Performans ve Kariyer Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Performans ve Kariyer Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesinde yanıtlanan sorulardan biri değildir?

A
iş ne kadar yaratıcılığa dayalıdır?
B
iş ölçülebilir mi?
C
Takım işi mi, bireysel iş mi?
D
Çalışanı kim değerlendiriyor?
E
işin örgüt hiyerarşisindeki önemi nedir?
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir otel işletmesinde kalite çemberinde bulunan unsurlardan biri değildir?

A
işletme kalitesi
B
Güç mesafesi
C
Ürün veya hizmet kalitesi
D
Müşteri memnuniyeti
E
Departman kalitesi
Soru 3

Performans yönetim sisteminin yürütülmesinde en önemli aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geri bildirim yapılması
B
Üst yönetimin bilgilendirilmesi
C
Performansın planlanması
D
Çalışanın performansının değerlendirilmesi
E
Sistemin test edilmesi
Soru 4

Organizasyonlarda çalışan kişi performanslarının sistematik ve biçimsel olarak değerlendirilmesinin ilk örneklerinin görüldüğü yer ve zaman aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
ABD - 1900’lü yılların başı
B
Fransa - 1950
C
Hollanda - 1970
D
Japonya - 1990
E
İngiltere - 2000’li yılların başı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi erken kariyer evresinin özellikleri arasında yer almaz?

A
Uzmanlığı seçme
B
Astları eğitme ve geliştirme
C
Çalışılacak örgüte karar verme
D
Transfer ve terfi etme
E
Meslek ve organizasyon perspektifini genişletme
Soru 6

Bireyin kariyerinde ilerlemek zorunda olduğu, iş arama, işe başlama ve işe yerleşme dönemlerini kapsayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son evre
B
Orta evre
C
Pekiştirme evresi
D
Keşif evresi
E
Çözülme evresi
Soru 7

__________ ne/na göre, herkesin belli bir başarı ve ehliyet düzeyi vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kariyer Yolu
B
Kariyer Süreci
C
Ağ Tipi Kariyer Yolu
D
Terfi Planlaması
E
Peter Prensibi
Soru 8

Örgüt yapısı üzerinde belirlenen kariyer yollarının tümüne ne ad verilir?

A
Kariyer düzeni
B
Kariyer yaklaşımı
C
Kariyer haritası
D
Kariyer pozisyonu
E
Kariyer hedefi
Soru 9

I. işe alma
II. Transfer
III. iş değerleme
IV. işten çıkarma
Yukarıdakilerden hangileri örgütün birey üzerinde odaklandığı kariyer yönetimi kararları arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kariyerin içsel boyutuna örnek bir durumdur?

A
iş motivasyonunun yükselmesi
B
Ücretin artması
C
Kıdemin artması
D
Çalışma koşullarının iyileşmesi
E
Daha az fiziki güç isteyen bir bölümde çalışmaya başlaması
Soru 11

Bir çalışanın, aynı meslek alanı içinde bir işten diğerine dikey olarak yukarıya doğru ilerlediği yola ne ad verilir?

A
Çift basamaklı kariyer yolu
B
Modern yol
C
Bütünsel yol
D
Geleneksel yol
E
Ağ tipi kariyer yolu
Soru 12

Bilgi toplumlarında kariyerin bağlı olduğu unsurlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
iş tatmini - personel seçme - bürokrasi
B
Sürekli eğitim - bireysel çalışma - mobil olma
C
Yatay iş genişletme - motivasyon - gelir artırma
D
Dikey iş genişletme - oryantasyon - destek alma
E
Sürekli öğrenme - çevreye uyabilme - bilgi araştırma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlamasının işletmeye sağladığı yararlardan biridir?

A
Çalışanların örgütle bütünleşmesine yardım etmesi
B
Çalışanların ihtiyaçlarının tatminini kolaylaştırması
C
Çalışanların yetişme ve gelişmesi için onları motive etmesi
D
Çalışanların kapasitelerinden yöneticilerin haberdar olmasını sağlaması
E
Çalışanlarla işletme arasında pozitif duygusal bağ oluşturarak örgüte sadakati artırması
Soru 14

İşletmedeki insan kaynaklarının güçlü ve zayıf yönlerinin, istek ve arzularının, hem kendileri hem de işletme tarafından ortaya konulduğu kariyer planlama süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozisyon ile bireyin özelliklerini karşılaştırma
B
Kurumsal değerlendirme
C
Kariyere yönelik eğitim verme
D
Kariyer danışmanlığı ve kariyer hedeflerini belirleme
E
Kariyer stratejileri geliştirme
Soru 15

İşletmeler tarafından özel olarak geliştirilen ve çalışanların kullanımı için yayımlanan alıştırma kitaplarını ve diğer okuma parçalarını kapsayan örgütsel kariyer planlama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performans ölçümleri
B
Kendini geliştirme metaryelleri
C
Psikolojik değerleme teknikleri
D
Biçimsel eğitimler
E
Grup çalışmaları
Soru 16

Daha nitelikli çalışanların, bir örgütteki tüm süreçler hakkında görüş sahibi olmalarını sağlayan kariyer geliştirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş rotasyonu
B
Değişim yönetimi
C
Performans yönetimi
D
iş zenginleştirme
E
Kalite yönetimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kariyer merkezlerinin genel amaçlarından biridir?

A
Kariyer gelişimi için mentor atamak
B
Performans değerleme faaliyetlerine destek olmak
C
Kariyer geliştirme programlarını yönetmek
D
Değişim yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek
E
Kalite yönetimi denetlemelerine destek olmak
Soru 18

Kariyer geliştirme için örgütte bir çalışanın daha üst noktalara ulaşabilmesinde, bağlantıların öğrenilmesi ve tavsiye sağlanması için bir kılavuz ya da bilgili kişinin atanmasına ne ad verilir?

A
Koçluk
B
iş rotasyonu
C
Mentorluk
D
Asistanlık
E
Kariyer danışmanlığı
Soru 19

Kariyer planlamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ücret artışı
B
Sosyal güvence
C
Erken emeklilik
D
Kariyer geliştirme
E
Transfer
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...