilgilenim vardır.
E
Çok sınırlı dağıtım yapılır.
Soru 7

I. Hizmetler
II. Etkinlikler
III Organizasyonlar
IV. Fikirler
Yukarıdakilerden hangileri ürün tanımı içerisinde yer alırlar?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I,II ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 8

Ürünlerin yapımında kullanılan ancak hammaddelerden daha karmaşık, çoğunlukla daha önce bir üretim sürecinden geçerek bu sürece yeniden katılmış endüstriyel ürün grubuna ne ad verilir?

A
Çaprazlama gereçler
B
Demirbaşlar
C
Ana ekipman
D
Süreç malzemeleri
E
işletme gereçleri
Soru 9

I. Kâr sağlama
II. Rakiplerle rekabet edebilme (rekabete dönük )
III. Yaşamını sürdürme
IV. Satış hacmini artırma İşletmelerin fiyatlandırma kararlarını alırken çeşitli amaçları vardır.
Yukarıdakilerden hangileri bu amaçlardandır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I,III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 10

I. Çok sayıda işletmenin bulunması
II. Kaynakların sınırlı dolaşımı
III. Alıcı ve satıcıların piyasaya ilişkin tam bilgi sahibi olması
IV. Ticarette kısıtlamaların olması
Yukarıdakilerden hangileri tam rekabet piyasasının oluşmasında gerekli olan varsayımlardandır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 11

I. Rakiplerin maliyeti
II. Alıcıların maliyeti
III. Üreticilerin maliyeti
Yukarıdakilerden hangileri fiyatlama kararlarındaki maliyetleri etkileyen etmenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12

I. Aracı kuruluşlar
II. Rakipler
III. Üretim faktörleri sahipleri
IV. Devlet
V. işletmenin diğer bölüm yöneticileri
Yukarıdakilerden hangileri fiyatlama kararlarını etkileyen çıkar gruplarındandır?

A
IV ve V
B
I, II ve III
C
II, IV ve V
D
III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 13

Lojistik faaliyetler ürünlere değer ekleyen 3 işlemi kapsamaktadır. Bu işlemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Konum-zaman-yapı
B
Satış-pazarlama-fiyat
C
Tüketim-ithalat-ihracat
D
Satıcı-zaman-medya
E
Aracı-mesaj-yapı
Soru 14

Tüketicinin diş hekiminden aldığı tedavi hizmeti, bu hizmetin dağıtımında aşağıdaki dağıtım kanallarından hangisinin kullanıldığını gösterir?

A
Aracısız dağıtım kanalının
B
Geçişli dağıtım kanalının
C
Aşamalı dağıtım kanalının
D
Sıralı dağıtım kanalının
E
Çapraz dağıtım kanalının
Soru 15

Tedarikçilerin, satmak üzere satın alanların ve son tüketicilerin arasında; malzemelerin, bitmiş malların ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim öncesi kaynaklara ve pazara doğru katma değer yaratan akışının yönetimine ne ad verilir?

A
Fiyatlandırma yönetimi
B
Markalama yönetimi
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
Patentleme yönetimi
E
Lisanslama yönetimi
Soru 16

Endüstriyel alıcılara yönelik dağıtım alternatiflerinde aşağıdaki üyelerden hangisi bulunmaz?

A
Endüstriyel alıcı
B
Üretici
C
Endüstriyel dağıtıcı
D
Forward işlemlerle ilgili şirketin tüm personeli
E
Acente
Soru 17

İletişim sürecinde fikirlerin ve bilginin sembolik biçime konmasına ne ad verilir?

A
Gürültü
B
Kanal
C
Kodlama
D
Alıcı
E
Geribildirim
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi karması unsurlarından biri değildir?

A
Lojistik
B
Doğrudan pazarlama
C
Satış tutundurma
D
Kişisel satış
E
Reklam
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi reklamın bilgilendirme amaçlarından biridir?

A
Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak
B
Müşterilere ürünün nerelerden alabileceklerini hatırlatmak
C
Tüketicilere ürüne yakın bir gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini hatırlatmak
D
Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek
E
Müşteriyi hemen satın alması için ikna etmek
Soru 20

Üç paket makarnanın iki paket fiyatına satılması aşağıdaki tutundurma araçlarından hangisine örnektir?

A
Yarışmalara
B
Para iadelerine
C
Armağanlı paketlere (çoklu ürün paketlerine)
D
Çekilişlere
E
Kuponlara
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...