Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir konuşmacının özelliklerinden biridir?

A
Tekdüze konuşması
B
Konuşma dilinin inceliklerini ve kurallarını iyi bilmesi
C
Konu saptırması
D
Emir verici şekilde konuşması
E
Öğüt vermesi
Soru 2

I. Liderlik ve takım yönetimi
II. Karar verme ve problem çözme
III. Süreç odaklılık
IV. Sonuç odaklılık
Yukarıdakilerden hangileri yönetici olarak kariyerine devam etmek isteyen profesyonellerin kazanmaları gereken yetkinliklerdendir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 3

İş yerinde İnsan Kaynakları ile Finansman bölümlerinde çalışan iki kişiden birincisi İkincisine yeni alınması gereken çalışanın finansal yatırıma olacak katkısını sormaktadır. İletişim sürerken her iki çalışanın da yönetici tarafından çağırılması aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisine örnektir?

A
Gürültü
B
Mesaj
C
Kaynak
D
Alıcı
E
Geri Bildirim
Soru 4

Yale yaklaşımı olarak adlandırılan ikna yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ikna etme niyeti olan tarafın mantıklı ve kanıtlarıyla ikna sürecini yürüttüğünü varsaymaktadır.
B
iknanın bir öğrenme süreci olduğunu belirtir.
C
Eğer kişi mesajı kabul ederse, bu aynı zamanda mesaja uyum sağladığını gösterir.
D
iknanın merkezi ve çevresel olmak üzere iki yolu bulunmaktadır.
E
insanlar göz ardı ettikleri mesajlar ile ikna edilemezler.
Soru 5

Aşağıdaki politik taktiklerden hangisi, diğerlerine göre daha ılımlı bir politik taktiktir?

A
Israrcılık
B
Yaptırım uygulama
C
Atılganlık
D
Üst makamı arkasına alma
E
Akılcı yoldan ikna etme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi itibarın birlikte anıldığı kavramlardan biri değildir?

A
Saygınlık
B
Çevre
C
Kredibilite
D
imaj
E
iyi niyet
Soru 7

I. izlenim yönetimi, destek bulmak amacıyla ortaya konan bir etki mekanizmasıdır.
II. izlenim yönetimi, kontrol edilemeyen davranışları da içermektedir.
III. izlenim yönetimi, insanlara kendini tanıtma amacıyla ipuçları vermektedir.
İzlenim yönetimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Kişinin herhangi bir işi ortaya koyarken sahip olduğu özgürlüğü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlılık
B
Kariyer
C
Güç
D
Güven
E
Özerklik (Otonomi)
Soru 9

Başkalarının e-postalarını okumamak, telefonları dinlememek ve masa ve çekmeceleri karıştırmamak iş yaşamında gerekli olan kurallardan hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
iyi giyim
B
Beceriklilik
C
Ofis içi gizlilik
D
Derli toplu görünüş
E
iş saatlerine riayet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi öz geçmiş hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Abartılı, süslü ve teknik bir dil kullanılmaması
B
imla ve ifade hatalarına yer verilmemesi
C
imzaya yer verilmesi
D
Yaş, boy, kilo gibi kişisel bilgilere yer verilmemesi
E
Bilgisayarda hazırlanması
Soru 11

I. Üstün asta çay yerine kahve ikram etmesi
II. Üstün ayağa kalkması
III. Üstün başka bir işle ilgilenmesi
IV. Üstün asta “teşekkür ederim” diyerek tokalaşmak için elini uzatması
Yukarıdaki durumların hangilerinin gerçekleşmesi durumunda üstün odasında yapılan görüşmenin bittiği anlaşılır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 12

Uluslararası sosyal davranış kurallarına göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin vatandaşlarına Doğu AvrupalI demekten kaçınılmalıdır?

A
İsviçre
B
Fransa
C
Estonya
D
Rusya
E
Almanya
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi erkekler için imajı olumsuz etkileyen davranışlardan biridir?

A
Bakımlı eller
B
Tıraşsız yüz
C
Güzel koku
D
Ütülü gömlek
E
Özenli giyim
Soru 14

Kişinin diğer insanlara iletmiş olduğu imaj ________ imajdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kariyer
B
istenen
C
algılanan
D
kişinin kendi algıladığı
E
toplumsal
Soru 15

Giysilerin giyim işlevi dışında, maddi ve manevi işlevleri vardır. Meta değeri olarak belirli maddi değer karşılığı alınıp beden ergonomisine uygunluk ve kullanım rahatlığı beklenir. ________ ise markanın içerdiği anlam değerleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kültürel işlev
B
Sıcaktan/soğuktan koruma işlevi
C
Sosyal işlevi
D
Giyim işlevi
E
Maddi işlevi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mesleki saygınlık anlamı taşıyan cübbelerin giyildiği iş gruplarından biridir?

A
Üniversiteler
B
Güvenlik birimleri
C
Kreatif hizmet sektörü
D
Plaza ofisleri
E
Muhasebe departmanları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir örgüt kültürünün var olabilmesi için yönetsel açıdan geliştirilebilecek şartlardan biridir?

A
Yönetici çevresinin ahlak anlayışı
B
Yapılan işin ekonomik çıkar amaçlı görülmesi
C
Toplumsal değerler
D
Çalışanların yönetime katılım düzeyleri
E
Sektördeki eğilimler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iş etiğine ilişkin oluşturulan ilkelerin başlıca özelliklerinden biri değildir?

A
Davranış kalıpları içermemesi
B
Paylaşılması
C
Referans niteliği taşıması
D
Öğrenilebilir olması
E
içselleştirilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki iş ahlakının, tarihsel ve toplumsal kaynaklarından biri değildir?

A
Fütüvvet anlayışı
B
Ahilik geleneği
C
Tasavvuf
D
İslam dini
E
Küreselleşme
Soru 20

Aşağıdaki ahlak teori veya yaklaşımlardan hangisine göre eylemlerin doğruluğu, tarafsızlığı ve eşit dağıtılmış olması ile ilgilidir?

A
Erdem ahlakına
B
Adalet ve haklar teorisine
C
Faydacılık teorisine
D
Ödev ahlakına
E
Deontolojik teorisine
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...