Performans ve Kariyer Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Performans ve Kariyer Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsan kaynakları bölümü, performans yönetim sisteminin oluşturulmasında, yürütülmesinde ve geliştirilmesinde hangi yetkisini kullanır?

A
Doğrudan yetki
B
Danışmanlık yetkisi
C
Uzmanlık yetkisi
D
Komite yetkisi
E
Gönüllü koordinasyon yetkisi
Soru 2

Amaçlara göre yönetim yaklaşımında performans amaçları kimler tarafından belirlenir?

A
Tüm çalışanlar
B
Yöneticiler ve astları
C
Orta ve alt düzey çalışanlar
D
Tüm paydaşlar
E
Pay sahipleri
Soru 3

Performans değerlendirme kavramının bilimsel olarak kullanılmasına öncü olan yönetim bilimci ve çalışması aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
H. Fayol - Yönetim süreci
B
A. Maslow - Motivasyon
C
F. Gilbreth - Hareket etüdü
D
E. Mayo - insan ilişkileri
E
F. Taylor - iş ölçümü çalışmaları
Soru 4

Performans yönetimi sürecinin üçüncü ve en kritik evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilginin değerlenenlerle paylaşılması
B
Yöneticilerin, bireyin performansını ölçmek için gerek duydukları iş alanlarını tanımlaması
C
Çalışanların performanslarının kimler tarafından değerlendirileceğinin belirlenmesi
D
Çalışanların performanslarının hangi yöntemle değerlendirileceğinin belirlenmesi
E
Çalışanların performansının ne derece iyi ya da yetersiz olduğunun ölçülmesi
Soru 5

İşletmede çalışanların üstün performansa ulaşabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, tutumları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kariyer
B
Yükselme
C
Deneyim
D
Yetkinlik
E
Yetenek
Soru 6

Performans derecelendirme yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Daha çok sanayi türü işletmeler için uygundur.
B
Orta ve alt düzey çalışanlara yöneliktir.
C
iş bilgisi, insiyatif kullanma ve başkalarıyla çalışma gibi genel performans kriterlerinden yararlanılır.
D
Çağdaş işletmecilikte sıkça tercih edilir.
E
Çalışanlar standart form üzerinden değerlendirilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir otelde çalışan aşçının iş bilgisini değerlendirmek üzere kullanılan spesifik yetkinliklerden biridir?

A
Karar verme bilgisi
B
Analitik bilgi
C
Yiyecek trendlerine ilişkin bilgi
D
iletişim bilgisi
E
Standartlara dayalı bilgi
Soru 8

Performans değerlendirmede aşağıdaki değerlendirici belirleme yöntemlerinden hangisi özellikle takım çalışmaları için daha uygundur?

A
Kritik olaylar
B
360 derece geribildirim
C
Zorunlu dağılım
D
Davranış temeline dayalı ölçekler
E
ikili karşılaştırma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi performans hedeflerinde olması gereken temel özelliklerden biri değildir?

A
Ölçülebilirlik
B
Ulaşılabilirlik
C
Belirginlik
D
Değişkenlik
E
Zaman sınırlılık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmeye tabi olan çalışanların tutumlarından biri değildir?

A
Performans standartlarının yükselme yönlü değişeceği görüşü
B
Objektifliğe ilişkin kuşku
C
Değerlendirme sonunda değişen bir şey olmadığı görüşü
D
Amaca ilişkin kuşku
E
Koordinasyon eksikliği görüşü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi performans düşüklüğünün organizasyonel faktörlerinden biri değildir?

A
Motivasyon eksikliği
B
iş yükü fazlalığı
C
Göreve ilişkin belirsizlikler
D
Teknik ekipmanların yetersizliği
E
Ast-üst ilişkilerindeki sorunlar
Soru 12

Personelin, geçmiş davranışlarından daha çok gelişmesini teşvik etmeye odaklanan performans görüşme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Problem çözme
B
Söyle ve ikna et
C
Söyle ve dinle
D
Problem çözme ve ikna et
E
Söyle ve problem çöz
Soru 13

Çalışanların örgütsel performansa katkılarıyla orantılı olarak ödüllendirilmelerine ne ad verilir?

A
Sosyal yardıma dayalı ücretlendirme
B
Bahşişe dayalı ücretlendirme
C
Performansa dayalı ücretlendirme
D
Saate dayalı ücretlendirme
E
Yarı zamanlı ücretlendirme
Soru 14

Değerlendiricinin, bir çalışanın belirli bir alandaki mükemmelliğine bakarak, diğer alanlarda da aynı mükemmelliğe sahip olması gerektiğini varsayması ya da böyle olmadığını bildiği halde bu yönde olumlu puanlar vermesi ne tür bir performans değerleme hatasıdır?

A
Halo etkisi
B
Son izlenim hatası
C
Kontrast etkisi
D
Pozisyondan etkilenme
E
Aşırı hoşgörü hatası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi performansın ölçülmesinde karşılaşılan temel sorunlarından biri değildir?

A
Ölçümün çok sık yapılması
B
Ölçümün işletmenin stratejik amaçlarıyla ilişkisiz olması
C
Toplanan verinin gereğinden az olması
D
Toplanan verilerin tutarsız olması
E
Uzun dönemli ölçümlerin dikkate alınması
Soru 16

Servis seviyesinin yükseltilmesi aşağıdaki performans ölçülerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Zaman
B
Tepki
C
Etki
D
Finansman
E
Çıktı
Soru 17

Tehlikeli çalışma koşulları aşağıdaki performans yetersizliği nedenlerinden hangisine aittir?

A
istihdam ile ilgili faktörler
B
iş ile ilgili faktörler
C
işletme politika ve uygulamaları ile ilgili faktörler
D
Kişisel faktörler
E
Dışsal faktörler
Soru 18

İnsan kaynakları bilgi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Performansın tarafsızlığı bilgi sistemi ile zorlaşır.
B
Tüm işletmeler için tek bir insan kaynağı bilgi sistemi kullanılır.
C
Performans yönetimi sistemi her zaman insan kaynakları bilgi sistemine bağlı olmalıdır.
D
Performansın izlenebilirliği bilgi sistemi ile zorlaşır.
E
Performans faaliyetlerini kolaylaştırır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çıktıya dayalı performans ölçülerinden biridir?

A
Teslim zamanı
B
Kişi başı maliyet
C
Sermaye payları
D
Birim üretim
E
iş yapma süresi
Soru 20

Danışmanın önce sorunları dinlediği ve daha sonra çalışan ile birlikte ne yapacağına karar verdiği performans danışmanlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılımcı danışmanlık
B
işlevsel danışmanlık
C
Denetleyici danışmanlık
D
Yönlendirici danışmanlık
E
Açıklayıcı danışmanlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...