Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimde, iletiyi gönderen konuşmacıya dinleyicinin verdiği yanıttır?

A
Kaynak
B
ileti
C
Mesaj
D
Gürültü
E
Geribildirim
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın hedefleri içerisinde yer almaz?

A
Elde tutma
B
Geliştirme
C
Kısa dönem ilişki kurma
D
Müşteri kazanma
E
Tatmin etme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) teknolojilerinden biri değildir?

A
Kurumsallaşma
B
Eğitim
C
işgücü yönetimi
D
Raporlama
E
Ölçüm
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi konuşma dili olarak da adlandırılır?

A
ikna edici iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Savunucu iletişim
D
Sözlü iletişim
E
Yazılı iletişim
Soru 5

Kaynağı ve hedefi insanların oluşturduğu iletişimlere ne ad verilir?

A
Kurumsal iletişim
B
Kitle iletişimi
C
Yazılı iletişim
D
Pazarlama iletişimi
E
Kişilerarası iletişim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) üzerine yapılmış belli başlı tanımlardan biri değildir?

A
CRM, kâr getiren ve sadık müşterilerin belirlenmesi, seçilmesi, elde edilmesi ve geliştirilmesi için bir işletmenin yerine getirdiği faaliyetlerdir.
B
CRM, bir e-ticaret uygulamasıdır.
C
CRM, teknolojiden bağımsız yapılan pazarlamadır.
D
CRM, veriye dayalı pazarlamadır.
E
CRM, müşteri ilişkilerini yönetmek için firmalar tarafından kullanılan metodoloji, teknoloji ve e-ticaretle ilgili bir kavramdır.
Soru 7

İnternet gibi teknolojik ortamlar aracılığıyla müşterilere sunulan işlem, süreç ve performanslara ne ad verilir?

A
E-hizmet
B
ilişki yönetimi
C
Hizmet kalitesi
D
Veri tabanı
E
Tatmin
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamalarında göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Çalışanları yetkilendirme
B
Müşteri bölümlendirme
C
Müşteriyi analiz etme
D
Çalışanları işten çıkarma
E
Proaktif olma
Soru 9

'Bir berber hizmet sunarken aynı anda hem üretim yapar hem de saç kesim hizmeti müşteri tarafından tüketilmiş olur.' örneğinde hizmetin aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilir?

A
Dokunulmazlık
B
Sahiplik
C
Dayanıksızlık
D
Eş zamanlı üretim-tüketim
E
Türdeş olmama
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri Derinleştirme evresinde yapılan çalışmalardan biridir?

A
Marka ve Müşteri Planlamaları
B
Çapraz Satış Kampanyaları
C
Kapanış Adımları
D
Teklif Oluşturma
E
Yeni Ürün Sunumları
Soru 11

Müşterinin satın almadan önceki beklentileri ile satın almadan sonraki performans arasındaki farka gösterdiği tepkiye ne ad verilir?

A
Müşteri şikayeti
B
Müşteri bağlılığı
C
Müşteri ihtiyacı
D
Müşteri isteği
E
Müşteri tatmini
Soru 12

Aşırı duygusal bağlılık gösterdiği bir hizmet için çok sık gelen ya da bu özel hizmeti yüksek sıklıkta satın alan müşterilere ne ad verilir?

A
Durgun sadakatli müşteri
B
Gizli sadakatli müşteri
C
Aranan sadakatli müşteri
D
Sadık müşteri
E
Sadakatsiz müşteri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) amaçlarından biri değildir?

A
Maliyet indirimi sağlamak
B
Müşteri taleplerini daha doğru ve beklentilere uygun biçimde karşılamak
C
Müşteri ilişkilerini kârlı hale getirmek
D
Uluslararası pazarda üstünlük sağlamak
E
işletmenin verimini artırmak
Soru 14

Anlaşmazlık sonucunda ulaşılan noktanın müşterinin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorumluluk ilkesi
B
ihtiyaç ilkesi
C
Uygulama ilkesi
D
Davranış ilkesi
E
Denklik ilkesi
Soru 15

Müşterinin beklentileri ile alman performans arasındaki mesafe aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Müşterinin samimiyet bölgesi
B
Müşterinin tolerans (hoşgörü) bölgesi
C
Müşteri beklenti bölgesi
D
Ürün performans bölgesi
E
Toplam kalite düzeyi
Soru 16

QCi danışmanlık şirketi tarafından geliştirilen ve 260 sorudan oluşan bir soru listesinden yararlanılan bir müşteri değerlendirme aracına sahip olan müşteri ilişkileri başarı ölçüm modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri Ölçümü Değerlendirme Aracı
B
Dolaylı Ölçüm Modelleri
C
ÖRM Ölçeğini Esas Alan Modeller
D
Kritik Başarı Faktörlerinin Puanlanması
E
Müşterinin Karşılaştığı Operasyonları Esas Alan Ölçüm Modelleri
Soru 17

Müşteri ilişkilerini ölçmede yeterli araştırma kaynağına sahip olmayan bir işletmenin öncelikli olarak başvurabileceği teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışma paneli
B
Ankete dayalı ÖRM araştırmaları
C
Kritik olaylar tekniği
D
Odak grup görüşmesi
E
Kıyaslama tekniği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerinin değerlendirilmesinde yararlanılan Dengeli Kurum Karnesinin dört boyutundan biridir?

A
Amaç
B
Pazar yönlülük
C
Müşteri
D
Bilgi teknolojisi
E
Yönetim tutumu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre-strateji ve perakendeci kültürü ilişkilerindeki kültür tiplerinden biri değildir?

A
Sert erkek/ Maço kültürü
B
Girişimci kültür
C
Çok çalış/ Sert oyna kültürü
D
Şirketin üzerine iddiaya gir kültürü
E
Süreç kültürü
Soru 20

Çalışanlar ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan örgüt kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkileşen
B
Bütünleşik
C
Girişimci
D
Gözlemci
E
Gelenekçi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x