Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) teknolojilerinden biri değildir?

A
Ölçüm
B
Eğitim
C
Raporlama
D
işgücü yönetimi
E
Kurumsallaşma
Soru 2

“Müşterinin istek ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesini” sağlayan müşteri ilişkileri yönetimi amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satış, pazarlama ve yönetim maliyetlerini düşürmek
B
Müşteri tatminini geliştirmek
C
Müşteri bağlılığını artırmak
D
Müşteri değeri yaratmak
E
Satış oranlarını ve müşteri kârlılığını artırmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel ürün, fiyat ya da ilişki sunma, şüpheye yer vermeme, öncelikli davranılma gibi konuları kapsar?

A
Sosyal fayda
B
Satış faydası
C
Güven faydası
D
Özel muamele faydası
E
Kâr faydası
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) üzerine yapılmış belli başlı tanımlardan biri değildir?

A
CRM, bir e-ticaret uygulamasıdır.
B
CRM, teknolojiden bağımsız yapılan pazarlamadır.
C
CRM, veriye dayalı pazarlamadır.
D
CRM, müşteri ilişkilerini yönetmek için firmalar tarafından kullanılan metodoloji, teknoloji ve e-ticaretle ilgili bir kavramdır.
E
CRM, kâr getiren ve sadık müşterilerin belirlenmesi, seçilmesi, elde edilmesi ve geliştirilmesi için bir işletmenin yerine getirdiği faaliyetlerdir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi CRM’nin (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılım uygulamalarından biridir?

A
Verimlilik yönetimi
B
Veri filosu
C
Veri ambarı
D
Süreç yönetimi
E
Veri analizi
Soru 6

Kaynağı ve hedefi insanların oluşturduğu iletişimlere ne ad verilir?

A
Yazılı iletişim
B
Kitle iletişimi
C
Kişilerarası iletişim
D
Pazarlama iletişimi
E
Kurumsal iletişim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iletiyi aktarılabilecek hale dönüştüren teknik ya da fiziksel nesnedir?

A
Mesaj
B
ileti
C
Kaynak
D
Kanal
E
Gürültü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerle iletişimde yararlanılacak yazılı iletişim araçlarından biri değildir?

A
Telefon
B
Mektuplar
C
Faks
D
Basılı reklamlar
E
Logolar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi konuşma dili olarak da adlandırılır?

A
Yazılı iletişim
B
Savunucu iletişim
C
Sözlü iletişim
D
ikna edici iletişim
E
Sözsüz iletişim
Soru 10

Ses, yüz, bedenden oluşan kanallara ne ad verilir?

A
Sunumsal kanallar
B
Temsili kanallar
C
Mekanik kanallar
D
Teknolojik kanallar
E
Aracı kanallar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

A
Türdeş olmama
B
Dayanıksızlık
C
Eş zamanlı üretim-tüketim
D
Sahipsizlik
E
Dokunulmazlık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamalarında göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Çalışanları işten çıkarma
B
Çalışanları yetkilendirme
C
Müşteri bölümlendirme
D
Proaktifolma
E
Müşteriyi analiz etme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarındaki trendleri, satın alma davranış örneklerini, müşteri tercihlerini, yaşam biçimini ve kişisel alışkanlıkları inceler?

A
Çalışanları yetkilendirme
B
Müşteriyi analiz etme
C
Proaktif olma
D
Çalışanları bağlı kılma
E
Müşteri bölümlendirme
Soru 14

“Karşılıklı yarar sağlayabilecek şekilde uzun dönemli ilişkileri güvence altına alabilecek biçimde müşterilerle uzun dönemli kurulan ilişki ve bağlar” olarak tanımlanabilecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri bağlılığı
B
Müşteri bilgisi
C
Müşteri hizmeti
D
Müşteri tatmini
E
Müşteri değeri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mobil hizmet (m-mobil) kalitesinin boyutlarından biridir?

A
Fiziksel varlıklar
B
Diyalog kolaylığı
C
Süreç yönetimi
D
Verimlilik
E
Kalite yönetimi
Soru 16

Bir ürün ya da marka için bağlılık geliştirmeyen ve tekrar satın alma amacı bulunmayan müşterilere ne ad verilir?

A
Durgun sadakatli müşteri
B
Arayan sadakatli müşteri
C
Gizli sadakatli müşteri
D
Sadık müşteri
E
Sadakatsiz müşteri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mutlak sadakatin nedenlerinden biri değildir?

A
Zaman tasarrufu
B
Alışkanlık
C
Rahatlık-uygunluk
D
Tam eğlence
E
Maliyet tasarrufu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde müşteri sadakatinin tanımlarından biri değildir?

A
Yeniden satın almak için kısa dönem taahhüttür.
B
Müşterinin bir işletmenin ürün ya da hizmetlerini tekrar satın alma davranışı göstermesidir.
C
Müşterilerin tüm rekabetçi sunumlara ne ölçüde direndiğinin göstergesidir.
D
Tüketicinin gelecekte de aynı ürünü yeniden satın alma kararlılığına sahip olmasıdır.
E
Tüketicilerin işletmeye karşı sürekli olumlu tutumu ve tekrar satın alma davranışıdır.
Soru 19

Bir ürünü ya da markayı yeniden satın alan ve bu ürün ya da markayla ilgili bilgi aramayan müşterilere ne ad verilir?

A
Mevcut müşteri
B
Yeni müşteri
C
Potansiyel müşteri
D
Sadık müşteri
E
Aday müşteri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatminini doğru biçimde ölçümlemede kullanılabilecek yöntemlerden biri değildir?

A
Çalışanların görüşleri
B
Anket geliştirme
C
Saha çalışmaları
D
Yayınlar
E
Üreticiyi analiz etme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x