Performans ve Kariyer Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Performans ve Kariyer Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir yöneticinin herhangi bir sorun karşısında çalışanına “Bu duruma neyin yol açtığını açıklayabilir misin?” sorusunu yöneltmesi, performans görüşme sürecinde sergilenen aşağıdaki tutumlardan hangisi için iyi bir örnektir?

A
Otoriter
B
Destekleyici
C
Yönlendirici
D
Tanımlayıcı
E
Yargılayıcı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin özelliklerinden biri değildir?

A
Çalışanların performanslarının planlandığı, değerlendirildiği ve geri-bildirim verildiği sürekli nitelikte kapsamlı bir süreç olması
B
Yukardan aşağı, üstün astı değerlendirdiği bir süreç olması
C
işletmelerin yılda bir ya da iki kez formlar aracılığı ile çalışanlarını değerlendirdiği bir süreç olması
D
Çalışanların belirli bir döneme ait başarı durumlarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini belirlemeye çalışması
E
Bürokratik ve karmaşık formlar ve belgeler içermesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi performans yetersizliğine neden olan dışsal faktörlerden biridir?

A
Kadrolama hataları
B
iş kolundaki aşırı rekabet veya gerileme
C
işin gerektirdiği becerilere sahip olmama
D
Yetersiz istihdam uygulamaları
E
iş ahlakının düşük oluşu
Soru 4

Çalışan sayısı arttıkça değerlendirmenin zorlaşması nedeniyle, belirli performans kriterleri yerine genel bir değerlendirmenin yapıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikili karşılaştırma
B
Kritik olaylar
C
Kontrol listesi
D
Zorunlu dağılım
E
Basit sıralama
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında bireyin almayı umdukları, örgütün de verebilecekleri ile ilgili beklentilerinden biridir?

A
Öğrenme için esneklik ve gönüllülük
B
inisiyatif kullanma
C
Örgütsel sadakat
D
Kişisel gelişim fırsatı
E
Örgütsel normlara uygunluk
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi örgütün bireyler üzerinde odaklanarak kariyerlerini yönetmek için aldığı kararlar arasında yer almaz?

A
Giriş kararı
B
Emeklilik kararı
C
Eğitim ve geliştirme kararı
D
Transfer kararı
E
Terfi kararı
Soru 7

Kişinin bireysel olarak kariyerini kurduğu yaşam evresi yaklaşık olarak aşağıdaki yaş aralıklarından hangisini kapsar?

A
0-14
B
15-24
C
25-44
D
45-64
E
65 ve üzeri
Soru 8

Örgüt yapısı üzerinde belirlenen kariyer yollarının tümüne ne ad verilir?

A
Kariyer Süreci
B
Kariyer Platosu
C
Kariyer Yolları
D
Kariyer Hedefi
E
Kariyer Haritası
Soru 9

Teknik elemanların yukarıya doğru hareketliliğine imkan tanıyan, bireylerin uzmanlık bilgilerini kullanmasının yanında yönetim becerilerinin değerlendirilmesine de katkı sağlayan kariyer yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari Kariyer Yolu
B
Yönetsel Kariyer Yolu
C
Çift Basamaklı Kariyer Yolu
D
Tek Basamaklı Kariyer Yolu
E
Davranışsal Yol
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kariyer yollarının özelliklerinden biri değildir?

A
işletmenin, yönetimin ve bireyin ihtiyaçlarındaki değişikliklere duyarlı olarak hazırlanması
B
Kariyer yollarının oluşturulmasında birey ve yönetimin bir arada çalışması
C
iş aileleri oluşturulurken, yalnız birbirine benzer işlerin değil, birbirine benzer davranışları gerektiren işlerin de aynı aileye dahil etmesi
D
Yönetim, danışmanlık yoluyla çalışanlara gerekli olan kariyer bilgilerini sağlaması
E
Sadece dikey olarak bireylere ilerleme olanağı verebilmesi
Soru 11

I. Uzmanlığı seçme
II. Çalışılacak örgüte karar verme
III. Transferler ve terfiler
Yukarıda verilen mesleki gelişmeler aşağıdaki kariyer evrelerinden hangisinde gerçekleşir?

A
Keşif
B
Orta kariyer
C
Erken kariyer
D
ileri kariyer
E
Kariyer sonu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde ortaya çıkan kariyer engellerinden biri olan tükenmişlik sorunu çözümlerinden biri değildir?

A
Örgütsel esnekliği arttırmak
B
iş veya görev değişikliği oluşturmak
C
Ödül sistemini iyileştirmek
D
Emekliliğe teşvik etmek
E
iş koşullarını iyileştirmek
Soru 13

Özellikle kariyerinin ortasında olan çalışanların gelişimlerine yardımcı olmak, işletmeye sadakatlerini artırmak ve işletmede kalma sürelerini uzatmak amacıyla yararlanılan kariyer planlama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendini geliştirme metaryalleri
B
Grup çalışmaları (Workshop)
C
Performans ölçümleri
D
Biçimsel eğitim
E
Psikolojik değerleme teknikleri
Soru 14

Bireylerin kariyer gelişim süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
işbaşı eğitimcileri
B
Örgütsel stratejiler
C
Bireyin hayal gücü
D
Ülkenin konumu
E
Sosyal destekler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlama ve geliştirmenin bireysel avantajlarından biridir?

A
Nitelikli çalışanların elde tutulmasını sağlama
B
Gerekli bilgi ve beceriye sahip insan kaynağı sağlama
C
Çalışanların beklentilerinin tatmin edilmesi
D
Kültürel çeşitlilik sağlama
E
Örgütte hangi çalışanın teşvik edileceği konusunda yardım etmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel kariyer geliştirme programlarının amaçları arasında yer almaz?

A
işletmenin verimsizliğini azaltmak
B
Kültürel çeşitliliği artırmak
C
Kalite çalışmalarını desteklemek
D
Kadın çalışanlara gelişme ve ilerleme fırsatı vermek
E
Çalışanların, kural ihlallerini raporlamalarını sağlamak
Soru 17

Kariyer seçiminin sürekliliğini vurgulayan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici kariyer modeli
B
Kararsız kariyer modeli
C
Durgun durum kariyer modeli
D
Spiral kariyer modeli
E
Doğrusal kariyer modeli
Soru 18

Örgütsel gelişimdeki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre faktörü
B
insan faktörü
C
Rekabet faktörü
D
Finansal faktörler
E
Coğrafik faktörler
Soru 19

Bireyin sahip olduğu kişisel yeteneklerin gelecekte kullanılma süreci olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emeklilik
B
Kariyer danışmanlığı
C
Çalışma
D
Kariyer planlaması
E
Kariyer modeli
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlamasının işletmeye sağladığı yararlardan biri değildir?

A
istenilen nitelikteki personel yapısını oluşturur.
B
Personel devir hızını azaltır.
C
Çalışanların ihtiyaçlarının tatminini kolaylaştırır.
D
Bütün kademelerde çalışanların örgütün amaçlarına uyumlaştırılmasına katkı sağlar.
E
Ücret politikalarının daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...