Pazarlama Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Pazarlama Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin saygınlık kısmında yer alır?

A
Kişisel güvenlik
B
Susuzluk
C
Kendine güven
D
Barınma
E
Açlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?

A
Kota örneklemesi
B
Sistematik örnekleme
C
Basit tesadüfi örnekleme
D
Kümelere göre örnekleme
E
Zümrelere göre örnekleme
Soru 3

I. Satın alıcı - tüketici : Satın alma işlemini ve tüketimi birlikte gerçekleştirirler.
II. Satın alma kararını verenler: Hangi ürünün ya da hizmetin alınacağına karar verirler.
III. Son kullanıcılar: Ürünü satın alıp tüketmesi için bir başkasına verirler.
IV. Etkileyiciler: Ürün ve marka seçiminde etkili olurlar.
Tüketici pazarında satın alma rolleri göz önüne alındığında yukarıdaki tanımlamalardan hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 4

Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabasına ne ad verilir?

A
103 davetiyesi
B
Konumlandırma
C
Swap
D
Lojistik
E
Patentleme
Soru 5

Ürünlerin olgunluk dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kârlılık olabilecek en yüksek noktaya ulaştıktan sonra azalmaya başlar.
B
Stratejik odak, pazar payını korumaktır.
C
Dağıtımda girilebilecek her noktaya girilir.
D
Rekabet henüz oluşmamıştır.
E
Maliyetler düşüktür.
Soru 6

Bir ya da bir grup müşterinin herhangi bir ihtiyaç ya da isteğini tatmin etmek amacıyla pazara sunulan işletmenin kazanç elde etmeyi umduğu şeye ne ad verilir?

A
Leasing
B
Ürün
C
Factoring
D
Şerefiye
E
Forward
Soru 7

I. Maliyetlerin iyi analiz edilmemesi
II. Yeni ürün ile diğer pazarlama karması elemanlarının uyumsuz olması
III. Rakiplerin tepkilerinin iyi tahmin edilmemesi
IV. Üst yönetimin yeni ürüne yeterli desteği vermemesi
Yukarıdakilerden hangileri yeni ürün geliştiren bir işletmenin yaşayabileceği güçlüklerdendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I,III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi beğenmeli ürünlerden biridir?

A
Gül suyu
B
DNA testi
C
Cep telefonu
D
Sıtma aşısı
E
Kefen
Soru 9

I. Ürün fiyatlarına alt ve üst sınırlar koymak
II. Fiyat indirimlerini yasalarla sınırlandırmak
III. Fiyatların açık bir biçimde ilan edilmesini zorunlu tutmak
IV. Maliyetlerin belirlenmesinde zorunlu ya da isteğe bağlı hesaplama yöntemleri belirlemek
V. Kâr marjlarını belirlemek
Yukarıdakilerden hangileri devletin fiyatlar üzerindeki dolaylı etkilerindendir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
IV ve V
D
I, III ve IV
E
II, III, IV ve
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi maliyete dayalı fiyatlandırma yöntemlerinden biridir?

A
Değer temelli fiyatlandırma yöntemi
B
Cari fiyatı temel alma yöntemi
C
Talebe dayalı fiyatlandırma yöntemi
D
Hedef kâr yöntemi
E
Teklif alarak fiyatlandırma yöntemi
Soru 11

Tüketicilerin değişim sürecinde satın aldıkları mal ve hizmetler için ödedikleri değerlere ne ad verilir?

A
Fiyat
B
Maaş
C
Rant
D
Pay
E
Kâr
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin satışlarında maliyetlerini kurtarıp kâra geçeceği minimum satış düzeyini gösterir?

A
Başabaş noktası
B
Birim maliyet
C
Piyasa fiyatı
D
Cari fiyat
E
Kâr marjı
Soru 13

İşletmeleri bir ya da birden çok pazar bölümüne çok sayıda dağıtım kanalı ile ulaştıran sistemlere ne ad verilir?

A
Pasif kanallar
B
Stabil kanallar
C
Tek aşamalı kanallar
D
Çoklu kanallar
E
Durağan kanallar
Soru 14

Üretimde kullanılan malzemelerin üretim süreci öncesinde, üretim aşamalarında ve üretim sonrasında yer değiştirmeleriyle ilgili hareketlerine ne ad verilir?

A
Markalama
B
Malzeme aktarımı
C
Lisanslama
D
Tutundurma
E
Patentleme
Soru 15

Ürünün nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtımına ne ad verilir?

A
Çoklu dağıtım
B
Çaprazlama dağıtım
C
Aktif dağıtım
D
Sınırsız dağıtım
E
Özel dağıtım
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama kanallarının tasarımına ilişkin temel/genel konulardan biri değildir?

A
Hedef pazarın yapısını ve ihtiyaçlarını belirleme
B
Fiyatların belirlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeleri yapma
C
Ürün özelliklerini inceleme
D
Olası seçeneklerin seçimini yapma
E
Kanal amaçlarını belirleme
Soru 17

Birbirinden ayrı görülen tüm iletişim araçlarının marka hakkında tutarlı ve tek bir imaj oluşturmak amacıyla koordine edilmesine ne ad verilir?

A
illegal pazarlama iletişimi
B
Stabil pazarlama iletişimi
C
Durağan pazarlama iletişimi
D
Bütünleşik pazarlama iletişimi
E
Pasif pazarlama iletişimi
Soru 18

Reklamın genel amaçları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hatırlatma-ikna-Leasing
B
Bilgilendirme-ikna-Factoring
C
Bilgilendirme-ikna-Hatırlatma
D
İkna-Satış-Geri bildirim
E
İkna-Hatırlatma-Lojistik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amaçlarından biri değildir?

A
Aşırı stoklamayı artırmak
B
Müşteri veri tabanı bilgisinin toplanmasına yardımcı olmak
C
Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak
D
Raflarda elde edilecek yeri artırmak
E
Ürünün dağıtımını teşvik etmek
Soru 20

Bir mağazada satış görevlisinin müşteriye ürün tanıtımı yaparken mağazanın telefonlarının sürekli çalması aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisiyle ilgili bir örnektir?

A
Geri bildirime
B
Alıcıya
C
Mesaja
D
Kanala
E
Gürültüye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...