Pazarlama Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Pazarlama Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamacılara pazarlama çevresindeki önemli değişiklikleri ve bunların işletme üzerindeki etkilerini tahmin etmek için önerilen modelde yer almaz?

A
İzleme
B
Değerlendirme
C
Tahmin
D
Stabil raporlama
E
Kontrol
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen demografik faktörlerden biridir?

A
Yaş
B
Sosyal sınıf
C
Danışma grupları
D
Aile
E
Kültür
Soru 3

Ürün-pazar bağlamında, mevcut pazara yeni ürünlerle hitap edilmesi durumuna ne ad verilir?

A
Pazara nüfuz etme
B
Ürün geliştirme
C
Markalama
D
Çeşitlendirme
E
Pazar geliştirme
Soru 4

Geleneksel pazarlama anlayışı yaklaşımlarından biri olan üretim yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Odak noktası üretimdir.
B
Diğer bir adı da satış yaklaşımıdır.
C
Genel anlayış “ne üretirsem satarım” dır.
D
Kâr maksimizasyonunu amaçlar.
E
Maliyetlerin düşürülmesini amaçlar.
Soru 5

Lojistik faaliyetler ürünlere değer ekleyen 3 işlemi kapsamaktadır. Bu işlemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Aracı-mesaj-yapı
B
Konum-zaman-yapı
C
Satıcı-zaman-medya
D
Satış-pazarlama-fiyat
E
Tüketim-ithalat-ihracat
Soru 6

Fiyatlama kararındaki devletin rolüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devletin fiyatlamayla ilgili etkisi doğrudan ya da dolaylı olmaktadır.
B
Devletin fiyatlama üzerindeki doğrudan etkileri farklı biçimlerde oluşur.
C
Devletin fiyatlama üzerindeki dolaylı etkileri farklı biçimlerde oluşur.
D
Devlet bazı durumlarda belirli ürünlerin fiyatlarının alt ve üst sınırlarını belirler, bu belirleme dolaylı etkilere örnek olarak verilebilir.
E
Devletin fiyat indirimlerini yasal yollarla sınırlaması dolaylı etkilere bir örnektir.
Soru 7

Bir ürünün fiyatının değişmesi karşısında, bu üründen talep edilen nicelikte ortaya çıkan değişime ne ad verilir?

A
Üretim direnci
B
İthalat direnci
C
İhracat dengesi
D
Talebin fiyat esnekliği
E
Başabaş noktası
Soru 8

Kurumların ikna, inandırma ve tanıtma tekniklerini kullanarak karar alıcıların kararlarını etkilemeye yönelik girişimlerine ne ad verilir?

A
Lobicilik
B
Leasing
C
Patentleme
D
Lisanslama
E
Markalama
Soru 9

I. Hizmetler
II. Etkinlikler
III Organizasyonlar
IV. Fikirler
Yukarıdakilerden hangileri ürün kavramı içerisinde yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
1,1I ve IV
E
1,11, III ve IV
Soru 10

Nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtılan ve özellikli ve lüks ürünlerde tercih edilen dağıtım düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pasif dağıtım
B
Sürekli dağıtım
C
Genel dağıtım
D
Özel dağıtım
E
Yoğun dağıtım
Soru 11

Mağazalardaki üç al iki öde kampanyaları, tüketicilere yönelik satış tutundurma araçlarından hangisi kapsamında yer alır?

A
Çekilişlerin
B
Yarışmaların
C
Çoklu ürün paketlerinin
D
Örnek ürün dağıtımının
E
Kupon dağıtımının
Soru 12

Önceden belirlenen müşterilerle telefon aracılığıyla satış amaçlı iletişim kurma tekniğine ne ad verilir?

A
Telepazarlama
B
Televizyondan pazarlama
C
Kiosk pazarlaması
D
Yüzyüze görüşülerek yapılan pazarlama
E
E-posta ile pazarlama
Soru 13

Endüstriyel alıcılara yönelik dağıtım alternatiflerinde aşağıdaki üyelerden hangisi bulunmaz?

A
Endüstriyel alıcı
B
Forward işlemlerle ilgili şirketin tüm personeli
C
Üretici
D
Endüstriyel dağıtıcı
E
Acente
Soru 14

Başka ürünlere dönüştürülecek temel ürünlere ne ad verilir?

A
Hammadde
B
Kolayda ürün
C
Aranmayan ürün
D
Manevi ürün
E
Beğenmeli ürün
Soru 15

Tedarikçilerin, satmak üzere satın alanların ve son tüketicilerin arasında; malzemelerin, bitmiş malların ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim öncesi kaynaklara ve pazara doğru katma değer yaratan akışının yönetimine ne ad verilir?

A
Patentleme yönetimi
B
Fiyatlandırma yönetimi
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
Markalama yönetimi
E
Lisanslama yönetimi
Soru 16

I. Bir işletmenin ürününü rakiplerinden ayıran özellikleri belirlemeye yardımcı olur.
II. Rakip işletmelerin fiyatının ne kadar üzerinde bir fiyatın oluşturulabileceğini ve sürdürülebileceğini anlamaya yardımcı olur.
III. Tüketici açısından hangi özelliklerinin
iyileştirilmesiyle değer yaratılacağını
saptamaya yardımcı olur.
IV. Ürünün karşılaştırmalı üstünlüğünü elde edebilmesi için nasıl konumlandırılacağı ve tutundurulacağıyla ilgili önemli veriler sağlar.
Değer temelli fiyatlandırmanın yararlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17

I. Değişim standartı olarak kullanılması
II. işletmelerde fiyatlamanın başarı ya da başarısızlığı etkileyen başlıca faktörlerden biri olması
III. Kârlılığı belirlemede önemli bir öge olması
IV. Mal ve hizmetin değeri ile ilgili tüketiciye bilgi vermesi
Yukarıdakilerden hangileri pazarlama karmasında fiyata önem verilmesinin nedenler indendir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi reklamın bilgilendirme yönlü amaçlarından biri değildir?

A
Ürünün fiyat değişikliği hakkında bilgi vermek
B
Ürün için yeni kullanım biçimleri önermek
C
Ürünün gelecekte kullanılabileceğini hatırlatmak
D
Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek
E
Var olan hizmetleri tanımlamak
Soru 19

I. Pazara giriş
II. Büyüme
III. Olgunluk
IV. Gerileme
Yukarıdakilerden hangileri ürünün yaşam sürecinin aşamalarındandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Kaliteleri benzeyen ama fiyatları önemli ölçüde farklılaşan, müşterilerin üründe fark bulamadıkları için fiyatta karşılaştırma yapmak istedikleri ürünlere ne ad verilir?

A
Aranmayan ürünler
B
Acil ürünler
C
Homojen beğenmeli ürünler
D
Temel ürünler
E
Kolayda ürünler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...