Pazarlama Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Pazarlama Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alp-Germen yaklaşımının pazarlamaya bakış açısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Pazarlama; bir işletme fonksiyonu olarak kısa vadeli değişime odaklanmaktadır.
B
Pazarlama; taraflar ile iletişime geçerek, işletmeye tek seferlik satış sağlayan bir fonksiyondur.
C
Pazarlama; hızlı ve çabuk satış artırma çabalarından sorumlu bir işletme fonksiyonunu ifade etmektedir.
D
Pazarlama; bir işletme felsefesi olarak uzun vadeli değişim ilişkileri ağları üzerine odaklanmaktadır.
E
Pazarlama; mümkün olan en kısa vadede maksimum kârı elde etmekten sorumlu bir bölümdür.
Soru 2

Doğum ve ölüm oranları, yaş profili ve gelir dağılımı gibi değişkenler aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisinin başlığı altında incelenir?

A
Yasal çevre
B
Demografik çevre
C
Politik çevre
D
Kültürel çevre
E
Doğal çevre
Soru 3

Endüstriyel pazar alıcılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Daha çok sayıda ancak küçük alıcıdan oluşur.
B
Endüstriyel alıcılar, herhangi bir donanımı tümüyle satın almak yerine kimi zaman kiralamayı tercih edebilirler.
C
Endüstriyel alıcılar ile ürün ya da hizmet tedarik eden arz edenler arasında karşılıklık ilişkisi vardır.
D
Endüstriyel satın alma sürecinde birçok ilgili kişi vardır.
E
Endüstriyel alıcılar, genellikle bir alıcı kurum yerine üreticilerden ürün ya da hizmet almayı tercih ederler.
Soru 4

I. Ölçülebilirlik
II. Ulaşılabilirlik
III. Ayırtedilebilirlik
IV. Yeterli talep büyüklüğü
Yukarıdakilerden hangileri pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken özelliklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Ürünlerin pazara giriş evresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kârların yüksek olduğu bir dönemdir.
B
En riskli ve en maliyetli dönemdir.
C
Ürünün kabulünü sağlamak için itme stratejisi kullanılır.
D
Ürün pazarda hiç olmayan yepyeni bir ürün olabilir.
E
işletme farkındalık yaratmak için reklamlara başvurur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerdeki ürün sınıflandırması içinde yer almaz?

A
Süreç malzemeleri
B
Aksesuar ekipman
C
Hazır parçalar
D
Aranmayan ürünler
E
Endüstriyel hizmetler
Soru 7

Ürünün belirlenen kalitesinin harfle, rakamla ya da kelimeyle tanımlanmasına olanak sağlayan etiket türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marka etiketi
B
Stabil etiket
C
Sınıflandırma etiketi
D
Pasif etiket
E
Fiyat etiketi
Soru 8

Özellikli ürünlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alıcılar yoğun duygusal destek ihtiyacı duyar.
B
Yaygın dağıtım yapılır.
C
Satın alma sıktır.
D
Düşük ilgilenim vardır.
E
Çok ucuzdur.
Soru 9

İşletmelerin genel arz ve talebe göre oluşan fiyatı uyguladıkları ve genellikle uygulamada çok görülmeyen piyasalara ne ad verilir?

A
Tam rekabet piyasası
B
Tekelci piyasa
C
Tekelci rekabet piyasası
D
Oligopolcü rekabet piyasası
E
Aksak rekabet piyasası
Soru 10

I. Değişim standardı olarak kullanılması
II. Farklılaştırma aracı olarak kullanılması
III. Kârlılığı belirlemede önemli bir öge olması
IV. Mal ya da hizmetin değeri ile ilgili tüketiciye bilgi vermesi
Yukarıdakilerden hangileri pazarlama karmasında fiyata önem verilmesinin nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi genel işletme ve pazarlama amaçlarından biri değildir?

A
Satış maksimizasyonu sağlama
B
Yaşamını sürdürme
C
Maliyetleri artırma
D
Kâr sağlama
E
Rekabet etme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi devletin fiyatlandırma kararlarının işletmeler üzerindeki doğrudan etkilerinden biridir?

A
Maliyetlerin belirlenmesinde zorunlu ya da isteğe bağlı yöntemler belirlemek
B
Ürün fiyatlarına alt ve üst sınırlar koymak
C
Kâr marjlarını belirlemek
D
Fiyat indirimlerini yasalarla sınırlandırmak
E
Fiyatların açık bir biçimde ilan edilmesini zorunlu tutmak
Soru 13

Müşteri siparişlerinin kabulünden siparişin hazırlanmasına kadar geçen süreye ne ad verilir?

A
Lojistik uyum süresi
B
Teslim zamanı
C
Sipariş birleştirme süresi
D
Sipariş işleme süresi
E
Maliyet uyum süresi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sağlıklı işleyen bir stok programının oluşturulmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A
Üretime ilişkin faaliyetler
B
Rakiplerin uygulamaları
C
Yabancı uyruklu çalışan sayısı
D
işletme müşterilerinin nitelikleri
E
Ürün nitelikleri
Soru 15

Üreticinin ürünlerini tüketicilerin satın almaya hazır olduğu tüm mağazalar aracılığıyla sattığı dağıtım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seçimli dağıtım
B
Yoğun dağıtım
C
Mevsimlik dağıtım
D
Özel dağıtım
E
Sınırlı dağıtım
Soru 16

I. Taşımanın maliyeti
II. Taşımanın hızı
III. Taşıma fonksiyonunun uyumluluğu
Lojistik sisteminde taşıma hizmeti kapasitesinin oluşturulmasına verilen önem çeşitli faktörler etrafında toplanır.
Yukarıdakilerden hangileri bu faktörlerdendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Üzerinde belirli bir parasal değer yazan ve belirtilen ürün satın alındığında, tüketiciye o değer kadar fiyat indirimi sağlayan satış tutundurma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnek ürün dağıtımı
B
Armağanlı paketler
C
Armağan dağıtımı
D
Kupon dağıtımı
E
Yarışmalar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetinin temel amaçlarından biri değildir?

A
Bir mal ya da hizmeti tutundurmak
B
Lobi yapmak
C
Kârlılığı azaltmak
D
Öğüt ve danışmanlık vermek
E
işletmeyi hakkında çıkan olumsuz haberlere karşı savunmak
Soru 19

İletişim sürecinin belirli semboller, sözcükler, resimler ile temsil edilen unsuruna ne ad verilir?

A
Kaynak
B
Mesaj
C
Kanal
D
Alıcı
E
Gürültü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi reklamın bilgilendirme amaçları arasında yer alır?

A
Marka tercihi yaratmak
B
Reklamı yapılan markaya geçiş için tüketicileri cesaretlendirmek
C
Müşterilere ürünü nereden alabileceklerini hatırlatmak
D
Ürün özelliklerine ilişkin müşteri algılamalarını değiştirmek
E
Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...