Performans ve Kariyer Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Performans ve Kariyer Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme sonuçlarının kullanıldığı insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından biri değildir?

A
işe alma
B
Kariyer
C
Eğitim
D
işten çıkarma
E
Ücret -maaş
Soru 2

Performans kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1 ay içinde geliştirilebilecek şekilde belirlenmelidir.
B
Sadece sektördeki en iyi işletme, çalışanların performanslarını dikkate almalıdır.
C
iş bilgisi gibi tek kritere dayanmamalıdır.
D
Kişisel özellikler ve farklılıklar dikkate alınmamalıdır.
E
Rakip işletmelerle uyumlu olmalıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ortak performans standartlarına ve kriterlerine dayalı yöntemlerden biridir?

A
Basit sıralama
B
ikili karşılaştırma
C
Çoklu karşılaştırma
D
Zorunlu dağılım
E
Kritik olaylar
Soru 4

Performans değerlendirmede, yöneticilerin özellikle planlama aşamasında benimsemeleri gereken yönetim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buyurgan
B
Otokratik
C
Yorumlayıcı
D
Otoriter
E
Katılımcı/demokratik
Soru 5

1900’lü yıllarda performans değerlendirmenin ilk örneklerinin görüldüğü kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâr amaçlı örgütler
B
Hizmet işletmeleri
C
Anonim şirketler
D
Kamu hizmeti veren kurumlar
E
Şahıs şirketleri
Soru 6

İyi bir performans standardında; çalışanın yararlanacağı ekipman, sahip olması gereken eğitim düzeyi gibi bilgiler bulunması performans standardının hangi boyutuyla ilgilidir?

A
Performansın nasıl değerlendirileceği
B
Performansın gerektirdiği maliyet ve zaman
C
Performansın hangi koşullar altında sağlanacağı
D
Çalışandan beklenen performans düzeyi
E
Kabul edilebilir hata payı
Soru 7

I. Bireysel performansın adil ve doğru olarak ölçülmesi
II. Tüm çalışanlara performanslarıyla ilgili geribildirim verilmesi
III. Bireysel performansın geliştirilmesi
IV. Örgütsel etkinliği artırmak
Yukarıdakilerden hangileri performans yönetim sisteminin temel amaçlarındandır?

A
I, II, III ve IV
B
II, III ve IV
C
I, II ve III
D
II ve IV
E
I ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme ile performans yönetimi arasındaki farklardan biridir?

A
Performans değerleme performans yönetimini kapsar.
B
Performans yönetimi performans değerlemeyi kapsayan bir sistemdir.
C
Performans değerleme, performans yönetimine göre stratejik bir bakış açısına sahiptir.
D
Performans yönetimi ölçüm faaliyeti, performans değerleme ise geliştirme faaliyetidir.
E
Performans yönetimi, performans değerlemeden tamamen bağımsız özel bir denetim faaliyetidir.
Soru 9

I. iletişim
II. Liderlik
III. Bütçe oluşturma
IV. Yetki verme
Yukarıdakilerden hangileri bir yöneticinin astları tarafından değerlendirilmesinde yararlı olacak yöneticilik becerilerindendir?

A
II ve III
B
III ve IV
C
1,1I ve III
D
1,1I ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 10

Çalışanların sadece başarılı/başarısız olarak değil, gösterdikleri çabalarının da dikkate alınmasını sağlayan performans değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derecelendirme yöntemi
B
Kontrol listesi
C
Standartlara dayalı yöntem
D
Zorunlu seçim
E
Davranış temeline dayalı ölçekler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlama ve geliştirme sürecini etkileyen kişisel düzeydeki belirleyicilerden biri değildir?

A
Pozisyonun gerektirdiği bilgi
B
Yaş
C
Eğitim durumu
D
Kıdem
E
Cinsiyet
Soru 12

“Çok iyi” ve “çok kötü” şeklindeki değerlemelerin ispatı ile karşı karşıya kalmak istemeyen bir değerlendiricinin yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrast etkisi
B
Son izleme hatası
C
Merkezi eğilim hatası
D
Kişisel önyargılar
E
Pozisyondan etkilenme
Soru 13

Çalışanın iş performansındaki sorunlarının giderilmesi ve performansının geliştirilmesini amaçlayan, performans geliştirmede uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışmanlık
B
Koçluk
C
Yönlendirme
D
Planlama
E
Kontrol
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi performans düşüklüğüne neden olan kişisel faktörlerden biridir?

A
iş yükü fazlalığı
B
Teknik ekipman yetersizliği
C
Çalışma ortamının uyumsuzluğu
D
Görevin içeriğindeki belirsizlikler
E
Takım çalışmalarında uyumsuzluk
Soru 15

Sonuçların geliştirilebileceğinden emin olsan, hangi adımları atardın ve bunları ne zaman yapardın? ifadesi performans görüşmelerinde kullanılan soru tiplerinden hangisine örnektir?

A
Odaklayıcı
B
Yönlendirici
C
Yansıtıcı
D
ikna edici
E
Açık uçlu
Soru 16

Böyle saçma bir şeyi nasıl yapabildin? ifadesi aşağıdaki performans görüşme sürecindeki tutumlardan hangisine örnektir?

A
Demokratik
B
Tanımlayıcı
C
Destekleyici
D
Yargılayıcı
E
Otoriter
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinin amacı çalışanları gelecekte yapacakları işlere hazırlamaktır?

A
Personel geliştirme
B
Personel güçlendirme
C
Personel eğitimi
D
Personel tatmini
E
Personel iletişimi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletme politika ve uygulamaları ile ilgili bir performans yetersizliğidir?

A
Yasal sınırlamalar
B
işten sıkılma
C
Aşırı iş yükü
D
Kadrolama hataları
E
Aile sorunları
Soru 19

Performans değerleme sonuçlarının olumlu veya olumsuz çalışanlara aktarılmasına ne ad verilir?

A
Kontrol
B
Yansıtma
C
Geribildirim
D
Yönlendirme
E
Odaklama
Soru 20

Aşağıdaki performans ölçülerinden hangisi sermaye payı, ciro, likidite oranı gibi unsurları içerir?

A
Çıktılar
B
Finansman
C
Tepki
D
Etki
E
Zaman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...